intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến chất lượng nước

Xem 1-20 trên 1968 kết quả Biến chất lượng nước
 • Bài viết "Nghiên cứu diễn biến chất lượng nước hồ Đại Lải tỉnh Vĩnh Phúc qua một năm đo đạc và thu thập dữ liệu" trình bày về kết quả đo đạc chất lượng nước hồ Đại Lải cho thấy chất lượng nước hồ tương đối tốt, hồ chưa bị phú dưỡng bởi phốt pho. Những kết quả đo đạc chất lượng nước hồ sẽ dùng làm dữ liệu đầu vào để xâydựng mô hình tính toán quá trình phú dưỡng nước ở hồ chứa tiếp theo. Tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf8p tinhluong123 25-11-2015 88 8   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Ô nhiễm nước và diễn biến chất lượng nước của các hệ thống thủy nông vùng đồng bằng" dưới đây để nắm bắt được đặc điểm của hệ thống thủy nông lớn và các nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước, chất lượng nước, hệ thống thủy nông An Kim Hải và Bắc Nam Hà,...

  pdf9p khanhlongct 30-11-2015 59 4   Download

 • Việc thu thập và xử lý chuỗi số liệu liên tục quan trắc được từ năm 2000 đến năm 2011 tại điểm quan trắc nước biển ven bờ thuộc vịnh Nha Trang nhằm theo dõi diễn biến chất lượng nước biển tại vịnh Nha Trang là cần thiết và cấp bách. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực cũng như tìm ra phương thức quản lý hữu hiệu đối với chất lượng môi trường nước biển ven bờ vịnh Nha Trang.

  pdf7p cathydoll1 09-01-2019 22 1   Download

 • Báo cáo tổng quan về hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An phục vụ công tác quản lý nhà nước, cũng như cung cấp thông tin đến cộng đồng hiện chưa được thực hiện. Từ nhu cầu thực tế đó, tác giả luận văn đã chọn đề tài “Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2010 -2012, đề xuất một số giải pháp bảo vệ chất lượng nước mặt trên địa bàn.

  doc141p change14 07-07-2016 138 42   Download

 • Đề tài: Đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ Hà Nội giai đoạn 2006-2010 được thực hiện với mục đích: Đánh giá diễn biến chất lượng nước một số  hồ chính tại Hà Nội, giai đoạn 2006  –  2010, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ chất lượng nước hồ góp phần cải thiện môi trường thành phố Hà Nội.

   

  pdf15p tututhoi 29-04-2015 88 35   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu chế độ thủy động lực, chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn- Đồng Nai và vịnh Gành Rái. Các kết quả nghiên cứu đã đưa ra được bức tranh về xu thế diễn biến chất lượng nước, sự thay đổi chế độ thủy động lực hệ thống sông và khu vực vịnh Gành Rái trước và sau khi xây dựng công trình Vũng Tàu - Gò Công.

  pdf9p namthangtinhlang_03 10-11-2015 50 4   Download

 • Bài báo giới thiệu mô hình một chiều (Qual2K) tính toán lan truyền chất trong sông và ứng dụng để nghiên cứu mô phỏng diễn biến chất lượng nước (CLN) cho Sông Hương. Bài báo cũng trình bày các bước cơ bản ứng dụng mô hình cho một đối tượng cụ thể. Ngoài ra, đã tiến hành kiểm định mô hình với giá trị sai số nhỏ hơn 30%. Từ kết quả này đã tiến hành dự báo sự thay đổi chất lượng nước theo thời gian vào năm 2010 và 2020.

  pdf16p thiendiadaodien_9 04-03-2019 90 9   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định một số vấn đề về chất lượng nước, dự báo diễn biến chất lượng nước vịnh trong thời gian tới, đồng thời đề xuất hoàn thiện thêm các thông số quan trắc chất lượng nước vịnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng các chất trong nước vịnh Hạ Long có xu hướng tăng lên theo thời gian, mùa mưa cao hơn mùa khô và không có nhiều khác biệt giữa tầng mặt và tầng đáy.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 72 4   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu xây dựng bộ số liệu cho việc ứng dụng mô hình toán mô phỏng diễn biến chất lượng nước sông La Ngà Bình Thuận. Sông La Ngà bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh (Bảo Lộc - Lâm Đồng), là một trong những phụ lưu quan trọng của sông Đồng Nai, Đây là con sông dồi dào về nguồn nước, phong phú về cảnh đẹp, lưu vực của nó là vùng kinh tế nông lâm nghiệp phát triển, có nhiều cụm công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp, có nhiều loại cây công nghiệp ngắn ngày...

  pdf7p hanh_tv25 30-03-2019 16 2   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE11 đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Truồi Thừa Thiên - Huế. Kết quả bước đầu cho phép đánh giá được mức độ tác động của sự phát triển làng nghề này và đưa ra những khuyến cáo giúp cho công tác quy hoạch và quản lý nguồn nước.

  pdf13p hanh_tv25 30-03-2019 14 1   Download

 • Trong bài báo này, mô hình toán thủy động lực học một chiều MIKE11 với hai mô đun thủy lực và sinh thái đã được áp dụng để mô phỏng đánh giá chất lượng nước sông Đuống cho giai đoạn hiện trạng và dự báo chất lượng nước trong tương lai dựa trên các kịch bản khác nhau. Nhóm tác giả sử dụng bộ số liệu đầu vào gồm địa hình, số liệu thủy lực, thủy văn và chất lượng nước thực đo các năm 2013 và 2014 để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình.

  pdf7p shiwo_ding7 05-06-2019 7 0   Download

 • Nghiên cứu này, với mục tiêu mô phỏng và tính toán chế độ thuỷ văn, Thuỷ lực và chất lượng nước cho hệ thống sông Soài Rạp. Chúng tôi đã lựa chọn áp dụng bộ phần mềm hec-rac 4.0, Bởi nó đáp ứng được những tiêu chí sau: - Là bộ phần mềm tích hợp đa tính năng. - Là bộ phần mềm đã được kiểm nghiệm thực tế. - Cho phép tính toán thuỷ lực và chất lượng nước với độ chính...

  ppt24p chipbia 16-07-2012 137 39   Download

 • Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước bởi các chất đinh dưỡng và hữu cơ cũng như xác định áp lực môi trường, xem xét tác động tải lượng chất ô nhiễm lên sông Như Ý, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với năm trạm lấy mẫu, nghiên cứu đã tiến hành quan trắc các thông số chất lượng nước như nhiệt độ, hàm lượng oxi hòa tan (DO), nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5), nhu cầu oxi hóa học (COD), nitrate (NO3) và phosphate (PO4).

  pdf11p lalala05 30-11-2015 73 13   Download

 • Bài viết đề xuất mô hình tổ chức thích hợp quản lý chất lượng nước tiểu LVS Sài Gòn trên cơ sở phân tích có cơ sở khoa học và thực tế về những mặt làm được và những mặt hạn chế của tổ chức quản lý LVS (Ủy ban bảo vệ môi trường LVS - UB BVMT LVS) trong thời gian qua, học hỏi kinh nghiệm từ công tác quản lý LVS hiệu quả của các nước trên thế giới, cũng như dựa vào các nghiên cứu thực tế diễn biến chất lượng nước sông Sài Gòn trong nhiều năm và thực tế công tác phối hợp quản lý và bảo vệ môi trường dòng sông giữa các địa phương trên lưu vực.

  pdf16p sansan2 26-05-2018 14 0   Download

 • Đề tài được tiến hành với mục tiêu điều tra đánh giá ô nhiễm chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông (VCĐ), nhằm tăng cường công tác quản lí việc xả thải vào lưu vực sông VCĐ từ các hoạt động sản xuất CN, TTCN, NN, thủy sản, thủy lợi. Góp phần bảo vệ chất lượng môi trường nước của lưu vực sông VCĐ đảm bảo mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh bền vững.

  pdf6p hanh_tv24 30-03-2019 33 3   Download

 • Trong bài viết này, mô hình toán thủy động lực học một chiều MIKE11 với hai mô đun thủy lực và sinh thái đã được áp dụng để mô phỏng đánh giá chất lượng nước sông Đuống cho giai đoạn hiện trạng và dự báo chất lượng nước trong tương lai dựa trên các kịch bản khác nhau. Nhóm tác giả sử dụng bộ số liệu đầu vào gồm địa hình, số liệu thủy lực, thủy văn và chất lượng nước thực đo các năm 2013 và 2014 để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình.

  pdf7p vinobita2711 03-06-2019 27 0   Download

 • Bài viết này tập trung vào việc nghiên cứu ứng dụng các mô hình toán (MIKE NAM, MIKE 11 HD và MIKE 11 Ecolab) nhằm mô phỏng và đánh giá diễn biến chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

  pdf12p vicapital2711 02-08-2019 8 0   Download

 • Chất lượng nước bao gồm tất cả các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học ảnh hưởng đến việc sử dụng nước. Trong nuôi thủy sản thường quan tâm đến tính chất của nước ảnh hưởng đến tỉ lệ sống, sinh sản, sinh trưởng hoặc quản lý cá hay các sinh vật nuôi theo hướng có lợi. Có nhiều yếu tố chất lượng nước nhưng chỉ có vài yếu tố thường đóng vài trò quan trọng. Người nuôi thủy sản nên điều khiển các yếu tố đó bằng các biện pháp kỹ thuật được dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p thuat_aquaculture 17-01-2011 1177 490   Download

 • Chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản bao gồm tất cả các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học, sự biến động của các yếu tố này đều ảnh hưởng đến năng suất nuôi. Hầu hết các tác động của con người đều nhằm cải thiện các yếu tố hóa học và sinh học, trong khi đó các yếu tố vật lý thì lại rất khó quản lý khi xảy ra điều kiện bất lợi hay sự cố.

  doc47p nguyentainang1610 15-03-2010 523 243   Download

 • Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động đến môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các động xấu đối với môi trường”. Đảm bảo chất lượng (QA: Quality Assurance) trong quan trắc môi trường Là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật trong một tổ chức nhằm đảm bảo cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được các tiêu chuẩn chất lượng đã quy định.  Kiểm soát chất lượng (QC: Quality Control). trong quan trắc môi trường. Là việc thực hiện...

  ppt65p donglanh1990 25-09-2011 576 164   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biến chất lượng nước
p_strCode=bienchatluongnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản