intTypePromotion=1
ADSENSE

Các chính sách phi tập trung

Xem 1-20 trên 82 kết quả Các chính sách phi tập trung
 • Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện các chính sách phi tập trung hoá tài chính đối với chất lượng giáo dục ở Việt Nam qua các nghiên cứu trường hợp tại một số trường THPT ở Hà Nội; những nguyên nhân dẫn đến các ảnh hưởng đối với chất lượng giáo dục Việt Nam.

  pdf19p alt_12 24-07-2013 52 4   Download

 • “Phi tập trung” nghĩa các chính sách cho phép các cá nhân có liên quan trong vấn đề ô nhiễm môi trường tự giải quyết theo các nguyên tắc rõ ràng vè thủ tục và quyền hạn được thiết lập thông qua hệ thống pháp luật và cuối cùng sẽ đạt mức chất lượng môi trường hiệu quả xã hội.

  pdf19p linhlan1903 06-11-2013 108 13   Download

 • Bài giảng dưới đấy sẽ giới thiệu cách tiếp cận phi tập trung để nội hóa chi phí; luật nghĩa vụ pháp lý; quyền sở hữu (Định lý Coase); thuyết phục đạo đức và hàng hóa xanh. Đây là bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 6: Các chính sách phi tập trung. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf37p nguyenthiminh32 15-07-2014 137 30   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ phi truyền thống trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam sẽ tập trung làm rõ các chính sách nới lỏng tín dụng tiêu biểu được áp dụng tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

  pdf10p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 62 6   Download

 • Cơ chế ban hành và thực thi quyết sách đối ngoại của Trung Quốc tương đối phức tạp, diễn biến đa chiều trong thời gian gần đây. Nhiều học giả phương Tây cho rằng, tính chất “toàn trị” của chế độ chính trị - xã hội Trung Quốc khiến các quyết định đối ngoại vẫn duy trì tính mệnh lệnh từ trên xuống dưới, nhất quán. Tuy nhiên, hệ thống chính trị của Trung Quốc ngày nay đã khác rất nhiều so với giai đoạn bắt đầu cải cách. Trung Quốc hiện vẫn là một nhà nước “toàn trị” dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 21 1   Download

 • Sau năm 2008, một số ngân hàng trung ương trên thế giới như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh đã áp dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bài viết tập trung phân tích thực trạng áp dụng các chính sách này ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2019 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công cụ đó trong tương lai.

  pdf29p vibeirut2711 20-08-2020 16 1   Download

 • Nhìn chung, các công ty đều muốn thu tiền ngay hơn là bán hàng tín dụng, tuy nhiên, áp lực cạnh tranh buộc phải đưa ra chính sách tín dụng, nhờ thế mới có thể tiêu thụ được hàng hóa, giảm tồn kho mặt khác bán hàng tín dụng cũng làm tăng khối lượng công việc cũng như chi phí cho bán hàng, quản lý khoản phải thu, thu nợ. - Xuất phát từ nhu cầu ổn định và lành mạnh hoá môi trường tài chính của công ty, góp phần hoàn thiện các nhận biết và vận dụng chính sách tín dụng vào trong Công ty,...

  doc101p dongeurowindow 29-06-2010 698 306   Download

 • Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung vào ngân sách nhà nước và đưa chúng đến mục đích sử dụng. Do đó, Chi ngân sách nhà nước là những việc cụ thể không chỉ dừng lại trên các định hướng mà phải phân bổ cho từng mục tiêu, từng hoạt động và từng công việc thuộc chức năng của nhà nước. Quá...

  doc11p 01254400297 23-02-2013 514 159   Download

 • Hiện nay, việc quản lý tài chính của các công ty đang trong tiến trình toàn cầu hóa ngày càng có nhiều rủi ro hơn và đem đến nhiều cơ hội cũng như thách thức mới cho các CFO. Từ trước tới nay, chính sách tài chính của các doanh nghiệp lớn ở Mỹ và Châu Âu thường tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát chi phí, phân phối nguồn ngân sách và kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, cùng với tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra trong khắp các công ty, cánh cửa thế giới tài chính mới...

  pdf7p cctaichinh 14-09-2010 275 80   Download

 • Trong quá trình quá độ sang kinh tế thị trường, Việt Nam chuyển sang hệ thống phân bổ các nguồn lực và sản phẩm thông qua thị trường. Các biện pháp mà Việt Nam đã tiến hành là tự do hóa giá cả, phi tập trung hóa quá trình hoạch định chính sách kinh tế và mở rộng sụ tham của khu vực tư nhân trong nền kinh tế quốc dân.

  pdf21p mimidu 13-07-2010 159 58   Download

 • Điều chỉnh thất bại của chính phủ Khó đo lường quản trị • Không có số liệu về các hoạt động phi pháp. • Ít thông tin công khai về hoạt động nội bộ của nhà nước • Sự hiện diện hay thiếu vắng thể chế (thanh tra, tòa án) không phải là dấu hiệu hướng dẫn tốt • Dữ liệu về nhận thức là có ích nhưng thiên lệch và không nhất quán • “Quản trị” bao hàm hàng ngàn loại tương tác và giao dịch, các chỉ báo được sử dụng có phạm vi tập trung hẹp hơn ...

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 120 25   Download

 • Nội dung kiểm soát chi phí tài chính cũng tương tự kiểm soát chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, do vậy phải xem xét được các nhân tố ảnh hưởng đến biến phí tài chính và định phí tài chính. Các kết luận này sẽ làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách tài chính cũng như điều chỉnh trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 5.4. KIỂM SOÁT DOANH THU, CHI PHÍ TRONG CÁC TỔ CHỨC PHÂN QUYỀN 5.4.1. Báo cáo kiểm soát ở các trung tâm doanh thu, chi phí Những nội...

  pdf21p cnkbmt10 24-10-2011 159 25   Download

 • Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hoá và đô thị hoá nền kinh tế xã hội. Trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá bình quân mỗi năm cả nước mất khoảng 74.000 ha đất nông nghiệp chuyển thành đất phi nông nghiệp (Nguyễn Sinh Cúc, 2008)1. Điều đáng chú ý là các diện tích đất được chuyển đổi này tập trung nhiều ở các tỉnh đồng bằng, những vùng đất nông nghiệp màu mở và đông dân cư...

  doc13p hailedangbs 24-04-2013 85 24   Download

 • Tài liệu Chính Tài liệu của Nhà nước hỗ trợ người nghèo tập trung giới thiệu: chính Tài liệu hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạn nhà ở, đất ở, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, ... Phần 1 giới thiệu về chuẩn hộ nghèo và các chính Tài liệu của nhà nước hỗ trợ người nghèo. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf111p kiemtienthatkho 06-03-2015 83 18   Download

 • Báo cáo tóm lược chính sách: Thị trường lao động và kinh tế phi chính thức ở Việt Nam trong thời gian khủng hoảng và phục hồi 2007-2009 giới thiệu về mức tăng nhẹ của tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế, tập trung vào các nhóm lao động trẻ và cao tuổi; tỷ lệ thất nghiệp thấp về cơ cấu, với khuynh hướng suy giảm rõ rệt đối với nhóm lao động trẻ tuổi; phân bố việc làm biến đổi theo khu vực thể chế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p thaodien102 16-11-2015 91 8   Download

 • Người ta cần phân biệt giữa những chính sách giảm hàng rào thương mại tại biên giới và những chính sách bổ trợ “đàng sau biên giới các nước” có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cải cách chính sách ngoại thương. Hệ thống chính sách đầu tiên tập trung vào việc tạo ra các động cơ khuyến khích tăng trưởng hiệu quả thông qua giảm mức bảo hộ bình quân và giảm tình trạng bảo hộ lan tràn, loại bỏ các hàng rào phi thuế ...

  pdf16p yenhoangbank321 26-06-2013 61 7   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu những hạn chế của chính sách khoán kinh phí trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước, sự tác động của chính sách này đối với việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và tìm hướng hoàn thiện chính sách khoán.

  pdf20p jangni6 07-05-2018 36 3   Download

 • Lịch sử y tế công cộng phần lớn bắt đầu từ sự thay đổi ý tưởng về nguyên nhân bệnh, giảm mắc bệnh và nâng cao sức khỏe. Y tế công cộng được nhận thức cùng với sự phát triển của y học lâm sàng, nó quan tâm đến một phạm vi rộng lớn các yếu tố ảnh hưởng mà cá nhân và cộng đồng phải đương đầu trong mối quan hệ sức khỏe bệnh tật. Mặc dù phát triển theo chiều hướng tích cực, y tế công cộng còn có một số vấn đề tồn tại. Một trong những tồn tại này là chưa tập trung quan tâm đủ hiệu quả đến các yếu tố nguy cơ thật sự của sức khỏe.

  pdf5p thanos2 22-05-2018 43 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 giúp người học hiểu về "Thất bại thị trường". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chính sách phi tập trung hóa: Luật trách nhiệm pháp lý, chính sách tập trung hóa thông qua các tiêu chuẩn môi trường, chính sách khuyến khích kinh tế (economic incentives): thuế, lệ phí, trợ cấp, hệ thống ký quỹ-hoàn trả, và giấy phép phát thải

  pdf20p solacnhat321 24-08-2018 31 2   Download

 • Trong bài viết này, tác giả muốn bàn luận và phân tích một cách có hệ thống chính sách TLP ở việt nam dưới góc độ của kinh tế học, nghĩa là tập trung vào phân tích hành vi của người nông dân và IMC trong bối cảnh về chính sách thu, miễn giảm và cấp bù TLP. Phương pháp nghiên cứu ở đây gồm: nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước, những văn bản pháp lý, chủ trương và chính sách liên quan với thủy lợi phí, nghiên cứu ở bảy tỉnh thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 (vốn của ngân hàng thế giới) bằng nhiều phương pháp khảo sát thực địa.

  pdf8p thuynguyen2994 16-08-2018 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các chính sách phi tập trung
p_strCode=cacchinhsachphitaptrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2