intTypePromotion=1
ADSENSE

Bình ngô ði cáo

Xem 1-20 trên 20 kết quả Bình ngô ði cáo
 • Bài giảng Ngữ văn 10 - Bình ngô đại cáo (Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi) trình bày cuộc đời, sự nghiệp thơ văn, những tác phẩm chính của Nguyễn Trãi.

  ppt30p nguyenanhtuan_qb 09-07-2020 21 6   Download

 • Nguy n Trãi không ch là m t nhà quân s , m t nhà chính tr , m t nhà ễ ỉ ộ ự ộ ị ộ ngoại giao mà ông còn là một nhà văn, nhà thơ có vị trí quan trọng trong lịch sử văn học của dân tộc – vị trí kết tinh và mở đường của một nhà văn lớn. Nguyễn Trãi là một “ngôi sao khuê” hội tụ ánh sáng văn học của năm thế kỷ trước đó đồng thời tỏa rạng con đường phát triển của văn học dân tộc. Khác với nhiều tác giả văn học giai...

  doc8p dtlien 26-06-2010 672 127   Download

 • I- Cuộc đời: 1. Thân thế: - Nguyễn Trãi sinh năm 1830, hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại Chí Linh - Hải Dương. Sau dời về Nhị Khê - Thường Tín - Hà Tây. - Cha là Nguyễn Phi Khanh, học giỏi - đỗ Thái học sinh. - Mẹ là Trần thị Thái, con của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán -một quý tộc đời Trần.

  pdf13p hoami1707 08-02-2011 544 60   Download

 • Thýa vì nho vi viet là mot. Nói nho hay viet, viet hay nho cung thê. Ðây là mot li quyêt ðoán khó có the châp nhan vì ch Nho tuân theo mot cú pháp ngý c vi cú pháp Viet, và nó xuât phát t nýc Tàu ch có phi là ca vô tha nhan ðâu ðe cho ai muôn kéo vê vi mình cung ðý c.

  pdf89p nhulan0908 24-09-2012 60 13   Download

 • Người ta chọn Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ và Cáo bình Ngô là 3 dấu mốc đánh dấu những chặng đường phát triển của chủ nghĩa yêu nước trong văn học thượng kỳ trung đại. Ðặc biệt, phải đến cáo bình Ngô, ý thức độc lập chủ quyền, quan hệ gắn bó giữa nước và dân, vấn đề nhân nghĩa,.. mới thực sự phát triển rực rỡ I. VÀI VẤN ĐỀ CHUNG 1. Hoàn cảnh ra đời: Cuối năm 1427, Vương Thông, tên tổng chỉ huy quân đội nhà Minh ở Việt Nam, đã phải mở cửa...

  pdf5p geometry1122 22-05-2013 95 6   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, Nhμ nớc cùng với các nhμ đầu ttrong vμ ngoμi nớc đã vμ đang đầu tx ây dựng rất nhiều công trình lớn có quy mô hiện đại nh: nhμ máy xi măng, các công trình nhμ cao tầng, nhμ máy thuỷ điện, các công trình cầu… Để thi công đợc các công trình nμy đều phải tiến hμnh công tác trắc địa.

  pdf88p bigstar19 23-02-2012 831 194   Download

 • Lai kinh tế hai giống lợn ngoại giữa Landrace, yorkshire v ng-ợc lại đ tạo ra con lai F1(LxY), F1(YxL) để nuôi thịt v gây nái sinh sản. Nái lai có -u thế lai cao về nhiều chỉ tiêu sinh sản, việc sử dụng nái lai trong ch-ơng trình lai giống đ trở thnh một tiến bộ trong thực tế sản xuất (Rothschild v cộng sự, 1998). Sử dụng nái lai F1(LxY), F1(YxL) phối với đực giống Duroc đ đ-ợc nhiều tác giả trong v ngoi n-ớc nghiên cứu (Đặng Vũ Bình v cộng sự, 2005; Phùng Thị Vân v cộng sự, 2002; Tr-ơng Hữu Dũng, 2004; Phạm Thị Kim Dung, 2005;...

  pdf9p banglang_1523 22-07-2012 114 16   Download

 • Tiềm năng diện tích, năng suất và sản lượng ngô ở nước ta còn rất lớn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2000 là: 1 triệu ha với năng suất bình quân 3 tấn/ ha để có tổng sản lượng 3 triệu tấn ngô hạt/ năm.

  pdf10p kfcngonngon 23-04-2011 42 6   Download

 • Ngô là cây lương thực quan trọng đứng thứ 3 trên thế giới. Trong những năm 1991-1993 diện tích ngô hàng năm của thế giới khoảng 129 triệu ha với tổng sản lượng trên 525 triệu tấn và năng suất bình quân là 3.7 tấn/ha.

  pdf10p kfcngonngon 23-04-2011 48 4   Download

 • Thí nghiệm trồng ngô sinh khối được thực hiện trong 2 vụ trên vùng đất nhiễm phèn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu thí nghiệm là xác định được giống ngô cho năng suất sinh khối đạt hơn 50 tấn/ha để làm thức ăn xanh cho gia súc. Theo dõi các chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, số lá trên cây, chỉ số diện tích lá, đường kính thân, chiều dài trái, đường kính trái, các chỉ tiêu về chống chịu, năng suất sinh khối.

  pdf6p vimariecurie2711 31-07-2019 21 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày thí nghiệm khảo sát và đánh giá tổ hợp lai được thực hiện trong vụ Thu năm 2019 tại Hà Nội (vùng Đồng bằng sông Hồng) và Hòa Bình (vùng Trung du miền núi phía Bắc) gồm 23 tổ hợp lai triển vọng và 2 giống đối chứng. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần nhắc lại. Kết quả thu được là tương đồng giữa 2 địa điểm thí nghiệm, các tổ hợp lai có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm trung ngày (108 - 112 ngày), có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện bất thuận của môi trường.

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 13 0   Download

 • Câu 1 : Cho các ví dụ sau: - Ở chim sẻ ngô, khi mật độ là 1 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong 1 tổ là 14, khi mật độ tăng lên 18 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong 1 tổ chỉ còn 8 con. - Ở voi châu Phi, khi mật độ quần thể bình thường thì trưởng thành ở tuổi 11 hay 12 và 4 năm đẻ một lứa; khi mật độ cao thì trưởng thành ở tuổi 18 và 7 năm mới đẻ một lứa. - Khi mật độ mọt bột lên cao, có hiện tượng ăn...

  doc10p satthu37195 08-03-2013 56 8   Download

 • 33 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG tröông, nhòp ñoä thì taéc ngheõn, chuyeån höôùng ñoät ngoät laø bieän phaùp chieán löôïc theo nhö caùc nhaø lyù thuyeát ñaøm phaùn, nhaèm thay chuyeän hai beân baøn chia nhau quaû taùo ñang ñaët treân baøn, ta rung caây taùo. * f. Laøm ñoäng taùc giaû: Nghóa laø, gioáng nhö caàu thuû boùng ñaù treân saân, ta nghi binh ñoái phöông ñi veà höôùng naøy, nhöng thöïc teá laïi ñaùnh veà höôùng khaùc. Laøm ñoäng taùc giaû laø haønh ñoäng kyõ thuaät buoân baùn/ thöông maïi chöù khoâng phaûi laø haønh...

  pdf32p cnkbmt4 20-10-2011 49 8   Download

 • . A,Giôùi thieäu:. Mỗi đất nước đều có những tác phẩm phản. ánh con người và cuộc sống của nước mình..Truyện “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Mỹ. O. Hen-ri được đánh giá là một trong những. truyện ngắn hay nhất thế giới. Đây là câu.chuyện cảm động về tình thương yêu cao cả. giữa những con người nghèo khổ với nhau..Đoạn trích chúng ta học hôm nay là phần cuối. của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”....Tiết 29,30-Vb..I.Đọc- tìm hiểu chú thích: . 1. Tác giả:..• O. Hen – ry (Uyliam -Xi nây- potơ). (1862 – 1910).• là nhà văn Mỹ nổi tiếng.

  ppt32p anhtrang_99 07-08-2014 598 51   Download

 • Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 613 29   Download

 • BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 8.§ i t× Èn sè. m. BÀI 4: LÃO HẠC. (NAM CAO ).. Lão Hạc Nam Cao..II. Phân tích..1. Nhân vật lão Hạc..c. Cuộc sống của lão Hạc sau khi bán cậu.Vàng... Và lão kể. Lão kể nhỏ nhẻ và dài dòng thật. Nhưng đại.khái có thể rút vào hai việc. Việc thứ nhất: lão thì già, con đi.vắng, vả lại nó cũng còn dại lắm, nếu không có người trông.nom cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở làng.này; tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lí luận, người ta.kiêng nể, vậy lão muốn nhờ tôi cho lão gửi ba sào vườn của.

  ppt25p anhtrang_99 07-08-2014 249 28   Download

 • BÀI 14: CHƯƠNG.TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG. (PHẦN VĂN).. KIỂM TRA BÀI CŨ..• Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của học sinh.• +Cán sự bộ môn báo cáo việc chuẩn bị bài của các. bạn trong lớp..• + Cả lớp mở vở soạn để trên bàn để giáo viên. kiểm tra lại việc chuẩn bị bài của một số học sinh. đồng thời chuẩn bị cho việc học bài mới... Môn ngữ văn từ lớp Chương trình địa..?. 6 đến lớp 8, các em phương:. đã học chương trình -Phần văn. địa phương ở những. phân môn nào ? -Phần tiếng Việt. -Phần tập làm văn. Ở chương trình địa.

  ppt31p binhminh_11 07-08-2014 942 19   Download

 • Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 278 8   Download

 • Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 222 5   Download

 • Thông báo số 393/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức về việc điều chỉnh giá và điều kiện hợp đồng thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf3p lawttnh18 19-11-2009 53 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bình ngô ði cáo
p_strCode=binhngoicao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2