intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc vô định hình

Xem 1-20 trên 170 kết quả Cấu trúc vô định hình
 • Vật liệu vô định hình là chất rắn không có trật tự xa (hay cấu trúc tuần hoàn) về vị trí cấu trúc nguyên tử.

  doc6p muatuyet_rosa 18-09-2010 331 71   Download

 • Bài báo xây dựng và đưa ra biểu thức tương quan giữa phân bố góc liên kết trong các đơn vị cấu trúc AOx và OAy với tỷ phần của chúng trong vật liệu. Tính đúng đắn của mối tương quan đó được kiểm tra một cách có hệ thống ở các trạng thái khác nhau trên vật liệu SiO2 và Al2O3 ở trạng thái lỏng, thuỷ tinh và rắn vô định hình. Sự phụ thuộc của các đặc trưng vi cấu trúc như hàm phân bố xuyên tâm, phân bố số phối trí, phân bố góc liên kết, tỷ phần các đơn vị cấu trúc vào áp suất và bản chất của quá trình thay đổi mật độ trong vật liệu được phân tích chi tiết.

  pdf7p nguathienthan1 27-11-2019 16 0   Download

 • Bài tập "Tính chất cơ lý" trình bày các bài tập về: Cấu trúc vô định hình, polymer bán kết tinh, tính chất và ứng dụng của PC, tính chất và ứng dụng của PES, tính chất và ứng dụng của PET,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p phamvanphat1891995 04-03-2016 81 7   Download

 • phần 1 cuốn sách "vật rắn vô định hình và công nghệ cao" cung cấp cho người đọc các kiến thức: cấu trúc vật rắn, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật rắn, cấu trúc dải năng lượng điện tử trong chất rắn vô định hình. mời các bạn tham khảo.

  pdf134p thangnamvoiva23 03-10-2016 78 13   Download

 • đặc trưng cấu trúc của hạt ôxít nhôm vô định hình với kích thước 2nm, 4nm, 5nm được tiến hành khảo sát dưới điều kiện biên không tuần hoàn (non-periodic) với thế tương tác cặp Born-Mayer. Các mô hình nhận được bằng cách làm lạnh từ nhiệt độ nóng chảy dựa trên phương pháp động lực học phân tử (molecular dynamics – MD). Cấu trúc hạt ôxít nhôm vô định hình (VĐH) có kích thước nano nhận được tại nhiệt độ 350K được khảo sát thông qua việc phân tích hàm phân bố xuyên tâm (PRDFs), phân bố số phối vị và phân bố góc liên kết giữa các hạt.

  pdf6p loki1234 24-05-2018 80 9   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình, cấu trúc tinh thể, các đặc tính của chất rắn kết tinh, ứng dụng của các chất rắn kết tinh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf16p hpnguyen16 28-06-2018 60 5   Download

 • Bài báo đã tiến hành khảo sát sự chuyển pha cấu trúc dưới ảnh hưởng của quá trình nung trong Al2O3 vô định hình (VĐH) bằng phương pháp động lực học phân tử (MD). Mô hình Al2O3 vô định hình được dựng trong khối lập phương với điều kiện biên tuần hoàn chứa 3000 hạt có các cạnh tương ứng với khối lượng riêng thực tế. Thế năng tương tác giữa các hạt trong mô hình là thế năng tương tác cặp Born-Mayer. Cấu trúc của mô hình phù hợp tốt với thực nghiệm của Lamparter.

  pdf7p loki1234 24-05-2018 35 1   Download

 • "Bài giảng Vật lí 10 - Bài 34: Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình" được biên soạn giúp giáo viên có thêm tư liệu phục vụ giảng dạy. Bên cạnh đó bài giảng cung cấp những kiến thức cho các em học sinh bao gồm chất rắn kết tinh, cấu trúc tinh thể, các đặc tính của chất rắn kết tinh, ứng dụng của chất rắn kết tinh; chất rắn vô định hình.

  ppt20p youtubeandhuuich 12-10-2020 26 1   Download

 • Luận văn tập trung vào các vấn đề nghiên cứu hiệu ứng tương quan trong khuếch tán trên lưới mất trật tự 2 chiều; mô phỏng và khảo sát các đặc trưng vi cấu trúc của mô hình SiO2 lỏng ở các điều kiện nhiệt độ và áp suất khác nhau; mô phỏng quá trình khuếch tán trong ôxít lỏng có cấu trúc mạng SiO2 thông qua quá trình chuyển đổi các đơn vị cấu trúc.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p capheviahe28 01-03-2021 1 0   Download

 • Cấu trúc tinh thể(tinh thể): là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử,ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

  ppt25p nguyentan2000 15-03-2011 385 120   Download

 • Các mẫu vật liệu khối Ni được mô phỏng bằng phương pháp động lực học phân tử với thế nhúng Sutton-Chen. Các mẫu khối được nung nóng đến 2000 K rồi làm nguội nhanh xuống tới 300 K với các tốc độ làm nguội 2x10^14 K/s, 4x10^13 K/s, 4x10^12 K/s và 4x10^11 K/s. Với tốc độ làm lạnh nhanh 2x10^14 K/s, mẫu có cấu trúc hoàn toàn là vô định hình.

  pdf12p viengland2711 23-07-2019 73 5   Download

 • Cấu trúc của luận án bao gồm 5 chương: Chương 1) Tổng quan. Đề cập đến các khái niệm cơ bản về vật liệu multiferroic, vật liệu từ-điện, hiệu ứng từ-điện, ứng dụng của vật liệu từ-điện ..., chương 2) Phương pháp thực nghiệm. Đề cập đến các phương pháp chế tạo vật liệu, phương pháp nghiên cứu tính chất vật liệu được sử dụng, chương 3) Vật liệu tổ hợp từ-điện Terfecohan/PZT dạng màng với lớp từ giảo có cấu trúc nano, chương 4) Vật liệu tổ hợp Metglas/PZT dạng tấm.

  pdf168p hanh_tv26 03-04-2019 39 4   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu vi cấu trúc của các hệ vật liệu PbO.SiO2 (lỏng), Al2O3.2SiO2 (lỏng và vô định hình) dưới ảnh hưởng của áp suất. Trong đó đánh giá vi cấu trúc thông qua các thông số cơ bản như hàm phân bố xuyên tâm, số phối trí và phân bố góc. Nghiên cứu cấu trúc không đồng nhất của hệ vật liệu Al2O3.2SiO2 và Na2O.2SiO2 lỏng qua việc phân tích các quả cầu simplex và các hạt shell-core (SC).

  pdf146p phongtitriet000 08-08-2019 18 1   Download

 • Mô phỏng động lực học phân tử được sử dụng để nghiên cứu vi cấu trúc và cơ tính của Si3N4 vô định hình (VĐH) khi nhiệt độ thay đổi từ 300 K đến 900 K tại các mật độ ρ1= 2,4 g.cm-3 , ρ2= 2,8 g.cm-3 và ρ3= 3,1 g.cm-3 . Cấu trúc vi mô của các mẫu mô phỏng được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm, số phối trí, phân bố góc và phân bố lỗ hổng.

  pdf8p vimoscow2711 28-08-2020 5 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát phương pháp SPC có hiệu quả với cấu trúc màng mỏng ở trên hay không. Để đạt được mục đích, chúng tôi đã thử với nhiều cấu trúc để tìm ra cấu trúc tối ưu cho phương pháp SPC.

  pdf6p vitexas2711 05-11-2020 7 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình của sắt (Fe) VĐH bằng phương pháp động lực học phân tử (ĐLHPT) và phương pháp thống kê hồi phục (TKHP); khảo sát vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán của mô hình đã xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p capheviahe28 01-03-2021 0 0   Download

 • Để giải thích cấu trúc kim loại vô định hình ở mức độ vi mô, buổi ban đầu người ta dùng nhiều mô hình khác nhau, như mô hình quả cầu cứng (hard sphere) của Bernal hay mô hình cấu trúc từ những tinh thể nhỏ. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây việc ứng dụng rộng rãi máy tính cho việc mô hình hóa cấu trúc của kim loại và hợp kim lỏng và vô định hình, cấu trúc vi mô của chúng đã được thể hiện khá chi tiết cho từng vật liệu kim loại vô định hình.

  pdf76p capheviahe29 17-03-2021 0 0   Download

 • Câu 1. Phân biệt về: vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình; kim lọai thủy tinh. Trả lời: · Chất rắn tinh thể: mỗi tinh thể có vị trí hoàn toàn xác định không những với các nguyên tử bên cạnh (trật tự gần) mà còn với các nguyên tử khác bất kì xa hơn (trật tự xa).

  doc5p 01656070385 01-06-2011 329 51   Download

 • Mẫu hạt nano có cấu trúc tinh thể, các nguyên tử tinh thể fcc và hcp liên kết tạo thành đám tinh thể. Các nguyên tử thuộc cấu trúc tinh thể có thể được chia ra làm tinh thể lõi và vỏ. Các nguyên tử fcc và hcp lõi có thế năng thấp nhất rồi đến các nguyên tử fcc và hcp vỏ, và các nguyên tử vô định hình có thế năng lớn nhất. Lớp ngoài cùng của các mẫu hạt nano Ni hầu hết là các nguyên tử fcc vỏ, hcp vỏ và vô định hình. Dựa trên động lực học, kết quả mô phỏng trong công trình này đã chỉ ra một số tính chất cấu trúc của nano Ni trong quá trình làm nguội nhanh.

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 33 2   Download

 • Bài báo đề xuất một giải pháp cảm nhận phổ dải rộng cho vô tuyến nhận thức (CR) bằng một mô hình bộ thu cảm nhận phổ dải rộng (WSB). Kết quả mô phỏng cho thấy khả năng phát hiện của bộ WSB tương đương với bộ phát hiện có cấu trúc cố định (FSS) sử dụng số mẫu để tính trung bình (Navg) lớn, tốt hơn các bộ FSS với kích thước mẫu nhỏ hơn.

  pdf9p thithizone 16-07-2019 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
940 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc vô định hình
p_strCode=cautrucvodinhhinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2