intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ tư lệnh hải quân

Xem 1-20 trên 34 kết quả Bộ tư lệnh hải quân
 • Công văn 979/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải quân

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 54 1   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990; - Căn cứ Nghị định 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

  pdf6p bichhuyen 19-06-2009 90 11   Download

 • Quyết định số 848/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Nhà máy X.51 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds7 06-11-2009 49 4   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm...

  pdf8p vienthieu 31-12-2010 58 3   Download

 • Cho biết directory hiện hành là gì Chuyển directory vận hành về c:\works (chú ý R dùng “/”) options(prompt=”R”) Đổi prompt thành R options(width=100) Đổi chiều rộng cửa sổ R thành 100 characters options(scipen=3) Đổi số thành 3 số thập phân (thay vì kiểu 1.2E-04) options() Cho biết các thông số về môi trường của R getwd() setwd(c:/works) Lệnh cơ bản ls() rm(object) seach() Liệt kê các đối tượng (objects) trong bộ nhớ Xóa bỏ đối tượng Tìm hướng Kí hiệu tính toán + * / ^ %/% %% Cộng Trừ Nhân Chia Lũy thừa Chia số nguyên Số dư từ chia hai...

  pdf7p duagangdamsua 28-05-2011 1118 78   Download

 • Loạt bài gồm hai phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cài đặt Exchange 2007 trên máy chủ Windows 2008. Tuy nhiên sự khác biệt với các bài khác ở đây là cài đặt sẽ được thực hiện toàn bộ từ tiện ích dòng lệnh.

  pdf1p nhan321 23-10-2009 158 61   Download

 • Trình tự thực hiện: - Cơ sở đào tạo VTĐ viên hàng hải đến Bộ Thông tin và Truyền thông nộp hồ sơ. - Vụ Tổ chức cán bộ nhận và thẩm tra. - Trong thời hạn quy định, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thừa lệnh Bộ trưởng sẽ cấp Giấy chứng nhân cho thuyền viên nếu đủ điều kiện

  doc3p anhtuan 26-08-2009 111 6   Download

 • Workbook Khí động lực học máy bay trực thăng, Khí động lực học, chuyển tiếp máy bay trực thăng, được ban hành tiêu chuẩn hoá, thông tin giảng dạy và hướng dẫn của các giảng viên và phi công sinh viên hải quân ở Bộ Tư lệnh đào tạo Naval Air. 2. Ấn phẩm này sẽ được sử dụng để thực hiện phần học của chương trình chuyển tiếp máy bay trực thăng. 3. Kiến nghị thay đổi sẽ được trình lên ...

  pdf10p myngoc2 04-10-2011 44 6   Download

 • Trình tự thực hiện - Thuyền viên Việt Nam, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu thuyền Việt Nam, thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu, thuyền nước ngoài khai thác các thiết bị viễn thông trên tàu, thuyền. - Các Thuyền viên hoặc người được ủy quyền đến Bộ TT&TT nộp hồ sơ. - Vụ Tổ chức cán bộ nhận và thẩm tra. - trong thời hạn quy định, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thừa lệnh Bộ trưởng sẽ cấp Giấy chứng nhân cho thuyền viên nếu đủ điều kiện. ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 70 3   Download

 • Điều 80. Hiệu lực thi hành Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Pháp lệnh Hải quan được Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 20 tháng 2 năm 1990 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực. Các quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

  pdf1p phuongthanh1 30-10-2009 79 2   Download

 • Trình tự thực hiện - Các Thuyền viên (Thuyền viên Việt Nam, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu thuyền Việt Nam, thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu, thuyền nước ngoài khai thác các thiết bị viễn thông trên tàu, thuyền) hoặc người được ủy quyền đến Bộ TT&TT nộp hồ sơ. - Vụ Tổ chức cán bộ nhận và thẩm tra. - Trong thời hạn quy định, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thừa lệnh Bộ trưởng sẽ cấp Giấy chứng nhân cho thuyền viên nếu đủ điều kiện. ...

  doc1p anhtuan 26-08-2009 98 1   Download

 • Để đưa chương trình đã viết trên máy vi tính vào trong Rom của vi điều khiển, cần có các phần mềm riêng (hay còn gọi là phần mềm nạp) và các mạch giao tiếp tương ứng với phần mềm đó (hay còn gọi là mạch nạp). Có rất nhiều phần mềm nạp và các mạch nạp dành cho vi điều khiển, mỗi loại vi điều khiển đều có phần mềm nạp và mạch nạp dành riêng cho vi điều khiển đó. Cũng có rất nhiều chương trình nạp cho vi điều khiển AT89Sxx (xx: hai số sau của mã...

  pdf5p minhanh0246 20-09-2010 378 224   Download

 • Kết nối trên hai XTAL1 và XTAL2. Mạch dao động được hai chân này thông được kết nối với dao thạch anh như sau: Ghi chú: C1,C2= 30pF±10pF (thường được sử dụng với C1,C2 là tụ 33pF) dùng ổn định dao động cho thạch anh. Hình 1.2.2 Hoặc có thể cấp tín hiệu xung clock lấy từ một mạch tạo dao động nào đó và đưa vào Vi điều khiển theo cách sau: NC: để trống, chân XTAL2 để trống .Chu kì máy Gọi fzat là tần số dao động của thạch anh. Đối với 89Sxx có thể sử dụng thạch anh có tần...

  pdf6p minhanh0246 20-09-2010 326 202   Download

 • Phần này liên quan đến các câu lệnh được lưu giữ trên ROM, vì vậy cần xem lại phần bộ nhớ ROM trước khi xem phần này. Phần phụ chú: Nhãn: Kí hiệu: rel Nhãn là một chuỗi kí tự do người dùng tự đặt dùng để đánh dấu các đoạn chương trình, nhãn này biểu thị địa chỉ của lệnh khi được lưu trên ROM. Nhãn chỉ được bắt đầu bằng một kí tự chữ hoặc dấu "_" ,không được bắt đầu bằng số ,không có khoảng trắng và kết thúc bằng dấu hai chấm ":" Trong chương trình...

  pdf5p minhanh0246 20-09-2010 192 121   Download

 • Họ là trợ thủ đắc lực của các giám đốc. Họ đứng sau thành công của các giám đốc. Họ đảm nhiệm một nghề mà khen khá nhiều nhưng chê cũng không ít. Đó chính là các thư ký ngày nay. “Họ chính là bộ mặt thứ hai của giám đốc”, Mary Havars, giám đốc Hiệp hội tư vấn nghề nghiệp Mỹ nhận định như vậy. Thư ký ngày nay “đứng dưới một người nhưng trên rất nhiều người”, họ là người truyền đạt các mệnh lệnh quyết định của giám đốc tới toàn thể công ty hay những...

  pdf4p muadongamap222 05-05-2010 160 53   Download

 • Bí mật nhà nước là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc5p luatsulecao 04-04-2011 293 22   Download

 • 10 Cấu trúc l-u trữ 10.1 Các cấu trúc l-u trữ chính của Oracle • Cấu trúc l-u trữ Ch-ơng tr-ớc đã trình bày cấu trúc l-u trữ trong Oracle. Cấu trúc l-u trữ bao gồm hai mức physical và logic. ở mức logic, database bao gồm nhiều tablespaces. Mỗi tablespace lại tiếp tục đ-ợc chia thành nhiều segments. Phần này sẽ giới thiệu chủ yếu về các segments. • Thông tin về cấu trúc l-u trữ Thông tin về cấu trúc l-u trữ đ-ợc l-u giữ trong từ điển dữ liệu. Ta có thể dùng câu lệnh SQL để lấy đ-ợc các thông...

  pdf12p hoa_maudo 30-08-2011 79 16   Download

 • Copywriter: Nghề nghiệt ngã Kiếm bội tiền, nhưng cuộc sống luôn lênh đênh trong áp lực. Sau mỗi dự án thu hàng triệu đô, các copywriter (người viết bài quảng cáo) đều phải tự mình “cân chỉnh” lại cuộc sống… Chân dung “kẻ bỏ cuộc” N.H là một copywriter nổi tiếng ở TP.HCM. Thu nhập hàng tháng của anh lên đến 3.000 - 4.000 USD. Thế nhưng sau 2 năm, không “chịu nổi nhiệt” H đã phải từ bỏ công việc “hái ra đô” của mình. Người ngoài nhìn vào ai cũng chặc lưỡi tiếc rẻ, chỉ có người trong cuộc...

  pdf6p camry2425 23-03-2011 61 15   Download

 • Quê xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Hai mươi tuổi, ông vào Sài Gòn hoạt động cách mạng. Mùa Thu năm 1945, ông tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng: Khu trưởng khu 8, Xứ ủy viên Nam Bộ, Phó Tư lệnh Nam Bộ, Tư lệnh kiêm Chính ủy Khu Sài Gòn - Chợ Lớn, Tư lệnh Phân liên khu miền Đông Nam Bộ. Tập kết ra Bắc, ông làm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân...

  pdf5p abcdef_38 17-10-2011 57 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 57 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ tư lệnh hải quân
p_strCode=botulenhhaiquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản