intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu hình DHCP Server

Xem 1-20 trên 69 kết quả Cấu hình DHCP Server
 • Giáo trình Quản trị mạng mã nguồn mở Nghề: Quản trị mạng máy tính gồm các nội dung chính sau: Tìm hiểu và cấu hình một số thành phần mạng; Cài đặt và cấu hình dịch vụ Samba; Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS; Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP; Cài đặt và cấu hình các dịch vụ Remote Access;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p viastonmartin 15-08-2022 14 1   Download

 • Giáo trình Quản trị mạng 1 gồm các nội dung chính sau: Tổng quan hệ điều hành Windows Server; hệ thống tên miền DNS; dịch vụ thư mục; quản lý tài khoản người dùng và nhóm người dùng; tạo và quản lý thƣ mục dùng chung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf276p viastonmartin 15-08-2022 6 0   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị mạng với mục tiêu giúp sinh viên có thể cài đặt được hệ điều hành server; tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm; quản lý tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm; chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung; cài đặt và cấp hạn ngạch sử dụng đĩa.

  pdf158p caphesuadathembotngot 26-12-2021 19 3   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị mạng 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về windows server; dịch vụ tên miền DNS; quản lý tài khoản người dùng và nhóm; tạo và quản lý thư mục dùng chung; dịch vụ dhcp, wins và proxy.

  pdf159p caphesuadathembotngot 26-12-2021 18 1   Download

 • Giáo trình mô đun Quản trị mạng (Nghề Lắp ráp sửa chữa máy tính - Trình độ cao đẳng) được biên soạn với 14 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để có thể: Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị máy chủ (Server) và máy trạm (workstation); cài đặt được hệ điều hành server. Tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm; quản lý tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm; chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung; cài đặt và cấp hạn ngạch sử dụng đĩa.

  doc241p lovebychance10 04-09-2021 30 5   Download

 • Giáo trình mô đun Quản trị nâng cao trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Xây dựng và quản trị hạ tầng Active directory, Cài đặt và quản trị hạ tầng khóa CA, Cài đặt và cấu hình DHCP relay agent, Có khả năng tinh chỉnh và giám sát mạng Windows Server, Triển khai được dịch vụ Routing and Remote Access (RRAS), Có khả năng phát hiện và khôi phục Server bị hỏng, Có khả năng cài đặt và quản lý máy tính từ xa thông qua RAS, Xây dựng được một mạng riêng ảo VPN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc202p lovebychance10 04-09-2021 24 2   Download

 • Nội dung giáo trình được chia thành 14 bài, trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị máy chủ (server) và máy trạm (workstation); cài đặt được hệ điều hành server. tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm; quản lý tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm. chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung; cài đặt và cấp hạn ngạch sử dụng đĩa. lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy phục vụ in mạng;...

  doc268p lovebychance10 04-09-2021 17 2   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị mạng 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triển khai và quản lý windows server 2012; Tổng quan về active directory domain services; Quản lý các đối tượng trong active directory domain services; Cấu hình, quản lý và triển khai DHCP,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p agatha25 21-05-2021 27 5   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cài đặt NAP trên dịch vụ DHCP, kiểm tra cấu hình DHCP ban đầu, cấu hình địa chỉ IP cho các Client không đủ tiêu chuẩn “sức khỏe”, cho phép dịch vụ NAP trên các Scope IP.

  pdf14p hunggabeo 06-07-2020 23 0   Download

 • (NB) Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Xây dựng và quản trị hạ tầng Active directory; Cài đặt và quản trị hạ tầng khóa CA; Cài đặt và cấu hình DHCP relay agent; Có khả năng tinh chỉnh và giám sát mạng Windows Server; Triển khai được dịch vụ Routing and Remote Access (RRAS);...

  doc201p ochuong999 24-06-2020 28 6   Download

 • Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt và có thể triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003; cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p thuongdanguyetan05 15-07-2019 101 20   Download

 • Giáo trình "Mạng căn bản" do Phan Hữu Phước biên soạn gồm có 10 bài trình bày rõ ràng, hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên Windows Server 2003, giúp người học dễ thực hành và hình thành kỹ năng của một người quản trị mạng Windows Server. Phần 1 giáo trình trình bày từ bài 1 đến bài 5 của giáo trình với các nội dung chính: tổng quan về windows server, active directory, dịch vụ DNS, quản lý tài khoản người dùng và nhóm, dịch vụ DHCP.

  pdf49p kloikloi 14-10-2017 209 36   Download

 • Báo cáo Asignment Com3032 bao gồm những nội dung sau: Cài đặt DNS Server tích hợp Active Directory, tạo các bảng ghi cấu hình các bảng ghi, cài đặt DHCP, cài đặt dịch vụ netword addresss translation, cài đặt Dịch Vụ RRAS, cài đặt dịch vụ Wsus.

  doc107p namvvpk00197 29-07-2016 47 2   Download

 • Cài đặt cấu hình dịch vụ DHCP cung cấp thông tin cấu hình TCP/IP cho các máy tính/thiết bị trong mạng. Bài học sau đây đi tìm hiểu các nội dung: Giới thiệu về DHCP, quá trình cấp phát động của DHCP, thiết lập DHCP Sever, thiết lập DHCP Relay Agent, câu hỏi ôn tập.

  ppt42p lalala10 04-03-2016 143 15   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 2 giới thiệu về dịch vụ DHCP Server. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu dịch vụ DHCP, cài đặt và cấu hình DHCP Server, cài đặt và cấu hình DHCP Client. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt12p youcanletgo_01 04-01-2016 145 18   Download

 • DHCP là một giao thức được sử dụng để phân phối động các tham số cấu hình TCP/IP cho các máy tính. Một DHCP server có thể cho client DHCP một số thiết lập TCP/IP, như là địa chỉ IP, subnet mask, và máy chủ DNS. Mời các bạn tham khảo tài liệu Giao thức DHCP sau đây để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf3p phantuanvu93 27-05-2015 229 57   Download

 • Báo cáo Thực tập công nhân CNTT gồm 14 bài thực hành công nghệ thông tin, bao gồm: Cài đặt windows 2003 server, cài đặt và cấu hình DNS, cài đặt và cấu hình active directory, quản lý tài khoản người dùng, nhóm, tài khoản máy tính và organizational unit, cài đặt và cấu hình DHCP (dynamic host configuration protocol),..., dịch vụ quotas đĩa.

  pdf187p hades0131 08-08-2014 473 50   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 3: Triển khai dịch vụ DNS và DHCP giúp người học trình bày được ưu điểm và yêu cầu để triển khai dịch vụ DHCP, triển khai được DHCP server cấp thông tin TCP/IP cho các máy tính trong một hoặc nhiều subnet, trình bày được vai trò và cơ chế phân giải tên của dịch vụ DNS, giải thích được ý nghĩa và ứng dụng của các loại Resource Record, trình bày được thông tin trong tập tin cấu hình named.conf, triển khai và cấu hình được hệ thống DNS server, quản trị và khắc phục được sự cố của dịch vụ DNS.

  pdf33p minhminhnguyen32 12-06-2014 247 72   Download

 • DHCP là 1 dịch vụ trên hđh Windows Server được triển khai nhằm mục đích.cấp phát đc IP và các cấu hình liên quan cho các máy tính trong hệ thống mạng. - Thành phần:. + DHCP Server: là máy tính được cài đặt và cấu hình dv DHCP..

  doc3p nhq_khtn 07-11-2013 102 10   Download

 • Đề tài đồ án chuyện ngành của chúng tôi là : xây dựng hệ thống mạng ubuntu bao gồm LDAP servre, Web Server , Mail Server , DNS , DHCP , File Server , Firewall . Qua việc nghiên cứu các tài liệu về Ubuntu và thực hành các bài lab , chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống mạng cơ bản với LDAP Server làm cơ sở dữ liệu cho các dịch vụ khác như SAMBA , MAIL ,WEB .v.v trong môi trường quản lý tập trung trên hệ điều hành Ubuntu ....

  pdf102p namat7a 08-08-2013 354 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu hình DHCP Server
p_strCode=cauhinhdhcpserver

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2