intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc vĩ mô

Xem 1-20 trên 1552 kết quả Cấu trúc vĩ mô
 • Bài giảng Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân trình bày các chủ thể trong kinh tế vĩ mo đó là các doanh nghiệp, hô gia đình, chính phủ...

  pdf47p eight_12 08-03-2014 108 7   Download

 • Bài giảng Cấu trúc vi mô của lao động trình bày các nội dung về khái niệm cấu trúc lao động, các loại nhu cầu, thang nhu cầu của maslow, động cơ lao động, mục đích lao động, xu hướng lao động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu thêm về các nội dung trên.

  ppt26p hoa_loaken91 30-05-2014 57 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân trình bày về cấu trúc vĩ mô của nền kinh tế quốc dân; những mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế quốc dân; GDP bình quân đầu người; ổn định kinh tế xã hội và phần câu hỏi ôn tập ở cuối bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf47p tuoihaimuoi32 19-06-2014 110 5   Download

 • Chương này cung cấp đến người học một số vấn đề thú vị có liên quan đến triết học như: Vòng tròn tư duy, thuyết tương đối của Einstein, cấu trúc vi mô của vật chất, vũ trụ cấu trúc và tiến hóa, các thành tựu sinh học tiến hóa của sinh giới, một số nghịch lý của tư duy,… Hy vọng bài giảng này sẽ mang lại cho bạn đọc những kiến thức thú vị nhưng hữu ích.

  pdf9p nganga_07 12-10-2015 38 6   Download

 • Nano TiO2 được tổng hợp bằng phương pháp siêu âm - thủy nhiệt, mẫu được pha tạp x% wt Fe2O3, với x = 0, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3. Các mẫu được gia nhiệt ở 700 0C trong 15 phút. Cấu trúc và cấu trúc vi mô được nghiên cứu bằng XRD, các kỹ thuật FESEM cho thấy các mẫu là Fe pha tạp anatase tinh khiết, kích thước hạt nhỏ nhất là 17nm và các hạt có cấu trúc trộn với các ống. Hoạt tính xúc tác quang được đo bằng phổ UV-Vis và mật độ xanh methylen mật độ quang phân hủy. Các mẫu được chiếu xạ bởi ánh sáng mặt trời và mẫu có thành phần là 0,25% wt Fe2O3 có hoạt tính xúc tác mạnh nhất.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 13 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả khử khuẩn của tia gamma lên các mảnh xương vòm sọ chó sau chiếu xạ và đánh giá sự biến đổi về cấu trúc vi thể ở các mảnh xương vòm sọ chó sau chiếu xạ.

  pdf4p thanhtrieu2105 17-10-2018 20 0   Download

 • Giáo trình môn Kinh tế học vĩ mô trình bày đại cương về kinh tế học vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế, cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân, tổng cung - tổng cầu, tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vĩ mô và nền kinh tế mở.

  doc115p windload 02-03-2010 2216 1096   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu (Al2O3).2(SiO2) bằng phương pháp động lực học phân tử với thế tương tác Born-Mayer, điều kiện biên tuần hoàn. Quá trình mô phỏng được thực hiện đối với hệ gồm 1650 nguyên tử với 6 mô hình ở nhiệt độ 2500 K và các mật độ khác nhau tương ứng với dải áp suất từ 0 GPa đến 25 GPa và với 5 mô hình khác ở áp suất 0 GPa, các nhiệt độ 1000 K đến 5000 K. Vi cấu trúc của các hệ dưới tác động của áp suất...

  pdf8p sunshine_7 19-07-2013 65 8   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận án tập trung vào các vấn đề sau đây: 1) Ảnh hưởng của nồng độ Si lên cấu trúc, tính chất cơ học của vật liệu phủ ngoài CrN/AlSiN, ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ Si lên cấu trúc vi mô cũng như cơ tính của lớp vật liệu AlSiN; 2) Mối tương quan giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của vật liệu phủ ngoài CrN/AlBN, ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của hệ CrN/AlBN/CrN; 3) Mối liên hệ giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của Si3N4 VĐH cũng như sự thay đổi cấu trúc vi mô của hệ khi chịu tải trọng lớn.

  pdf128p change01 05-05-2016 65 7   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận án tập trung vào các vấn đề sau đây: Ảnh hưởng của nồng độ Si lên cấu trúc, tính chất cơ học của vật liệu phủ ngoài CrN/AlSiN, ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ Si lên cấu trúc vi mô cũng như cơ tính của lớp vật liệu AlSiN; mối tương quan giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của vật liệu phủ ngoài CrN/AlBN, ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của hệ CrN/AlBN/CrN; mối liên hệ giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của Si3N4 VĐH cũng như sự thay đổi cấu trúc vi mô của hệ khi chịu tải trọng lớn, ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc và cơ tính của hệ Si3N4...

  pdf27p change01 05-05-2016 28 2   Download

 • Cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô là hai cấu trúc sống của từ điển, theo đó việc phân xuất và xử lý từng đầu mục từ đòi hỏi phải được thực hiện một cách logic và mang tính hệ thống. Kế thừa thành công của những công trình đi trước, khắc phục những mặt tồn tại cũng như dựa trên những nét đặc thù về từ vựng của hai ngôn ngữ Khmer, Việt, bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc chọn và xử lý các mục từ trong từ điển song ngữ dựa trên điều kiện thực tế về dung lượng, đối tượng, mục đích và quỹ thời gian biên soạn từ điển.

  pdf5p advanger 04-05-2018 29 0   Download

 • Nghiên cứu can thiệp thực nghiệm giải độc cho chuột cống trắng nhiễm độc cấp thuốc trừ sâu Pasha (nhóm Carbamat) liều ½ LD50 theo đường uống bằng bài thuốc “Cam thảo lục đậu thang”. Kết quả cho thấy: các triệu chứng toàn thân, cấu trúc đại thể và cấu trúc vi thể gan ở nhóm chuột cống trắng được uống giải độc có biểu hiện hồi phục nhanh hơn so với nhóm chuột cống trắng bị nhiễm độc cấp thuốc trừ sâu Pasha không được uống “cam thảo lục đậu thang”. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu ở mức siêu vi thể và thời gian nghiên cứu kéo dài hơn.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 27 0   Download

 • Thăng giáng mật độ điện tử hiện diện khắp nơi trong dữ liệu cường độ tán xạ tia X góc nhỏ (SAXS) nhưng ảnh hưởng rất lớn và nghiêm trọng đối với các cấu trúc được ghi nhận ở vùng vector tán xạ góc lớn, bởi vì đóng góp của thăng giáng mật độ điện tử tại vùng này lớn hơn 90% tổng cường độ tán xạ. Vật liệu màng dẫn proton poly(ethylene-cotetrafluoroethylene) ghép mạch poly(styrene sulfonic acid) (ETFE-PEM) chứa các cấu trúc vi mô với các kích thước khác nhau, gồm cấu trúc lamellar, cấu trúc vùng chuyển tiếp pha và cấu trúc vùng dẫn proton.

  pdf5p doctrungphong 12-03-2020 27 0   Download

 • Vi cấu trúc của mô hình hạt sắt nano, khối sử dụng thế nhúng Sutton-Chen được nghiên cứu và mô phỏng bằng phương pháp động lực học phân tử (MD). Các mô hình hạt sắt nano có dạng hình cầu được khảo sát với số nguyên tử tương ứng 2000 hạt, 3000 hạt, 4000 hạt và 5000 hạt tại nhiệt độ 300 K với điều kiện biên không tuần hoàn.

  pdf5p tamynhan8 04-11-2020 0 0   Download

 • Giáo trình Vi điều khiển - Vi xử lý được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cấu trúc vi điều khiển; lập trình cho vi điều khiển; thiết kế mạch thử nghiệm và phần mềm biên dịch & mô phỏng; thực hành với led đơn. Mời các bạn tham khảo giáo trình để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.

   

   

  pdf78p ducxt1995 28-03-2015 195 62   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Điểm gãy cấu trúc và mô hình tỷ giá thực hiệu lực cân bằng ở Việt Nam - Phương pháp Natrex" nghiên cứu xây dựng một phương pháp đo lường tỷ giá hối đoái cân bằng và cách xác định mức độ sai lệch so với tỷ giá hối đoái thực là điều rất cần thiết, đặt biệt là với các nhà điều hành chính sách vĩ mô.

  pdf71p khongxinhkhngodep 03-07-2014 112 28   Download

 • Mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) đã được sử dụng để nghiên cứu mô hình vật liệu ôxít SiO2 chứa 1998 (666 Si và 1332 O) nguyên tử trong hộp lập phương với điều kiện biên tuần hoàn, ở nhiệt độ 3200 K. Các đặc trưng cấu trúc của mô hình vật liệu xây dựng, được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT) thành phần, phân bố số phối trí (SPT), phân bố góc liên kết.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 32 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá sự biến đổi hình thái vi thể mô buồng trứng (MBT) chuột sau bảo quản lạnh sâu và bước đầu so sánh hiệu quả bảo quản MBT chuột giữa môi trường bảo quản có EDS (etylen glycol; dimethyl sulphoxide; sucrose) và PDS (1,2 propanediol; dimethyl sulphoxide; sucrose).

  pdf8p jangni2 20-04-2018 27 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc, cơ chế khuếch tán và xác định nhiệt độ chuyển pha của mô hình khối Fe2O3 3000 hạt bằng phương pháp động lực học phân tử (MD) với thế tương tác cặp Born - Mayer và điều kiện biên tuần hoàn.

  pdf6p viuzumaki2711 08-05-2019 21 0   Download

 • Mô phỏng động lực học phân tử được sử dụng để nghiên cứu vi cấu trúc và cơ tính của Si3N4 vô định hình (VĐH) khi nhiệt độ thay đổi từ 300 K đến 900 K tại các mật độ ρ1= 2,4 g.cm-3 , ρ2= 2,8 g.cm-3 và ρ3= 3,1 g.cm-3 . Cấu trúc vi mô của các mẫu mô phỏng được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm, số phối trí, phân bố góc và phân bố lỗ hổng.

  pdf8p vimoscow2711 28-08-2020 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc vĩ mô
p_strCode=cautrucvimo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2