intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các câu hỏi tư tưởng hồ chí minh

Xem 1-20 trên 282 kết quả Các câu hỏi tư tưởng hồ chí minh
 • Phần 1 cuốn sách Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh" đã tóm tắt các kiến thức cần nắm vững; hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận và câu hỏi thảo luận về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p besfriend05 12-06-2023 4 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p besfriend05 12-06-2023 4 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tác động xã hội của di cư tự do vào thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới" phần 2 gồm các nội dung chính như: sự tác động và ảnh hưởng giữa người di cư với nơi xuất cư; sự tác động và ảnh hưởng giữa người nhập cư với nơi nhập cư đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p dangnhuy25 21-04-2023 3 1   Download

 • Mỗi bài viết về các tấm gương là một câu chuyện cảm động về những con người đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, dám nghĩ, dám làm, dốc sức, dốc lòng vì lợi ích cộng đồng, vì sự bình yên, phồn vinh và phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, quốc phòng, an ninh,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf77p dangnhuy09 03-04-2023 2 1   Download

 • Luyện tập với "Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2022-2023 - Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh (Đề minh họa)" nhằm đánh giá sự hiểu biết và năng lực tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các câu hỏi đề thi. Để củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải đề thi chính xác, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

  pdf2p lephuongg05 22-03-2023 4 2   Download

 • Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đào tạo nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, nhấn mạnh yêu cầu “Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo; trong đó chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên lý luận chính trị”.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 4 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi" cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện về: những kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn; nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh - những luận điểm sáng tạo lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf119p langmongnhu 14-12-2022 15 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh hỏi - đáp" gồm những câu hỏi về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf152p langmongnhu 14-12-2022 20 7   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh hỏi - đáp" gồm những câu hỏi về: tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf142p langmongnhu 14-12-2022 15 3   Download

 • Bài viết "Vai trò của một số chủ thể đối với việc xây dựng nền giáo dục thực chất ở Việt Nam" nhằm khắc phục những bất cập, xây dựng nền giáo dục thực chất đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục, của cả thầy và trò, gia đình và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 14 2   Download

 • Bài viết "Gợi mở ý tưởng xây dựng nội dung giáo dục thực chất" tổng quan lời bình của một số học giả về giáo dục Việt Nam hiện đại, qua đó gợi mở những nội dung hướng tới giáo dục thực chất trong tương lai dựa trên nguyên tắc giáo dục thực dụng như: học bằng làm; giáo dục toàn diện trên tinh thần sáng tạo và tư duy độc lập; giáo dục mang tính toàn cầu và hướng tới chung sống hài hòa với tự nhiên; đề cao giảng dạy, học tập ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 21 2   Download

 • Cuốn sách gồm tập hợp 100 câu hỏi đáp về di tích lịch sử – văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là về Gia Định – Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử là niềm tự hào của nhân dân Thành phố về quá trình đấu tranh giành độc lập trong thời gian trước 1975. Quyển sách này cố gắng phản ánh nội dung cơ bản của những di sản ấy, những di sản cần và phải được bảo tồn đồng thời phát huy giá trị để sự nghiệp xây dựng Thành phố có thể phát triển một cách hài hòa và bền vững không những trong hiện tại mà còn cả trong tương lai.

  pdf202p vimaybach 16-11-2022 14 2   Download

 • Bài viết Tăng cường thực hiện chính sách đối ngoại Việt Nam hiện nay làm rõ nhận thức về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và phương châm, nhóm các giải pháp chính sách, công cụ chính sách đối ngoại của Việt Nam trước bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf9p visaleen 29-10-2022 13 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phần 2 trình bày những nội dung về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf142p canhdongco10 07-10-2022 47 6   Download

 • Giáo trình Thuyết minh cảnh quan du lịch Việt Nam cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung cũng như các ngành Du lịch hệ thống từ vựng, ngữ pháp và kiến thức tổng quan về các khu du lịch Việt Nam để sinh viên có thể thực hành tốt các kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn du lịch. Nội dung giáo trình được biên soạn thành 10 bài, tương ứng với mười cảnh quan du lịch. Trong mỗi bài, giáo trình lại chia ra từng mục nhỏ như Bài khóa – Từ mới – Từ ngữ và kết cấu thường dùng – Bài tập.

  pdf76p runordie4 05-07-2022 30 5   Download

 • Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, Giáo dục Đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có đủ khả năng phục vụ cho xã hội phát triển trong tương lai; Trong đó, phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm là một trong những phương pháp giáo dục được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 19 1   Download

 • (BQ) Phần 2 cuốn sách "Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p bakerboys06 08-06-2022 36 7   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn sách "Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p bakerboys06 08-06-2022 29 6   Download

 • Đã đến lúc cần tìm cho nhà trường Việt Nam một khẩu hiệu thích hợp, khẩu hiệu này phải đáp ứng các yêu cầu sau: 1- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. 2- Phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường Việt Nam. 3- Tiếp thu kinh nghiệm giáo dục của các nước. 4- Đủ sâu sắc để thể hiện chiến lược lâu dài và đủ cụ thể để đáp ứng đòi hỏi trước mắt của giáo dục Việt Nam. 5- Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong bài viết này, nhóm tác giả đi tìm khẩu hiệu đó trong những chỉ dẫn của Chủ tịch cho nền giáo dục Việt Nam.

  pdf4p runordie2 07-06-2022 24 1   Download

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây giới thiệu tới các bạn 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn tham khảo.

  doc23p kieuhuynh1506 24-02-2022 107 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các câu hỏi tư tưởng hồ chí minh
p_strCode=caccauhoitutuonghochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2