intTypePromotion=1
ADSENSE

Chế độ kế toán của Việt Nam

Xem 1-20 trên 465 kết quả Chế độ kế toán của Việt Nam
 • Bài viết Mô hình về chuẩn mực - Chế độ kế toán của Việt Nam phân tích bản chất, mục đích của hai cách tiếp cận để hình thành hệ thống kế toán nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Mời các bạn tham khảo để biết được kết quả nghiên cứu.

  pdf7p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 32 0   Download

 • Những mẫu sổ kế toán đầy đủ và phản ánh chi tiết cụ thể cho chế độ kế toán bảo hiểm xã hội.Hệ thống tài khoản kế toán của các đơn vị BHXH được xây dựng theo nguyên tắc dựa vào bản chất và nội dung hoạt động của đơn vị BHXH có vận dụng nguyên tắc phân loại và mã hóa của hệ...

  doc29p catbui 07-05-2009 1431 614   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước hệ thống chính sách, chế độ kế toán của Việt Nam cũng không ngừng được sửa đổi, cải tiến, hoàn thiện và phát triển cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng làm ăn hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi nước...

  doc109p nguyencothachhanam 23-12-2012 203 102   Download

 • Hệ thống tài khoản kế toán của các đơn vị BHXH được xây dựng theo nguyên tắc dựa vào bản chất và nội dung hoạt động của đơn vị BHXH có vận dụng nguyên tắc phân loại và mã hóa của hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

  doc3p catbui 07-05-2009 1163 331   Download

 • Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nộp hồ sơ + Doanh nghiệp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu sửa đổi bổ sung chế độ kế toán áp dụng nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) gồm: Công văn đề nghị sửa đổi bổ sung chế độ kế toán; tài liệu giải trình bao gồm chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán kế toán, hệ thống báo cáo tài...

  doc3p batrinh 19-08-2009 402 92   Download

 • Bàn về phương pháp kế toán vốn góp của chủ sở hữu trong chế độ kế toán Việt Nam Vốn góp chủ sở hữu là số vốn mà chủ sở hữu đầu tư ban đầu và bổ sung thêm trong quá trình hoạt động kinh doanh và được ghi vào điều lệ công ty. Số vốn góp của từng chủ sở hữu không chỉ là căn cứ để phân chia quyền lợi của chủ sở hữu đối với kết quả kinh doanh thu được mà còn là căn cứ để xác định trách nhiệm của chủ sở hữu đối với số...

  pdf8p thanh_trieu 29-12-2009 163 35   Download

 • Tài liệu Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 2 trình bày chế độ sổ kế toán và báo cáo tài chính. Các số liệu, tài khoản, ... đã được chỉnh lý, bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30-3-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tham khảo nội dung Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf371p uocvongxua03 11-06-2015 101 34   Download

 • cuốn sách "chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam" ban hành theo quyết Định số 15/2006/qĐ-btc ngày 20/03/2006 của bộ trưởng bộ tài chính Đã cập nhật theo thông tư 161/2007/tt-btc ngày 31/12/2007 của bộ tài chính. nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam bằng tiếng anh. mời các bạn tham khảo.

  pdf366p thangnamvoiva14 21-08-2016 140 23   Download

 • Bài viết trình bày các quy định về kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Qua đó giúp những người làm công tác kế toán phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ của đơn vị, đảm ảo hiệu quả của công tác kế toán nói riêng và toàn ộ hoạt động của doanh nghiệp nói chung.

  pdf5p thanhtrieung 06-09-2018 116 10   Download

 • Điều 1. Phạm vi áp dụng Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Điều 2. Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài Các tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận hoặc cam kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam (gọi tắt là Nhà thầu nước ngoài), có cơ sở cư trú tại Việt Nam phải thực hiện kế toán theo quy định của Luật Kế toán; Hệ thống...

  doc22p olaocha 12-04-2013 109 9   Download

 • Bài viết phân tích những điểm khác biệt giữa chế độ kế toán cũ và mới, một số điểm cần hoàn thiện về hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản mới, dưới góc nhìn của người đang trực tiếp giảng dạy và thực hiện công tác kế toán, nhằm hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện chế độ kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được dễ dàng và thuận lợi hơn.

  pdf10p nguyentuananh2502 09-05-2019 24 5   Download

 • Bài viết trình bày nội dung cơ bản của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ kế toán... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf5p quachquachthoa 07-12-2019 18 4   Download

 • Chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và là một cột mốc đánh dấu sự hội nhập của kế toán nước ta với quốc tế. Việc vận dụng TT 200/TT- BTC đối với DNNVV là tất yếu và cần thiết, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về kế toán tại Việt Nam, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, việc vận dụng thông tư trên với các DNNVV gặp phải nhiều vướng mắc.

  pdf7p quaymax3 05-09-2018 38 3   Download

 • Chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị BHXH thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế độ này....

  doc9p catbui 07-05-2009 1348 497   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung Tuấn, nhằm mục tiêu tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm của Công ty. Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán của Việt Nam và từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm.

  pdf75p kimkhanhkh 17-03-2014 153 64   Download

 • Mục tiêu của khóa luận này là tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán của Việt Nam, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán để đƣa ra những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.

  pdf66p luimotbuoc_2 02-11-2016 48 7   Download

 • Mục tiêu của khóa luận này là tìm hiểu kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán của Việt Nam và từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

  pdf99p luimotbuoc_3 03-11-2016 29 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu hoạt động kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty. Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán của Việt Nam, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán để đưa ra những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty.

  pdf102p luimotbuoc_3 03-11-2016 41 5   Download

 • Phương pháp lập báo cáo tài chính và quyết toán năm theo đúng thông tư của chính phủ

  doc32p catbui 07-05-2009 1198 662   Download

 • Hiện nay chế độ kế toán Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ chế độ kế toán cũ (theo chế độ kế toán Việt Nam năm 1995) sang hệ thống chuẩn mực kế toán mới. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán (VAS). Về cơ bản, các chuẩn mực này được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với một số điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam....

  pdf207p entrysky 13-10-2011 1025 563   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chế độ kế toán của Việt Nam
p_strCode=chedoketoancuavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2