intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu cân đối kế toán

Xem 1-20 trên 72 kết quả Biểu mẫu cân đối kế toán
 • Biểu mẫu về Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ là tài liệu hữ ích cho các bạn chuyên ngành kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p nphunghung 25-11-2010 9610 1721   Download

 • Tổng hợp tất cả những mẫu văn bản, sổ sách theo quyết định 15 của Chính Phủ bao gồm bảng lương, bảng chấm công, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ .... Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls188p havang 06-07-2009 18796 5338   Download

 • Bảng cân đối kế toán năm 2007 của công ty CP dầu thực vật Tường An

  pdf4p haichau 24-06-2009 1619 206   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu bảng cân đối kế toán

  pdf9p giomuaxuantoi 14-05-2010 972 93   Download

 • Tài liệu tham khảo Bảng cân đối kế toán

  pdf0p giomuaxuantoi 14-05-2010 580 21   Download

 • Mẫu Bảng cân đối kế toán năm (Mẫu số: B01-DN) áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc5p luhhan 23-04-2021 61 1   Download

 • Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT) áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p luhhan 23-04-2021 50 0   Download

 • Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN) dạng đầy đủ được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 54 0   Download

 • Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược (Mẫu số: B01b-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 56 0   Download

 • Mẫu Chương trình kế toán bằng excel chuẩn

  xls0p quochung 21-07-2009 4634 2314   Download

 • Chương 3 đề cập đến các vấn đề về bảng cân đối kế toán. Chương này giúp người học có những hiểu biết tổng quan về báo cáo tài chính như: Mục đích, nội dung và ý nghĩa của các BCTC; các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên BCTC; yêu cầu của việc lập và trình bày BCTC; các biểu mẫu, kỳ lập BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf16p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 1249 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu Báo cáo tài chính được chia sẻ dưới đây để biết thêm về hình thức trình bày, cũng như cách điền nội dung của các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính... Chúc các bạn thành công!

  doc36p lanwangji 12-02-2020 28 0   Download

 • Đầu tư ngắn hạn: Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác, dự phòng các khoản phải thu khó đòi...

  xls2p vitdonan 13-02-2011 1937 434   Download

 • Mẫu "Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" cung cấp cho các bạn các biểu mẫu như: Bảng cân đối kế toán, bảng Cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính,... Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc19p nvcuong198 01-12-2015 277 15   Download

 • Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế toán (BKĐKT) (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B01-DN); BCĐKT của DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (mẫu B01-CDHĐ-DNKLT); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) (năm) (mẫu B02-DN); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp (mẫu B03-DN);...

  doc2p lanwangji 03-02-2020 38 1   Download

 • Sổ kế toán là những tờ sổ theo mẫu nhất định dùng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở số liệu chứng từ gốc. Đây là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán, là bộ phận trung gian để các chứng từ gốc ghi chép rời rạc được tập hợp, phản ánh đầy đủ có hệ thống để phục vụ công tác tính toán, tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế biểu hiện toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị...

  pdf7p huyhoang 03-08-2009 5659 1494   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu: Thuyết minh báo cáo tài chính để phục vụ công tác lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cái kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

  doc2p giangltg 11-10-2009 2374 318   Download

 • tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán - Kết quả hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 01 - DNN Mẫu số B 02 - DNN Mẫu số B 09 - DNN 1.2 - Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gải thêm 02 phụ biểu sau: - Bảng cân đối tài khoản - Tình hình thực...

  doc34p kusudonicky 23-06-2011 448 195   Download

 • Biểu mẫu báo cáo tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  pdf4p tru_mua 16-02-2012 251 31   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

  pdf8p hayateuw125 11-10-2011 165 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biểu mẫu cân đối kế toán
p_strCode=bieumaucandoiketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2