Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Tham khảo và download 11 Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc sau:
 • Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

  doc13p minhminh123 11-11-2009 7365 1669   Download

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1-Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp tư nhân 2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất thương mại 3-Ngành nghề kinh doanh 4-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

  doc15p utquan3311 04-12-2009 1857 575   Download

 • Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính" theo mẫu sô B05- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 2313 318   Download

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam Thành lập theo quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của bộ trưởng bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyền công ty xây lắp điện 3 thành tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do sở kế hoạch và đầu tư tp Đà Nẵng cấp...

  pdf23p thuyha 24-06-2009 1558 397   Download

 • Thuyết minh BCTC là bản in mạch lạc giải thích cho các thông tin trọng yếu của BCTC. Cùng tham khảo tài liệu "Thuyết minh Báo cáo tài chính: Nhà đầu tư không thể bỏ qua!" để hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính đặc biệt là thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf5p bongbongcam 11-08-2010 344 116   Download

 • NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) 11 Cao Bá Nhạ - P. Nguyễn Cư Trinh – Q.1 - Tp.HCM BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của...

  pdf27p anhhoangmeo1 20-11-2011 247 92   Download

 • Tài liệu "Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC - Báo cáo tài chính năm 2009" có nội dung trình bày báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo Kiểm toán, báo cáo Tài chính đã được kiểm toán. Cùng tham khảo nhé.

  pdf22p muaythai9 18-11-2011 273 125   Download

 • Công ty Cổ phần Bibica - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 03 - 04 05 06 - 24 06 - 07 08 09 10 - 24 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 363 115   Download

 • Đặc điểm hoạt động của công ty Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, thi công các công trình xây lắp Bưu chính - Viễn thông; Tư vấn thiết kế. Thi công các công trình xây lắp cơ điện lạnh; Tư vấn thiết kế, thi công các công trình xây lắp dân dụng và giao thông; sản xuất vật tư

  pdf16p thuyha 24-06-2009 648 162   Download

 • Kỹ năng phân tích tài chính. I. Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 1. Kết cấu chung của một báo cáo tài chính: gồm 3 phần. - Phần thứ nhất: trình bày cô đọng tình hình tài chính của công ty. Phần này có 3 báo cáo: + Bảng cân đối kế toán. + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Phần thứ hai: bản thuyết minh báo cáo và các phụ lục kèm theo. - Phần thứ ba: biên bản kiểm toán độc lập, cho phép...

  pdf4p thanh_trieu 25-12-2009 906 755   Download

 • IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  doc22p thoritruong 26-04-2011 216 115   Download

Đồng bộ tài khoản