intTypePromotion=1
ADSENSE

Các mô hình đại số

Xem 1-20 trên 1953 kết quả Các mô hình đại số
 • Tài liệu tham khảo Mô hình số trong động lực biển trình bày các quá trình thủy động lực cơ bản xảy ra trong biển và đại dương, tổng kết phương pháp sai phân phù hợp để giải chúng - Chương 3: Các mô hình sai số hai chiều.

  pdf95p vitconmengu 16-08-2011 104 16   Download

 • Mô hình Cơ sở dữ liệu Quan hệ do E.F Codd đề xuất năm 1971, mô hình quan hệ thể hiện dữ liệu dưới góc độ logic, mô hình này bao gồm: Các khái niệm nhằm mô tả dữ liệu dưới dạng dòng và cột như: quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa chính, khoá ngoại, các phép toán thao tác với dữ liệu, đại số quan hệ, ràng buộc toàn vẹn quan hệ, các Hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) được xây dựng dựa trên lý thuyết mô hình quan hệ. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf28p missminh32 12-04-2014 231 11   Download

 • Mục tiêu chính của bài 2 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nằm trong bài giảng Cơ sở dữ liệu nêu mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn (RBTV), đại số quan hệ. Giải bài toán dùng đại số quan hệ, chuyển các quy tắc quản lý thành RBTV. Cài đặt cơ sở dữ liệu trực tiếp trên DBMS.

  pdf43p xuanlan_12 26-04-2014 139 11   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật số và vi xử lý: Chương 4 có nội dung trình bày mô hình đại số, mô tả hệ dãy bằng phương pháp đại số, mô tả hệ dãy bằng bảng trạng thái, mô tả hệ dãy bằng Graph trạng thái và các phần tử cơ bản của hệ tuần tự.

  ppt21p hoahue91 19-07-2014 64 11   Download

 • Bài giảng Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (The Relational Database Model) bao gồm những nội dung về khái niệm, quan hệ, quan hệ và bảng, thuộc tính, bộ và quan hệ, lược đồ quan hệ, các phép toán, đại số quan hệ, ràng buộc toàn vẹn.

  ppt49p cocacola_10 07-12-2015 63 5   Download

 • Bài viết này đề nghị một mô hình CSDL quan hệ mờ (FRDB) dựa trên cách tiếp cận thứ hai, trong đó các khái niệm lược đồ, quan hệ và các phép toán đại số quan hệ được định nghĩa một cách hình thức như những mở rộng trực tiếp các khái niệm và phép toán tương ứng trong CSDL truyền thống.

  pdf9p vitomato2711 11-03-2020 15 1   Download

 • Trong bối cảnh của cuộc cách mạng lần thứ 4, hệ thống đại học Việt Nam cần đáp ứng hai nhóm yêu cầu thực hiện chức năng của thế hệ đại học thứ 3 và thách thức của cuộc cách mạng này. Đó là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo. Mô hình đại học này đã được mô tả theo tiếp cận hệ sinh thái đại học SMARTI với 5 giá trị cơ bản: kỹ năng số và khởi nghiệp; linh hoạt và liên thông; nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; quốc tế hóa và thúc đẩy các chuẩn mực xã hội. Mô hình đại học SMARTI có thể được đối sánh và quản trị thông qua bộ tiêu chuẩn UPM.

  pdf16p kequaidan3 09-03-2020 8 0   Download

 • Tài liệu tham khảo về các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình cổ điển, tân cổ điển, Marc, Keynes, hiện đại về tăng trưởng kinh tế.Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt78p thamcamam 31-10-2010 770 229   Download

 • Câu 1: Phân tích sự giống và khác nhau các mô hình tăng trưởng kinh tế : Cổ điển, Mô hình của K.Max, mô hình tân cổ điển, mô hình của keyes, và hiện đại? Câu 2: Tại sao phải đánh giá phát triển kinh tế? Đánh giá nó như thế nào? Lấy ví dụ thực tế ở Việt Nam

  doc11p lethithuy92 07-12-2012 1613 173   Download

 • Bài giảng Các mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày các nội dung chính: Tăng trưởng kinh tế: là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình Cổ điển, mô hình của Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình của Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại.

  pdf64p acc_12 01-04-2014 454 60   Download

 • Một số đặc trưng của lý thuyết mô hình tính toán được tổng quát hóa trên số thực và các cấu trúc đại số khác. Để mô tả sự tương tự về mặt tổ chức (cấu trúc) của 2 hệ thống, điều khiển học đã xây dựng ra ngôn ngữ hình thức với các khái niệm như tổ chức, cấu trúc, trật tự, sự đa dạng, sự ràng buộc, ngẫu nhiên, tự do, sự phức tạp...

  pdf16p butmaucam 28-08-2013 62 6   Download

 • Mô hình đại số quan hệ của hệ thống hướng đối tượng . Các buổi gặp mặt do Quỹ Josiah Macy Jr. nên còn được gọi là Hội thảo về Điều khiển học Macy. Ngành Điều khiển học thì lấy mốc năm 1948 làm năm ra đời ngành bởi vì vào năm cuốn sách "Điều khiển học:

  pdf10p butmaucam 28-08-2013 43 4   Download

 • Trong nghiên cứu này, mô hình đánh giá điều kiện dinh dưỡng vùng cửa sông ASSETS đã được áp dụng cho vùng lõi vịnh Xuân Đài để xác định trạng thái dinh dưỡng và các quá trình tự nhiên và nhân tạo liên quan đến hiện tượng phú dưỡng.

  pdf9p vimariecurie2711 30-07-2019 10 0   Download

 • Bài viết xem xét các mô hình thực tiễn nghiên cứu mở rộng phạm vi của khoa học nhân văn hiện đại dạng số hóa “ điện toán khoa học nhân văn”, “tin học hóa khoa học nhân văn”, “khoa học nhân văn dạng số hóa”… và các phương thức nảy sinh, đặc trung về chế định, những nét tương đồng và khác biệt giữa các mô hình.

  pdf8p kequaidan 09-10-2019 7 0   Download

 • Giáo dục đại học là nền tảng không thể thiếu để tạo nên nguồn nhân lực có chất lượng ở mỗi quốc gia. Đây cũng là một trọng tâm chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cho nhiệm kỳ mới 2011-2016, tầm nhìn tới 20201. Để đáp ứng yêu cầu đó, việc hoàn thiện khung khổ chính sách, pháp luật cho các trường đại học công lập và tư thục là hết sức cần thiết. Dựa trên khung khổ của Luật Giáo dục 2005, một Dự luật Giáo dục đại học đang được soạn thảo. Bài viết góp một góc nhìn nhằm khái quát hóa các loại hình giáo dục đào tạo và tìm hiểu sâu thêm về mô hình đại học tư thục.

  doc7p camtucau99 08-12-2019 19 0   Download

 • Việc xây dựng mô hình thực hành kế toán như thế nào cũng như làm sao để sử dụng có hiệu quả phòng thực hành kế toán là những vấn đề hàng đầu đặt ra đối với các trường Đại học, cao đẳng đang và sẽ triển khai mô hình này. Bài viết sẽ khái quát các mô hình phòng kế toán ảo hiện nay tại một số trường đại học và nêu một số thành tựu cũng như khó khăn khi áp dụng các mô hình này.

  pdf10p vishikamaru2711 25-04-2020 9 0   Download

 • Qua 2 năm thực hiện, đề tài “Nghiên cứu cải tạo, quản lý thảm cỏ tự nhiên và chế biến thức ăn từ các nguyên liệu sẵn có phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, voi) quy mô tập trung và quy mô nông hộ, tạo sinh kế bền vững cho người dân Tây Nguyên”, mã số TN17/T05 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, mã số: KHCNTN/16-20 đã xây dựng thành công mô hình cải tạo đồng cỏ chăn thả quy mô trang trại và mô hình cải tạo đồng cỏ thâm canh quy mô nông hộ.

  pdf3p nguyenminhlong19 04-05-2020 8 0   Download

 • Sản phẩm mưa dự báo tổ hợp từ các mô hình số trị đã được sử dụng rộng rãi trong tác nghiệp dự báo lũ tại các trung tâm dự báo trên thế giới. Nghiên cứu này tập trung đánh giá chất lượng sản phẩm mưa dự báo tổ hợp thời đoạn 6h và thời gian dự báo lên tới 10 ngày của mô hình dự báo thời tiết số trị toàn cầu (NWP) với độ phân giải 0,5o x0,5o đền từ 4 trung tâm khác nhau gồm trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa của châu âu (ECMWF), Cơ quan khí tượng Nhật bản (JMA), Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA), và Trung tâm quốc gia về dự báo môi trường (NCEP).

  pdf10p trinhthamhodang6 07-07-2020 5 0   Download

 • Nhân lực luôn được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu lực lượng lao động thì doanh nghiệp đó khó có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng được lợi thế cạnh tranh. Có thể nói chính con người tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu để tìm hiểu thêm về các mô hình quản lý chiến lược nguồn nhân lực.

  pdf6p ngocdung 19-06-2009 1505 529   Download

 • Đại số tuyến tính được sử dụng nhiều trong toán học, như trong đại số đại cương, giải tích hàm, hình học giải tích... để giải các bài toán như phép quay trong không gian, nội suy bình phương nhỏ nhất, nghiệm của hệ phương trình vi phân, tìm đường tròn qua ba điểm... Nó cũng có vô vàn ứng dụng trong khoa học tự nhiên (vật lý, công nghệ...) và khoa học xã hội (kinh tế...), vì các mô hình phi tuyến tính hay gặp trong tự nhiên và xã hội thường có thể xấp xỉ bằng mô hình...

  pdf78p laohactu83 25-04-2010 1198 380   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các mô hình đại số
p_strCode=cacmohinhdaiso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2