intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo ngành triết học

Xem 1-20 trên 148 kết quả Báo cáo ngành triết học
 • Qua nghiên cứu chuyên ngành kế toán doanh nghiệp cùng với những nội dung cơ bản của môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin mà ấn tượng với em là những cặp phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Qua nghiên cứu, em nhận thấy có những sự tương đồng, có sự liên quan tới những nội dung cơ bản của công tác kế toán cũng như môn kế toán doanh nghiệp. Trong phạm vi bài hội thảo, xin được trình bày về mối quan hệ giữa một số cặp phạm trù cơ bản trong triết học với môn kế toán doanh nghiệp.

  pdf6p billyelliot 11-11-2021 36 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là tổ chức tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch Phổ cập bơi trong học sinh toàn trường. Không ngừng nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh, giáo viên, nhân viên toàn trường về lợi ích của Kế hoạch Phổ cập bơi với hiệu quả cao nhất. Huy động sự đóng góp của cộng đồng và toàn xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tuyên truyền nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch Phổ cập bơi giai đoạn 2018-2020 của ngành giáo dục huyện Vĩnh Thuận.

  doc6p tomjerry002 25-10-2021 94 0   Download

 • Kết cấu của Luận văn gồm phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung chính của Luận văn có 3 chương: Chương 1 - Vai trò của việc đào tạo nguồn nhân lực đối với ngành Y tế Việt Nam hiện nay trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; Chương 2 - Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế Việt Nam hiện nay (qua khảo sát một số cơ sở đào tạo cán bộ y tế). Chương 3 - Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế Việt Nam hiện nay.

  pdf104p theheirscouple 20-05-2021 28 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là: Trên cơ sở phân tích lý luận và từ thực trạng giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay; đề tài đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thanh niên tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

  pdf27p quaymax8 27-09-2018 159 16   Download

 • Đồ án tốt nghiệp..Trang 1..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..TÊN ĐỀ TÀI:..TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI.TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH SƠN-QUẢNG NGÃI..Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ NHƢ VỸ.Lớp:..08MT..Khóa:..2008 - 2011..Ngành :..CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG..SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ..Lớp: 08 MT...Đồ án tốt nghiệp..Trang 2..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..LỜI MỞ ĐẦU.Trong thời đại ngày nay “Môi trƣờng và sự phát triển bền vững” là chiến lƣợc.đƣợc nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm.Để chiến lƣợc đó đƣợc thực.hiện tốt thì việc xử lý nƣớc thải đƣợc thải ra từ khu dân cƣ là một trong những yếu tố.

  pdf70p bautroibinhyen1 02-11-2016 149 5   Download

 • Căn cứ vào thông báo số 7785/CTCT ngày 12.9.1998 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm học 1998-1999, căn cứ vào nhu cầu về tài liệu học tập của sinh viên và học viên Cao học, nghiên cứu sinh không chuyên ngành Mác -Lênin, Bộ môn Triết học Trường Đại học Khoa học Huế biên soạn cuốn: “Hướng dẫn ôn tập Triết học Mác –Lênin”. Đây là tài liệu giúp cho người học nắm được một cách có hệ thống những nguyên lý cơ bản của Triết học Mác-Lênin và những quan điểm của Đảng ta vận dụng vào cách mạng Việt Nam.

  pdf108p missminh32 09-04-2014 446 42   Download

 • Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 là văn bản pháp lý mang tính toàn diện, triệt để và sâu sắc. Văn bản này đã tác động mạnh mẽ đến giáo dục đại học trên cả nước. Trong dòng chảy chung của đổi mới giáo dục đại học ở nước ta, trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học và cao học thư viện-thông...

  pdf22p banhcauvong 25-06-2013 81 3   Download

 • Mặc dù muộn màng hơn so nói một số ngành khoa học khác, Xã hội học rốt cuộc cũng đã tách ra khỏi triết học để trở thành một ngành khoa học chuyên môn hóa. Với những chuẩn bị khó khăn nhưng cần thiết về lý thuyết và phương pháp kéo dài gần như quá nửa đầu thế kỷ thử 19, Xã hội học đã ra đời và bước vào thế kỷ 20 như một mũi nhọn của các khoa học về xã hội, một công cụ sắc bén để phân tích và lý giải đời sống phức...

  pdf9p banhukute 24-06-2013 67 5   Download

 • Một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách giáo dục phổ thông là đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Để thực hiện mục tiêu này, trong thời gian qua ngành giáo dục đã có nhiều nỗ xây dựng lại chương trình theo hướng cập nhật và giảm tải, áp dụng phương pháp giáo dục chủ động với triết lý lấy người học làm trung tâm, và biên soạn lại sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy để đảm bảo chuyển...

  pdf138p muathi2013 15-05-2013 146 34   Download

 • Về dấu hiệu định lượng trong Bộ luật tố tụng hình sự Mặc dù vậy, cho đến nay chế độ bầu cử chủ tịch xã phường vẫn chưa được khôi phục lại, điều này thể hiện lực cản và sức ỳ của bộ máy hành chính quan liêu vẫn còn rất nặng nề, nếu không có quyết tâm chính trị cao của những người đứng đầu Đảng và Nhà nước thì cuộc cải cách hành chính và Nhà nước không thể tiến hành một cách triệt để được....

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 58 4   Download

 • Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài Phương châm xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là phương châm được quán triệt trong các nghị quyết của Đảng và các bản hiến pháp của nước ta. Tuy nhiên, cho đến nay các thiết chế dân chủ trực tiếp chưa được xây dựng một cách đồng bộ. Hầu hết các nước xây dựng nhà nước pháp quyền đều đã ban hành luật trưng cầu dân ý để nhân dân quyết định các vấn...

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 58 11   Download

 • Tội danh và việc chuẩn hoá các tội danh trong Bộ luật hình sự Việt Nam Hai là chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật chưa thực hiện triệt để theo quy định của pháp luật. Mức bồi dưỡng thấp hoặc không đáp ứng được nhu cầu, sở thích, thói quen… của người lao động. Vì thế không bảo vệ sức khoẻ người lao động như mục đích đề ra.

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 83 7   Download

 • Ý nghĩa của tài phán hành chính Cùng với hiệu lực của Luật cơ bản (Hiến pháp) và sự ra đời của nước Cộng hoà liên bang Đức cách đây trên 60 năm, hệ thống tài phán hành chính độc lập và tự chủ đã được hình thành, với nhiệm vụ bảo hộ pháp lí toàn diện và triệt để cho người dân trước các quyết định của cơ quan công quyền. Điều này đồng nghĩa với sự đoạn tuyệt hoàn toàn với phương thức chỉ kiểm tra trong nội bộ hệ thống hành chính cũng như với...

  pdf12p dontetvui 23-01-2013 85 9   Download

 • Ý tưởng của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền Từ năm 1919, trong Yêu sách tám điểm, Hồ Chí Minh đã đề nghị: “Cải cách nền pháp lí ở Đông Dương bằng cách cho người dân bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu” và “Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”.(1) Điều đó chứng tỏ Hồ Chí Minh yêu cầu thay chế độ quân chủ chuyên chế hiện tại ở Đông Dương bằng chế độ dân chủ và sự cần...

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 160 34   Download

 • Tại sao phải công bố báo cáo khoa học? Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, các bài báo khoa học đóng một vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ là một bản báo cáo về một công trình nghiên cứu, mà còn là một đóng góp cho kho tàng tri thức của thế giới. Khoa học tiến bộ cũng nhờ một phần lớn vào thông tin từ những bài báo khoa học, bởi vì qua chúng mà các nhà khoa học có dịp trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Một công trình nghiên...

  pdf7p bibocumi2 15-09-2012 405 53   Download

 • Hoá kĩ thuật là một nghành nghiên cứu các quy trình sản xuất và chế biến vật liệu nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ và đáp ứng các nhu cầu về đời sống sinh hoạt, nhu cầu sản suất tiêu dùng, mỹ thuật và xuất khẩu. Thúc đẩy sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật và các ngành công nghiệp trên thế giới, tận dụng triệt để các nguồn tài nguyên khoáng sản… kéo theo đó là sự phát triển của các ngành công nghiệp khác đem đến cho xã hội loài người một...

  doc31p nguyenphonghoak7 11-09-2012 208 49   Download

 • Hóa kĩ thuật là 1 ngành nghiên cứu các qui trình sản cuất và chế biến vật liệu, nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ và đáp ứng nhu cầu về đời sống sinh hoạt, nhu cầu sản xuất tiêu dùng, mĩ thuật và xuất khẩu. Thúc đẩy sự tiến bộ khoa học kĩ thuật của các ngành công nghiệp trên thế giới. Tận dụng triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, ...

  doc59p nguyenphonghoak7 11-09-2012 997 104   Download

 • Do sớm nhận định, đánh giá tình hình một cách chủ động, thận trọng và chính xác để chuyển hướng chính sách kịp thời, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và của toàn xã hội,

  doc30p bluesky28991 14-05-2012 133 35   Download

 • Con người - đối tượng chủ yếu của sáng tạo văn học, bao giờ cũng được người nghệ sĩ nhìn nhận, khai thác bằng quan niệm nghệ thuật. Quan niệm về con người trong nghệ thuật tuy không đồng nhất với con người trong triết học nhưng lại có những ảnh hưởng nhất định. Vì thế, tính ổn định về nghệ thuật luôn chịu sự quy định của các quan điểm chính trị, xã hội và tư tưởng triết học đương thời. Nhìn lại tiến trình phát triển của lịch sử văn học trung đại Việt Nam 10 thế...

  pdf12p meomeongon 06-01-2012 94 10   Download

 • Đến nay, vấn đề giá trị nghệ thuật không còn là vấn đề thời sự được nhiều người trong giới phê bình quan tâm bàn cãi. Sự lắng lại trong không khí phê bình về vấn đề này, vốn đã trải qua một thời kì tranh luận sôi nổi kéo dài hàng chục năm trên văn đàn gắn liền với những quan điểm triết học và mỹ học khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Lịch sử văn học Việt Nam còn ghi nhớ cuộc phê bình luận chiến về duy tâm và duy vật, về nghệ thuật vị...

  pdf8p meomeongon 06-01-2012 67 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo ngành triết học
p_strCode=baocaonganhtriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2