Cấp phát và quyết toán kinh phí

Xem 1-20 trên 60 kết quả Cấp phát và quyết toán kinh phí
 • Thông tư 04/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000

  doc9p tuuyen 17-08-2009 68 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p haisannuongmuoiot 24-10-2010 113 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf6p oggianoel 08-01-2013 27 2   Download

 • Căn cứ Thông tư số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà Nước và Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

  pdf4p haichau 24-06-2009 1223 434   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ

  doc6p tuuyen 17-08-2009 93 6   Download

 • Thông tư liên tịch 06TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập kế hoạch, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

  doc3p anhphuong 17-08-2009 51 4   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đơn vị quản lý thuỷ nông Trung ương căn cứ dự toán được giao, lập dự toán năm chia từng quý gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ cấp phát. + Bước 2: Bộ Tài chính cấp kinh kinh phí cho đơn vị quản lý thuỷ nông 02 lần trong năm vào vào đầu quý 1 cấp 60% tổng kinh phí và quý 3 cấp 40% kinh phí còn lại.

  doc2p batrinh 19-08-2009 193 34   Download

 • Thông tư 57/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí cho các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn

  doc2p tuuyen 17-08-2009 57 1   Download

 • Thông tư liên tịch 103/1999/TTLT/BTC-NN&PTNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  doc7p anhphuong 17-08-2009 66 4   Download

 • Thông tư số 84/2001/TT-BTC về hướng dẫn về việc cấp phát và quyết toán kinh phí năm 2001 đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p manhquynh 10-10-2009 51 3   Download

 • Thông tư liên số 74/TT-LB về việc hướng dẫn việc sử dụng, quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí chi giao đất lâm ngiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp do Bộ Tài Chính - Lâm Nghiệp ban hành

  pdf5p lawktkt6 29-10-2009 34 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 103/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf8p lawdt10 02-12-2009 42 1   Download

 • Thông tư số 88/2000/TT-BTC về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phần II Thông tư số 04/2000/TT-BTC ngày 10/01/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000

  pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 62 4   Download

 • Thông tư số 04/2000/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p chuongtudi 23-10-2009 50 3   Download

 • Thông tư liên bộ số 74/TT-LB về việc hướng dẫn việc sử dụng, quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí chi giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp do Bộ Tài Chính - Lâm Nghiệp ban hành

  pdf5p lawbds7 06-11-2009 30 3   Download

 • Phát triển và xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới cơ chế quản lý và hệ thống cụng cụ quản lý, trong đó có kế toán, nhất là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp – đóng vai trũ quan trọng trong việc cung cấp thụng tin về chi phớ sản xuất và giỏ thành giỳp cho nhà quản lý thực hiện hoạch định việc kiểm soát chi phí, ra quyết...

  doc53p cuulongvhit 20-09-2010 245 73   Download

 • Hướng dẫn lập dự toán, cấp, sử dụng và quyết toán kinh phí...toán chi phí nhân công theo định mức tiền lương tối thiểu mới. ... ngân sách và tổng hợp luỹ kế quyết toán khi kết thúc đề tài. Kinh phí cấp năm ...

  pdf4p hongle 24-06-2009 121 14   Download

 • Thông tư số 31/1997/TC-HCSN về việc hướng dẫn cấp phát, sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawktkt6 29-10-2009 40 5   Download

 • Như chúng ta đã biết từ xưa đến nay giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu, có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước và là vấn đề luôn được đảng và nhà nước ta quan tâm. Một đất nước phát triển trước hết phải nhìn từ khía cạnh đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho đất nước.

  doc84p dnhthianhduong92 13-11-2012 37 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP TIẾP NHẬN TÀI TRỢ VÀ PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN VỀ CẤP NƯỚC AN TOÀN DO WHO TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p cunghoangdao 28-12-2012 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản