intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc về quần xã sinh vật

Xem 1-20 trên 51 kết quả Cấu trúc về quần xã sinh vật
 • Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài, phân bố trong một sinh cảnh xác định, ở đấy chúng có quan hệ với nhau và với môi trường để tồn tại và phát triển một cách ổn định theo thời gian.

  ppt29p phuongmtk7 29-07-2011 284 74   Download

 • Bảo tồn các quần xã sinh vật nguyên vẹn là cách bảo tồn có hiệu quả nhất toàn bộ tính đa dạng sinh học. Có ba cách bảo tồn: Xây dựng các khu bảo tồn; Thực hiện các biện pháp bảo tồn bên ngoài các khu bảo tồn; Phục hồi các quần xã sinh vật tại các nơi cư trú bị suy thoái. Các quần xã sinh vật biến đổi rất đa dạng, từ một vài quần xã không hề chịu tác động bởi các hoạt động của con người, ví dụ như những quần xã trên thềm đáy đại dương hay...

  pdf2p bibocumi18 06-12-2012 136 5   Download

 • Nghiên cứu về đạng sinh học động thực vật, cấu trúc của thảm thực vật là cần thiết để cung cấp những thông tin cơ bản các giá trị khoa học làm cơ sở cho việc đánh giá một cách chính xác giá trị thảm thực vật trong vùng nhằm xây dựng những giải pháp bảo tồn, sử dụng một cách hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên của Trạm ĐDSH Mê Linh. Bài báo này cung cấp các kết quả nghiên cứu về cấu trúc của một vài quần xã thực vật đặc trưng ở Trạm ĐDSH Mê Linh.

  pdf8p cathydoll1 09-01-2019 52 0   Download

 • I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT: - Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong 1 không gian nhất định gọi là sinh cảnh. - Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất nên quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

  pdf5p susu10 17-08-2011 157 12   Download

 • Giáo trình Sinh thái học: Phần 1 trình bày giới thiệu về sinh thái học, trình bày môi trường và các yếu tố sinh thái, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Sinh học.

  pdf44p qlngoc 20-05-2014 316 86   Download

 • Hệ sinh thái Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các sinh vật tác động qua lại với môi trường bằng các dòng năng lượng tạo nên cấu trúc dinh dưỡng nhất định đa dạng về loài và các chu trình vật chất. Đặc điểm Hệ sinh thái có thể hiểu nó bao gồm quần xã sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật) và môi trường vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, chất vô cơ...) Tùy theo cấu trúc dinh dưỡng tạo nên sự đa dạng về loài, cao hay thấp, tạo nên chu trình tuần...

  pdf6p heoxinhkute12 24-03-2011 235 56   Download

 • Nội dung của tài liệu cung cấp những phương pháp nghiên cứu về thực vật, quần xã thực vật cho sinh viên và học viên cao học cùng tất cả những bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, bao gồm những phương pháp nghiên cứu ngoài trời về phân loại, hình thái dạng sóng thực vật, cá thể phát sinh, về vật hậu, hình thái và cấu trúc phần dưới đất, về cấu trúc quần xã và sự biến động của nó.

  pdf118p transang1 19-09-2012 112 35   Download

 • Quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn tại cửa sông Ba Lai, tỉnh Bến Tre được khảo sát ở ba mặt cắt, theo thứ tự từ cửa biển về phía đập Ba Lai (bờ phải – giữa sông – bờ trái). Các đặc điểm của quần xã về thành phần loài, mật độ, đa dạng sinh học, cấu trúc phân bố được nghiên cứu và đánh giá.

  pdf10p nguathienthan10 20-02-2021 2 1   Download

 • Số liệu về đa dạng sinh học của quần xã động vật đáy không xương sống cỡ trung bình lần đầu tiên được đưa ra tại vịnh Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà. Mẫu vật thu được trong đợt khảo sát thực địa vào tháng 9 năm 2010, chúng tôi đã thu tại 3 địa điểm ở vịnh Đà Nẵng và 2 địa điểm tại bán đảo Sơn Trà.

  pdf5p trinhthamhodang 24-10-2019 17 0   Download

 • Để có thể hiểu được tốt hơn về quần xã thực vật, cấu trúc của chúng, đặc điểm sinh thái, mối quan hệ giữa các cá thể và quần thể với nhau và với môi trường, hiện tượng biến đổi quần xã này thành quần xã khác, cùng các biện pháp sử dụng hợp lí hay làm tôi lên đều đòi hỏi cần có sự hiểu biết về sinh thái và sinh vật học của các thành phần thực vật trong quần xã đó.

  pdf11p phuochau11 17-04-2011 78 10   Download

 • Sinh thái học là một trong những môn học cơ sở của sinh học, nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với sinh vật và sinh vật với môn trường tồn tại của nó ở những mức độ tổ chức khác nhau, từ cá thể, quần thể đến quần xã sinh vật và hệ sinh thái. Những hiểu biết về sinh thái học xuất hiện rất sớm, ngay từ khi con người ra đời, song sinh thái học trở thành một khoa học thực sự chỉ trong khoảng hơn 100 năm qua. ở những ngày đầu...

  pdf125p tulip_12 12-01-2013 423 168   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình "Sinh thái rừng” trình bày nội dung phần Sinh thái rừng. Giáo trình đã đề cập một cách toàn diện và đầy đủ đến những vấn đề lý luận then chốt có liên quan đến những nhiệm vụ chính của ngành Lâm nghiệp: sự trao đổi năng lượng và vật chất của hệ sinh thái rừng, các mối quan hệ lẫn nhau giữa các thành phần của hệ sinh thái rừng, về sinh thái, hình thái, cấu trúc, phân bố và phân loại quần xã thực vật rừng, động thái, tiến hoá của hệ sinh thái rừng về vai trò và các chức năng sinh thái của nó v.v... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf230p uocvong11 02-11-2015 244 74   Download

 • BÀI 57. MỐIQUANHỆDINHDƯỠNG I. Chuỗi thức ăn và bậc dinh dưỡng  Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, trong đó loài này ăn một loài khác, về phía mình, nó lại cung cấp thức ăn cho một loài kế tiếp.  Các đơn vị cấu trúc nên chuỗi thức ăn là các bậc dinh dưỡng.  Trong quần xã, mỗi bậc dinh dưỡng gồm nhiều loài cùng đứng trong một mức năng lượng hay cùng sử dụng một dạng thức ăn.  ...

  pdf6p heoxinhkute11 19-03-2011 265 31   Download

 • Chuỗi thức ăn có thể dài hoặc ngắn. Độ dài của chuỗi thức ăn được quyết định bởi một số qui luật, trong đó qui luật hình tháp sinh thái được quan tâm nhiều nhất. Qui luật về hình tháp sinh thái: Mỗi một quần xã có một cấu trúc dinh dưỡng xác định và thường được xem là đặc trưng cho từng kiểu hình sinh thái. Để biểu thị mối tương quan về mặt liều lượng giữa các bậc dinh dưỡng người ta thường dùng biểu đồ hình tháp, còn gọi là tháp sinh thái....

  pdf6p zues10 12-07-2011 111 29   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Khái niệm về quần xã và quần xã là nơi tồn tại và tiến hóa các loài.  Học sinh nêu được các thành phần cấu trúc, vai trò và hoạt động chức năng của các thành phần cấu trúc của quần xã. Nội dung trọng tâm: Khái niệm về quần xã, phân biệt các quần xã khác nhau. Các thành phần cấu trúc của quần xã theo vai trò và chức năng của các nhóm sinh vật. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Sách GK, sách GV, tài...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 84 8   Download

 • Trong quần xã động vật đất, nhóm chân khớp bé (Microarthropoda: Acari, Collembola, Protura, Diplura, Thysanura, Symphyla), với kích thước cơ thể từ 0,1-0,2 đến 2,0-3,0 mm, thường là nhóm ưu thế. Microarthropoda, mà đáng kể là ve giáp (Acari : Oribatida), tham gia tích cực vào các quá trình tạo đất, quyết định nhiều hoạt tính sinh học quan trọng của môi trường và góp phần nâng cao độ phì nhiêu của đất. Chúng là thành phần quan trọng tạo nên tính` đa dạng sinh học của giới động vật, đồng thời mang truyền nhiều mầm bệnh và ký...

  pdf9p sunshine_6 10-07-2013 43 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu các trạng thái thảm thực vật tại VQG Xuân Thủy nhằm góp phần nghiên cứu diễn thế sinh thái và đưa ra được các chỉ thị đa dạng sinh học về thực vật của vùng, phục vụ cho công tác giám sát đa dạng sinh học do biến đổi khí hậu hiện nay.

  pdf6p jangni1 16-04-2018 41 2   Download

 • Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá và so sánh cấu trúc quần xã thực vực phù du dựa trên các thông số về thành phần loài, mật độ và các chỉ số số đa dạng sinh học vào hai thời điểm 7/2016 ngay sau thời kỳ El Niño mạnh, năm sau El Niño và thời điểm 7/2017 không có hiện tượng này, năm trung tính.

  pdf12p shiwo_ding7 05-06-2019 15 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước và cung cấp thêm dữ liệu về tài nguyên sinh vật của khu vực nghiên cứu. Tổng số 15 vị trí đã được khảo sát qua 2 mùa. Các thông số: nhiệt độ, pH, DO, BOD5, TSS, TN, TP, Chl-a và mẫu Trùng bánh xe được phân tích để đánh giá chất lượng môi trường nước hồ Phú Ninh.

  pdf7p viv2711 14-10-2020 7 0   Download

 • Báo cáo Sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) nhằm hệ thống lại lý thuyết, biết cách đo các chỉ tiêu sinh trưởng của cây, tính toán được các chỉ tiêu của sinh thái rừng. Bản báo cáo tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng của QXTVR đến một số nhân tố sinh thái cơ bản, đặc điểm của một số nhân tố cấu trúc của QXTV rừng, đặc điểm tái sinh của QXTV rừng, một số hệ sinh thái rừng điển hình tại khu vực nghiên cứu.

   

  doc29p hnpvh1 27-05-2015 171 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc về quần xã sinh vật
p_strCode=cautrucvequanxasinhvat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2