intTypePromotion=1
ADSENSE

Bối cảnh văn chương

Xem 1-20 trên 198 kết quả Bối cảnh văn chương
 • Xuân Diệu (1916-1985) là một nghệ sĩ đa tài, một tài năng độc đáo của thơ ca Việt Nam hiện đại. Trải qua nửa thế kỉ miệt mài sáng tạo, ông đã để lại trong kho tàng Văn học dân tộc một gia tài đồ sộ , gần năm mươI tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau: thơ văn, nghiên cứu, dịch thuật, phê bình. ở lĩnh vực nào ông cũng đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, gây được nhiều cảm tình trong lòng bạn đọc, bạn thơ văn và những người mến mộ tài năng của ông. Xuân Diệu mở đầu sự nghiệp...

  pdf96p greengrass304 10-09-2012 215 42   Download

 • Bài giảng "Đổi mới chương trình giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế" của TS. Lê Viết Khuyến biên soạn, trình bày các nội dung về: Đặt vấn đề; khái niệm “chương trình giáo dục”; đổi mới chương trình giáo dục liên quan chặt chẽ với đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; 3 cấp độ hội nhập về chương trình giáo dục; 5 điều kiện bảo đảm hội nhập về chương trình giáo dục. Các bạn có thể tham khảo bài giảng để biết thêm thông tin về tình hình đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf9p orchid 18-03-2009 534 140   Download

 • Nguyên nhân của sự phát triển lệch pha này so với những người viết xuôi hay kịch nói mà, thiết nghĩ, ở sức mạnh của truyền thông, ở sức ỳ của tư duy thơ ca được nuôi dưỡng bằng sức ỳ của thị hiếu công chúng... Dưới đây là nguyên văn bản tham luận mà GS. Phạm Vĩnh Cư đã trình bày tại Hội thảo quốc tế " Văn học Việt Nam trong bối cảnh giao lưu văn hóa khu vực và quốc tế" diễn ra ngày 3.4/11/2006 vừa qua. ...

  pdf18p lexus450 13-07-2010 172 69   Download

 • Bối cảnh quốc tế và những động thái mới của Châu Âu giai đoạn hậu khủng hoảng Song bảo hiểm thất nghiệp và chương trình bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tỷ lệ đóng góp thấp hơn các chương trình bảo hiểm khác, mặc dù số lượng người tham gia đóng góp vẫn được duy trì.

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 78 5   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đưa ra những nội dung cốt lõi về một số vấn đề lí luận phân tích bối cảnh trong xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo đại học hiện nay, từ đó áp dụng để mô tả thực trạng phân tích bối cảnh trong xây dựng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf10p thuynguyen2994 19-08-2018 53 2   Download

 • Nội dung của luận văn gồm năm chương: Chương 1 - Tổng quan về tấn công tiêm nhiễm SQL và các phương pháp phòng chống. Chương 2 - Phương pháp chống tấn công tiêm nhiễm SQL sử dụng các khuôn mẫu hợp lệ theo bối cảnh - SDriver. Chương 3 - Đề xuất cải tiến chống tấn công tiêm nhiễm SQL sử dụng các khuôn mẫu hợp lệ theo bối cảnh. Chương 4 - Kết quả thực nghiệm đánh giá. Chương này sẽ trình bày về kết quả thực nghiệm phương pháp cải tiến và đưa ra được đánh giá về phương pháp cải tiến.

  pdf54p hanh_tv26 04-04-2019 12 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn học hiện thực Nga, khái quát bối cảnh lịch sử nước Nga, ngôn ngữ và văn học Nga,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt42p hpnguyen13 31-05-2018 29 1   Download

 • Hoài Thanh - Tác giả Thi nhân Việt Nam, trình bày về các quan điểm những ý kiến về Các thi nhân Việt Nam trong bối cảnh văn chương Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p sobinhoangson 29-04-2018 33 1   Download

 • Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm soi sáng và giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho dân tộc ta trong bối cảnh hiện nay Nhiều vấn đề mới nảy sinh mà Bác chưa có điều kiện đề cập Vậy chúng ta phải vừa kế thừa, vừa phát triển tư tưởng và phương pháp Hồ Chí Minh vào bối cảnh hiện nay cho phù hợp để tìm ra cái mới theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”

  ppt14p anhhung_hh90 12-06-2011 187 29   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các thầy cô tham khảo bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 7: Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng hồ chí minh trong công cuộc đổi mới trình bày về bối cảnh thế giới và trong nước, quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận đối với việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, phương hướng và một số nội dung vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới.

  ppt14p phuongpham357 25-07-2014 83 15   Download

 • Luận án được chia làm 4 chương: Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu đã công bố liên quan đến quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại. Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam. Chương 4. Quan điểm, định hướng và một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại ở Việt Nam.

  pdf182p hanh_tv30 24-04-2019 27 8   Download

 • Phần 1 Tài liệu Vòng đàm phán Đô-Ha: Nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển do PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh làm chủ biên cung cấp cho người đọc các nội dung: Bối cảnh ra đời và mục tiêu của vòng đàm phán Đô-Ha, tiến triển một số vấn đề chủ yếu của chương trình phát triển Đô-Ha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf147p doinhugiobay_05 01-12-2015 50 5   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về xử lý nợ xấu trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng xử lý nợ xấu của Công ty Tài chính TNHH HD Saigon - Chi nhánh Hà Nội. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu của Công ty Tài chính TNHH HD Saigon - Chi nhánh Hà Nội.

  pdf20p truongtien_04 10-03-2018 40 8   Download

 • Trong văn xuôi Ngọc Giao, không gian núi rừng vừa là không gian bối cảnh vừa là đối tượng nghệ thuật ấn tượng gắn với tư duy thẩm mỹ văn xuôi lãng mạn cùng những đặc trưng và tình cảm về một miền đất mới. Không gian ấy đã góp phần bổ sung những giá trị cho tác phẩm và khắc họa số phận tính cách của nhân vật nhưng chưa được quan tâm nghiên cứu.

  pdf6p vioishi2711 01-07-2019 10 1   Download

 • Bài tóm tắt nêu lên các vấn đề như: Nhìn nhận một cách khách quan và đầy đủ toàn bộ cuộc đời và văn nghiệp của Phan Mạnh Danh. Chỉ rõ thế ứng xử của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam. Hoạt động sáng tác văn chương và biên soạn sách của ông nhằm mục đích duy trì và bảo tồn những giá trị văn hóa cổ truyền, khác với xu thế thời cuộc lúc bấy giờ. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf23p kaiyuan1121 18-08-2018 14 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết, chúng tôi nghiên cứu về tiếp nhận văn học trung đại Việt Nam trong sự tích hợp với lịch sử, có nghĩa là vận dụng lí thuyết tiếp nhận văn học để tìm hiểu các tác phẩm văn chương trung đại, xem xét bối cảnh lịch sử chi phối sự ra đời của tác phẩm văn học và yếu tố ngôn ngữ được sử dụng trong tác phẩm, đồng thời bối cảnh lịch sử còn là cầu nối từ quá khứ đến thực tiễn đời sống.

  pdf5p violympus 11-03-2019 19 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 1 Khái quát chung về giao tiếp trong kinh doanh trình bày về bối cảnh kinh doanh hiện nay ở Việt Nam, phát triển kỹ năng làm việc trong nội bộ, trong nhóm, nâng cao hiệu quả trong giao tiếp với khách hàng.

  pdf82p thick_12 15-07-2014 798 260   Download

 • Sau khi học 3 môn phân tích thiết kế hệ thống, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình window để củng cố kiến thức trên giảng đường, và để có thêm kinh nghiệm về lập trình một chương trình ứng dụng thực tế chúng em đã quyết định viết 1 chương trình quản lý có sử dụng kiến thức đã của cả 3 môn trên.Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển ngày càng phát triển mạnh và có nhiều ứng dụng trong thực tế như tổ chức quản lý bán hàng, thư viện, quản lý nhân viên...

  doc60p xuanbinhkido 04-09-2012 1321 236   Download

 • Chương 1: Tổng quan về giao tiếp thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp thông thường và giao tiếp trong kinh doanh, nhận thức đúng về tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp, rèn luyện kỹ năng nói - kỹ năng viết - kỹ năng lắng nghe - kỹ năng trình bày trước đám đông - kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng về giao tiếp trong cuộc sống, học tập, và công việc kinh doanh đạt hiệu quả hơn.

  ppt95p phuongpham357 23-07-2014 913 218   Download

 • Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG CANH TÁC .1 .1.1 Vị trí, vai trò của môn hệ thống canh tác trong phát triển nông nghiệp Việt Nam Bối cảnh sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Giai đoạn 1975 – 1985: Sau thống nhất đất nước, chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ theo học thuyết phát triển kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin, nông dân phải làm ăn theo phương thức tập thể với sự ra đời hàng loạt tập đoàn sản xuất, hợp tác xã nông...

  pdf12p myxaodon09 07-06-2011 459 158   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bối cảnh văn chương
p_strCode=boicanhvanchuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2