intTypePromotion=1
ADSENSE

Ban tài chính quản trị trung ương

Xem 1-20 trên 117 kết quả Ban tài chính quản trị trung ương
 • Thông tư liên tịch 129/1998/TTLT-BTC-TCQTTW của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 04-TT/LB ngày 24/9/97 của Ban Tài chính quản trị Trung ương và Bộ Tài chính

  doc2p anhphuong 17-08-2009 158 7   Download

 • Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 89 12   Download

 • Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 2/4/1998 của Bộ Chính trị

  doc8p thanhuyen 19-08-2009 134 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 60-TT/LB về chế độ đối với các tổ chức làm kinh tế trực tiếp xây dựng ngân sách của Đảng do Ban Tài chính-Quản trị Trung ương; Bộ Tài chính ban hành, để thực hiện Quyết định số 247-CT ngày 2/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đối với các tổ chức làm kinh tế trực tiếp xây dựng ngân sách của Đảng

  pdf5p lawbmhc11 24-11-2009 104 4   Download

 • Chương 11 Ngân hàng trung ương nằm trong bài giảng Lý thuyết tiền tệ nhằm trình bày về bản chất và vai trò của ngân hàng trung ương. Mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương. Chính sách tiền tệ và công cụ thực hiện chính sách tiền tệ.

  pdf28p navy_12 21-05-2014 172 16   Download

 • Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 2/4/1998 của Bộ Chính trị do Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf5p lawdt11 02-12-2009 64 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 02-LB/TT về việc tổ chức làm kinh tế xây dựng ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính-Ban Tài chính,Quản trị Trung ương ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 268-CT của Chủ tịch HĐBT và kết luận của Thường trực HĐBT về tổ chức làm kinh tế xây dựng ngân sách Đảng

  pdf3p lawktkt7 29-10-2009 78 2   Download

 • Thị trường ngoại hối là thị trường quốc tế mà đồng tiền của quốc gia này có thể đổi lấy đồng tiền của quốc gia khác Khách hàng mua bán lẻ Các ngân hàng thương mại Các nhà môi giới ngoại hối Các ngân hàng trung ương Các nhân tố ngắn hạn tác động đến tỷ giá hối đoái Tỷ Giá Hối Đoái là giá của một đơn vị ngoại tệ tính theo đồng nội tệ

  pdf41p ntgioi120403 03-11-2009 1302 824   Download

 • Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết mô hình trường cao đẳng đẳng cộng đồng sau 5 năm thí điểm đã rút ra được một mô hình tối ưu, có thể là mục tiêu phấn đấu cho nhiều địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đa cấp, đa ngành như các Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng lần hai (Khoá VIII) và lần sáu (khoá IX) đề ra

  doc45p vt0411 08-10-2011 1253 294   Download

 • "Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành, để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự pháp luật, thỏa mãn những nhu cầu chính đáng của nhân dân"....

  ppt36p yenhoangbank321 25-06-2013 462 78   Download

 • Mối quan hệ giữa chính quyền Trung Ương và chính quyền địa phương Nhật Bản: Trong một cơ chế nhà nước thống nhất thường tồn tại hai mối quan hệ chính: một là, mối quan hệ tam quyền phân lập giữa các cơ quan lập pháp hành pháp tư pháp; hai là, mối quan hệ giữa chính quyền Trung Ương và địa phương. Mối quan hệ thứ hai này chủ yếu dựa trên các mặt hành chính, chính trị và tài chính. Ở Nhật Bản mối quan hệ giữa Trung Ương và địa phương cũng mang những đặc trưng cơ bản này....

  doc2p goldsea2 04-08-2010 449 72   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Ban chỉ đạo cổ phần hoá thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. + Bước 2: Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cơ quan quyết định doanh nghiệp (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) và Bộ Tài chính. + Bước 3: Cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) phải xử lý dứt điểm các vấn đề về tài chính phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp...

  doc5p batrinh 19-08-2009 192 17   Download

 • Được Đảng và Bác sáng lập, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1930. Với trọng trách được giao là một tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam – cơ quan đầu não quan trọng thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chấp hành, Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược của mình qua từng thời kỳ. ...

  pdf119p vascaravietnam 15-08-2012 134 17   Download

 • Chuyên đề 2 "Ngân hàng và quản trị các định chế tài chính" giới thiệu đến các bạn những nội dung về ngân hàng trung ương, một viễn cảnh toàn cầu, ngân hàng và cấu trúc cạnh tranh, các hoạt động ngoại bảng của ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  pdf34p grintokyro 05-11-2015 116 17   Download

 • Câu nào sau đây nói lên đặc trưng của cơ chế quản lý cũ ở nước ta trước đây? (từ năm 1985 trở về trước) a- Kế hoạch hoá tập trung từ Trung ương b- Hành chính quan liêu giấy tờ c- Thực hiện một chế độ bao cấp trong XH, kể cả trong sản xuất và tiêu dùng d- Gồm các câu: a, b, c e. Không chọn câu nào kể trên

  pdf11p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 77 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thành lập trung tâm giới thiệu việc làm của cơ quan tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p den_huyenbi 26-07-2010 91 7   Download

 • Môi trường kiểm soát nội bộ: Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý Chương trình (Trung ương, địa phương) và cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình (khái quát chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận); hình thức quản lý thực hiện; chính sách, quy chế quản lý nội bộ của đơn vị về giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán; tài chính- kế toán, nhân sự...

  pdf60p nokia_12 09-05-2013 94 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận thay đổi các chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và các thành viên khác trong hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân trung ương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 97 5   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 8: Quản trị các nguồn tài nguyên của chính quyền trình bày về nguồn lực chính phủ, các khía cạnh công khai hóa chu trình ngân sách, ngân sách đại phương và trung ương, quy trình ngân sách và quy trình xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf7p tranvantan78 29-07-2014 179 5   Download

 • Quyền Lợi Nhân Viên Không-Bệnh nhân Điện thoại Mua xử lý dữ liệu, nhận & Cửa hàng thừa nhận Cashiering / tài khoản phải thu khác hành chính & chung Bảo trì và hoạt động sửa chữa Giặt ủi cây trồng và Dịch vụ Housekeeping Linen chế độ ăn uống Cà Phê Điều Dưỡng Quản trị Trung ương Dịch vụ & Cung cấp Dược phẩm y tế ghi và Thư viện Xã hội Dịch vụ I & R Dịch vụ - Mức lương & I & R tua Dịch vụ ...

  pdf11p taoxanh3 05-01-2012 43 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ban tài chính quản trị trung ương
p_strCode=bantaichinhquantritrunguong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2