intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày đầy đủ các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính theo các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng, và các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác, đồng thời cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nhằm giúp bạn nắm vững các cơ sở lập bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng như đưa ra được các chỉ tiêu về tài chính trong báo cáo, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn một số biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính như: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019Biểu mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018Biểu mẫu: Bản thuyết minh báo cáo tài chínhBản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN),... Hi vọng đây sẽ là những công cụ hữu ích hỗ trợ bạn trong quá trình lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tham khảo và download 11 Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc sau:
 • Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế giúp cho doanh nghiệp theo dõi dòng vốn để có sự điều chỉnh chiến lược đầu tư kinh doanh cho phù hợp từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, nắm được sự minh bạch trong kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng tiêu chuẩn?. Mời các bạn cùng tham khảo bộ  tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế mà TaiLieu.VN đã tổng hợp dưới đây.

  55 tài liệu 2168 lượt tải   Download

 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu chuẩn mực của Kế toán cụ thể. Để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Báo cáo tài chính khác, mời các bạn xem tại 15p nguyenyenyn117 20-06-2019 70 2   Download

 • TaiLieu.VN cia sể đến bạn Biểu mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018 theo Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC), hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn hoàn thành công tác báo cáo tài chính cho quý công ty. Chúc các bạn thành công!

  doc18p minhminh123 11-11-2009 7551 1669   Download

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp tư nhân; Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất thương mại; Ngành nghề kinh doanh; Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

  doc15p utquan3311 04-12-2009 1983 576   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu: Thuyết minh báo cáo tài chính để phục vụ công tác lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cái kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

  doc2p giangltg 11-10-2009 2385 319   Download

 • Thuyết minh BCTC là bản in mạch lạc giải thích cho các thông tin trọng yếu của BCTC. Cùng tham khảo tài liệu "Thuyết minh Báo cáo tài chính: Nhà đầu tư không thể bỏ qua!" để hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính đặc biệt là thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf5p bongbongcam 11-08-2010 399 117   Download

 • Các chính sách kế toán áp dụng gồm: Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền; Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  doc22p thoritruong 26-04-2011 282 115   Download

 • Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam được thành lập theo quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của bộ trưởng bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyền công ty xây lắp điện 3 thành tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

  pdf23p thuyha 24-06-2009 1653 399   Download

 • Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng. hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

  pdf16p thuyha 24-06-2009 714 163   Download

 • Hình thức sở hữu: Công ty cổ phần - Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các sản phẩm: đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có cồn); bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát 2. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán - Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm,...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 204 11   Download

 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Công ty Cổ phần Alphanam bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam và các công ty con (gọi chung là Công ty) và lợi ích của Công ty tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Hình thức sở hữu vốn Lĩnh vực kinh doanh : Cổ phần : sản xuất, xây lắp và thương mại, Hoạt động kinh...

  pdf29p muaythai9 18-11-2011 162 30   Download

 • Hình thức sở hữu vốn Lĩnh vực kinh doanh Ngành nghề kinh doanh : Cổ phần : Sản xuất - chế biến : Sản xuất, chế biến thủy sản. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính Số lượng hàng thủy sản chế biến và bán ra trong kỳ nhiều hơn so với các kỳ trước do: - Công ty Cổ Phần Nam Việt (gọi tắt là Công ty) có ký hợp đồng bán...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 160 19   Download

ADSENSE

strTagCode=ban-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2