intTypePromotion=1
ADSENSE

Các cấp độ phát triển

Xem 1-20 trên 4244 kết quả Các cấp độ phát triển
 • Bài viết trình bày khái quát các học thuyết cơ bản về phát triển bền vững, bao gồm các khái niệm, các cấp độ phát triển bền vững trong nghiên cứu cộng đồng. Bên cạnh đó, bài viết cũng cung cấp các nguyên tắc và chỉ tiêu đo lường phát triển bền vững trên thế giới và tại Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc định lượng các nghiên cứu về phát triển bền vững và các vấn đề liên quan.

  pdf14p bevi123 13-11-2015 64 12   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thương mại điện tử, đối tượng tham gia website TMĐT, tình hình phát triển Internet, các cấp độ phát triển của TMĐT,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt28p hpnguyen13 31-05-2018 90 11   Download

 • Báo cáo NetCitizens Việt Nam: Tình hình sử dụng và tốc độ phát triển Internet tại Việt Nam trình bày về tỷ lệ và sử dụng Internet, thông tin nhân khẩu của người sử dụng Internet, các hoạt động và ứng dụng trực tuyến, các trang web đã truy cập, quan điểm đối với internet.

  pdf0p lephuoccuulong 04-06-2014 148 26   Download

 • Nhằm hệ thống lại các vấn đề lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam, bài viết trình bày khái quát các học thuyết cơ bản về phát triển bền vững, bao gồm các khái niệm, các cấp độ phát triển, quan niệm phát triển bền vững trong nghiên cứu cộng đồng. Bên cạnh đó, bài viết cũng cung cấp các nguyên tắc và bộ chỉ tiêu đo lường phát triển bền vững trên thế giới và tại Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc định lượng các nghiên cứu về phát triển bền vững và các vấn đề liên quan.

  pdf14p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 77 5   Download

 • Kết quả nghiên cứu Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống cho thấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế có tác động đến trình độ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu cũng cung cấp nền tảng cho mô hình dự báo các tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  pdf13p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 71 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Trình độ phát triển kinh tế, phát triển xã hội của các nhóm nước, cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại, vùng lãnh thổ công nghiệp mới,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf42p hpnguyen18 03-07-2018 44 2   Download

 • Mục tiêu chung của bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu biết về chương trình giáo dục mầm non, các mức độ phát triển chương trình GDMN. Cung cấp cho sinh viên về việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

  pdf45p dongdong321 07-06-2018 624 57   Download

 • Cũng như mọi ngành sản xuất khác, qui trình là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đem lại sự thành công cho các nhà sản xuất phần mềm, nó giúp cho mọi thành viên trong dự án từ người cũ đến người mới, trong hay ngoài công ty đều có thể xử lý đồng bộ công việc tương ứng vị trí của mình thông qua cách thức chung của công ty, hay ít nhất ở cấp độ dự án. Mời các bạn cùng tham khảo "Báo cáo đồ án: Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềm" để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf18p anhgau456 19-11-2015 397 46   Download

 • (BQ) Phần 1 Tài liệu tham khảo Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phát triển là gì, so sánh trình độ phát triển, tăng dân số thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng về thu nhập, nghèo và đói, giáo dục, sức khỏe và tuổi thọ, công nghiệp hóa và hậu công nghiệp hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p doinhugiobay_05 01-12-2015 131 35   Download

 • "Các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ: Xóa bỏ khoảng cách thiên nhiên kỷ" là nội dung của báo cáo tiến độ thực hiện các MDG năm 2003 của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. Báo cáo này đề cập tới việc phát huy những kết quả đầy ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong việc cải thiện cuộc sống của người dân trong thập kỷ qua, đồng thời mở rộng quá trình phát triển để mang lại lợi ích cho cả những đối tượng bị bỏ lại phía sau cũng như đảo ngược những khoảng cách về kinh tế - xã hội đang gia tăng.

  pdf102p manutd1907 09-04-2013 73 15   Download

 • Quy hoạch vùng đem lại cho chính quyền cấp tỉnh và chính quyền đô thị cơ hội để quản lý các thay đổi phát triển theo hướng bền vững. Bài viết giới thiệu tổng quan về vùng Thủ đô Hà Nội, phát triển không gian Thủ đô Hà Nội. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p doibatcong123 10-05-2016 48 7   Download

 • Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng trưởng (khái niệm, đo lường tăng trưởng kinh tế), phát triển (Các quan điểm khác nhau về phát triển, đánh  giá phát triển), khung lý thuyết cho việc phân tích các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p doinhugiobay_06 12-12-2015 84 6   Download

 • Trong bài báo này, tác giả sử dụng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững cấp địa phương ban hành năm 2013 đang áp dụng tại Việt Nam làm sơ sở đánh giá mức độ phát triển bền vững tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu tổng hợp được 18 trên 24 chỉ tiêu chung đánh giá phát triển bền vững tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016. Từ đó tính toán các chỉ số đơn, chỉ số thành phần và chỉ số tổng hợp phản ánh mức độ phát triển bền vững.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 51 6   Download

 • Phần 1 Tài liệu Vòng đàm phán Đô-Ha: Nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển do PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh làm chủ biên cung cấp cho người đọc các nội dung: Bối cảnh ra đời và mục tiêu của vòng đàm phán Đô-Ha, tiến triển một số vấn đề chủ yếu của chương trình phát triển Đô-Ha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf147p doinhugiobay_05 01-12-2015 61 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 do ThS. Hoàng Bảo Trâm biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế phát triển, tăng trưởng kinh tế, phát triển, khung lý thuyết cho việc phân tích các nước đang phát triển,...

  pdf18p sangbanmai_0906 17-01-2018 69 2   Download

 • Nghiên cứu đưa ra quy trình chuẩn hóa, tính toán trong đánh giá phát triển bền vững tổng hợp cấp địa phương: (i) Sử dụng phương pháp chuẩn hóa Min-Max để đưa giá trị các chỉ tiêu về miền giá trị [0,1] và có cùng ý nghĩa biến động trong đánh giá, sử dụng giá trị tham chiếu là mục tiêu hoặc giá trị xu hướng; (ii) Sử dụng số bình quân nhân giản đơn để tính toán chỉ số thành phần đại diện cho các nhóm chỉ tiêu; (iii) Sử dụng số bình quân nhân giản đơn tính chỉ số phát triển bền vững tổng hợp từ các chỉ số thành phần.

  pdf7p hanh_tv34 11-05-2019 37 0   Download

 • Khung chỉ tiêu theo dõi, đánh giá cấp độ toàn cầu việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) gồm 230 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này phục vụ việc giám sát, đánh giá Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (CTNS 2030) ở cấp độ toàn cầu và không nhất thiết phải áp dụng chung cho tất cả các quốc gia. Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá cấp khu vực, quốc gia sẽ do khu vực, quốc gia xây dựng.

  pdf30p volkath 28-11-2019 27 1   Download

 • Lực lượng sản xuất và một kết cấu vật chất, bao gồm người lao động với kỹ năng lao động của họ và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động, thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người. Trình độ phát triển của tư liệu lao động mà chủ yếu là công cụ lao động là thước do trình độ chinh phục tự nhiên của loài người, là cơ sở xác định trình độ phát triển của sản xuất, là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại...

  pdf7p minhtri 13-07-2009 2885 2506   Download

 • Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) với dân số trên 6 triệu người, là thành phố có mật độ dân số cao và tốc độ phát triển đô thị nhanh. Sự phát triển của thành phố đã làm thay đổi sâu sắc đặc tính mặt đệm, gây ra những biến đổi về vi khí hậu và cấu trúc các trường khí tượng trong lớp biên với điển hình là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị do quá trình này gây ra. Trong kiến trúc hiện tại củathành phố còn có nhiều bất cập như thiếu diện tích cây xanh, tỷ...

  pdf7p thaonhi 18-06-2009 956 386   Download

 • Tài liệu Kinh tế phát triển (Lý thuyết và thực tiễn) gồm có 8 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về lý thuyết tăng trưởng kinh tế, đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế, lý thuyết phát triển kinh tế, các nguồn lực phát triển kinh tế, lý thuyết nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và một số kiến thức khác.

  pdf383p thieulam5782 04-10-2015 269 98   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các cấp độ phát triển
p_strCode=caccapdophattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2