Bảng giá tính thuế tối thiểu

Xem 1-20 trên 115 kết quả Bảng giá tính thuế tối thiểu
 • Quyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiếu áp dụng đối với các măth hàng nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá tính thuế theo hợp đồng hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp

  doc2p anhphuong 17-08-2009 234 37   Download

 • Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ của tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung Bảng giá 62/1999/QĐ-TCHQ

  doc12p anhphuong 17-08-2009 119 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 296/1999/qđ-tchq về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế do tổng cục trưởng tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p lawgtvt9 26-11-2009 41 1   Download

 • Quyết định 260/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế

  doc73p anhphuong 17-08-2009 71 8   Download

 • Quyết định 157/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29/12/1999

  doc3p tuuyen 17-08-2009 90 5   Download

 • Quyết định 296/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế

  doc17p anhphuong 17-08-2009 50 1   Download

 • Quyết định số: 68/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 10/5/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định 11239/QĐ-CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như : tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

  pdf3p crispy 07-08-2009 367 74   Download

 • Quyết định 164/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu

  doc15p tuuyen 17-08-2009 202 44   Download

 • Quyết định về việc ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

  pdf73p lawxnk7 11-11-2009 120 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf7p naubanh_chung 23-01-2013 32 7   Download

 • Quyết định số 260/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf87p lawxnk6 11-11-2009 41 6   Download

 • Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf18p lawxnk6 11-11-2009 41 5   Download

 • Quyết định số 62/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiếu áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá tính thuế theo hợp đồng hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 44 4   Download

 • Quyết định số 97/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung Bảng giá 62/1999/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf16p lawxnk6 11-11-2009 43 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐẤT, NHÀ, TÀI SẢN KHÁC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 31 3   Download

 • Quyết định 68/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế và bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu

  doc41p anhphuong 17-08-2009 57 2   Download

 • Quyết định số 157/2000/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, để sửa đổi, bổ sung Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29/12/1999.

  pdf3p lawxnk5 10-11-2009 40 2   Download

 • Quyết định về việc ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

  pdf77p lawtm10 22-11-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 97/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung Bảng giá 62/1999/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 47 2   Download

Đồng bộ tài khoản