intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập Kỹ thuật xung

Xem 1-20 trên 163 kết quả Bài tập Kỹ thuật xung
 • Tài liệu tham khảo bài tập kỹ thuật xung dành cho các bạn sinh viên khoa điện tử tham khảo, để củng cố lại kiến thức về nguyên lý hoạt động, lắp ráp mạch tạo xung đồng hồ. Mời các bạn tham khảo!

  pdf2p belenguyen 03-03-2014 409 68   Download

 • Tham khảo sách 'kỹ thuật xung', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf194p namson94 15-07-2012 455 181   Download

 • Mục đích của bài giảng này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật xung, các phương pháp tính toán thiết kế và các công cụ toán học hỗ trợ trong việc biến đổi, hình thành các dạng xung mong muốn… Đây là bài giảng để giảng dạy, trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết đi kèm với ví dụ, ứng dụng, cuối mỗi chương đều có bài tập để sinh viên kiểm tra và củng cố.

  pdf13p zues06 25-06-2011 564 174   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 1 CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. ĐẠI CƯƠNG Phân loại tín hiệu • Theo dạng sóng: Tín hiệu tam giác, sin, xung vuông, nấc thang, . . . • Theo tần số : Tín hiệu hạ tần, âm tần, cao tần, siêu cao tần, . . . • Theo sự liên tục : Tín hiệu liên tục biên độ và thời gian. • Theo sự rời rạc : Tín hiệu rời rạc biên độ và thời gian. • Tuần hoàn : Tín hiệu có dạng sóng lặp lại sau mỗi chu kỳ. Một số...

  pdf10p meoheo6 28-05-2011 457 92   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng kỹ thuật xung điện', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf124p 124357689 14-06-2012 260 62   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 2 CHƯƠNG 2. BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG R, L, C Neáu tín hieäu sin ñöôïc caáp cho moät heä thoáng bao goàm caùc phaàn töû tuyeán tính, ôû traïng thaùi xaùc laäp, tín hieäu ngoõ ra seõ coù daïng soùng laëp laïi daïng soùng ngoõ vaøo. Aûnh höôûng cuûa maïch leân tín hieäu ñöôïc chæ ra bôûi tæ leä bieân ñoä vaø pha cuûa ngoõ ra ñoái vôùi ngoõ vaøo. Ñaëc ñieåm naøy cuûa daïng soùng ñuùng trong taát caû caùc heä thoáng tuyeán tính, tín hieäu sin laø duy nhaát. Caùc daïng soùng tuaàn hoaøn...

  pdf29p meoheo6 28-05-2011 195 50   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xung số trình bày kỹ thuật xung số ứng dụng; mạch nghịch lưu DC-AC; mạch điều khiển tốc độ động cơ DC; mạch đo lường và hiển thị. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức, phục vụ công tác học tập và nghiên cứu.

  pdf14p quenchua5 11-05-2020 32 1   Download

 • Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ I năm học 2017-2018 môn Kỹ thuật xung dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

  pdf1p tamynhan10 02-11-2020 12 0   Download

 • Bài giảng được biên soạn cho khóa học 45 tiết dành cho sinh viên năm 3 hệ đại học khoa Điện Điện tử trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp HCM Danh sách những thuật ngữ thường xuất hiện, có kèm theo tiếng Anh tương đương để sinh viên tiện tham khảo tài liệu

  pdf13p zues06 25-06-2011 245 108   Download

 • Ngày nay trong kỹ thuật vô tuyến điện, có rất nhiều thiết bị công tác trong một chế độ đặc biệt: chế độ xung. Trong các thiết bị này, dòng và áp tác dụng lên mạch một cách rời rạc theo một quy luật nào đó. Ở những thời điểm đóng hoặc ngắt điện áp, trong mạch sẽ phát sinh quá trình quá độ, phá hủy chế độ công tác tĩnh của mạch. Bởi vậy việc nghiên cứu các quá trình xảy ra trong các thiết bị xung có liên quan mật thiết đến việc nghiên cứu quá trình quá độ trong các mạch đó....

  pdf13p zues06 25-06-2011 244 90   Download

 • Tài liệu Bài tập Kĩ thuật điện tử: Phần 1 trình bày về kĩ thuật tương tự. Nội dung phần này gồm 3 chương: Tóm tắt lí thuyết, bài tập có lời giải, đề bài phần 1. Với cách chia bố cục như vậy sẽ giúp người học vừa nắm được lí thuyết vừa làm bài tập hiệu quả hơn.

  pdf117p hoa_lan91 12-06-2014 1293 455   Download

 • Tài liệu Bài tập Kĩ thuật điện tử: Phần 2 trình bày về kĩ thuật xung - số. Ở phần này cũng chia bố cục làm 3 phần: Phần lí thuyết, phần bài tập có lời giải và phần bài tập không có lời giải để người học tự thử sức mình qua các bài tập.

  pdf70p hoa_lan91 12-06-2014 523 226   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kĩ thuật điện tử - chương 8: kỹ thuật xung', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p phanhuyluan 26-02-2011 338 124   Download

 • tuyển tập những câu hỏi trắc nghiệm về kỹ thuật xung, một kỹ thuật cần thiết trong môn điện tử, rất bổ ích với các bạn chuyên ngành điện- điện tử cần bổ sung kiến thức và ôn tập trước khi thi

  pdf33p tonghoangduy1503 13-10-2011 426 123   Download

 • Nếu có một dãy xung tác dụng lên mạch điện mà khoảng thời gian giữa các xung đủ lớn so với thời gian quá độ của mạch. Khi đó tác dụng của một dãy xung như một xung đơn. Ngược lại nếu khoảng thời gian kế tiếp của xung đủ nhỏ so với quá trình quá độ của mạch thì phải nghiên cứu tác dụng của một dãy xung giống như của những điện áp hoặc dòng điện có dạng phức tạp.

  pdf13p zues06 25-06-2011 282 94   Download

 • Điện trở R = R1//R2 làm giảm dòng điện off set để hoạt động gần với Opamp lý tưởng, nhằm mục đích làm cho mạch hoạt động ổn định hơn. Ta có v+ = vr R1 = Av r R1 + R2 Hai trạng thái của Schmitt Trigger tương ứng với mức điện thế bão hòa dương +V và bão hòa âm –V của ngõ ra bộ khuếch đại thuật toán. Dạng sóng ngõ vào được sửa thành xung chữ nhật.

  pdf13p zues06 25-06-2011 188 71   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật xung số do Lâm Tăng Đức cùng với Trần Đình Khôi Quốc biên soạn trong phần 1 này các bạn sẽ được tìm hiểu 4 chương bài học đề cập đến các nội dung chính như sau: Hệ thống số và mã số, cổng Logic và đại số Boole, cơ sở đại số logic, mạch logic tổ hợp. Cùng tham khảo để học tập hiệu quả hơn.

   

  pdf106p tieppham2 18-05-2015 264 70   Download

 • Thời điểm từ 0 đến t1, ngõ vào tồn tại xung dương Vv = +Vm , Cả D1 và D2 ngưng dẫn, tụ C được nạp qua R với hằng số thời gian τ n = RC , do τn rất lớn so với khoảng thời gian từ 0 đến t1, nên tụ C gần như không được nạp Vc = 0, Vra = Vv = + Vm Thời điểm từ t1 đến t2 ngõ vào tồn tại xung âm, Vv = - Vm , lúc này D1 hoạt động như Diode thường, D2 hoạt động như Diode Zenner

  pdf13p zues06 25-06-2011 172 61   Download

 • Việc phân tích mạch ở chế độ xung phải xác định sự phụ thuộc hàm số của điện áp hoặc dòng điện trong mạch theo thời gian ở trạng thái quá độ. Có thể dùng công cụ toán học như: phương pháp tích phân kinh điển. Phương pháp phổ (Fourier) hoặc phương pháp toán tử Laplace…

  pdf13p zues06 25-06-2011 150 58   Download

 • Nhằm hỗ trợ thêm tài liệu tham khảo giúp các bạn học tập tốt hơn dưới đây là Bài giảng Kỹ thuật vi điều khiển do Thạc sĩ Lê Xứng cùng với Thạc sĩ Nguyễn Bá Hội biên soạn giới thiệu đến các bạn một số kiến thức hữu ích như về: Vi điều khiển, vi xử lý, hệ thống nhúng, tiêu chí lựa chọn vi điều khiển, các chân 8051, các cổng I/O, cùng một số đặc tính cần lứu ý. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích đối với các bạn.

   

   

  pdf195p tieppham2 15-05-2015 105 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài tập Kỹ thuật xung
p_strCode=baitapkythuatxung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2