intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chi phí dự kiến

Xem 1-20 trên 922 kết quả Chi phí dự kiến
 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2.2: Đo lường chi phí sinh hoạt, cung cấp cho người học những kiến thức như Chỉ số giá tiêu dùng CPI; Cách tính chỉ số CPI và lạm phát; Các vấn đề trong đo lường chi phí sinh hoạt; Chỉ số giảm phát GDP và CPI; Điều chỉnh các biến số kinh tế do ảnh hưởng của lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án nâng cao: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như Lập kế hoạch quản lý chi phí; Ước tính chi phí; Xác định ngân sách; Kiểm soát chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 5: Phân tích lợi ích – chi phí dự án công, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm phương pháp phân tích chi phí – lợi ích; Các kỹ thuật trong phân tích dự án; Đo lường chi phí; Đo lường lợi ích. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt40p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Dữ liệu kinh tế vĩ mô, cung cấp cho người học những kiến thức như Chi tiêu và thu nhập của nền kinh tế; GDP và các phương pháp tính GDP; GDP danh nghĩa và thực tế; Chỉ số điều chỉnh GDP; Ý nghĩa của GDP; Chỉ tiêu thu nhập khác; CPI- chi phí sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp 1: Chương 4 Kế toán hoạt động hành chính sự nghiệp, cung cấp những kiến thức như Tổng quan về hoạt động hành chính sự nghiệp; Kế toán thu hoạt động hành chính sự nghiệp; Kế toán chi hoạt động hành chính sự nghiệp; Kế toán xác định kết quả hoạt động hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 5: Phân tích Chi phí và lợi ích dự án công, cung cấp cho người học những kiến thức như nguyên lý trong phân tích chi phí, lợi ích dự án đầu tư; phương pháp đánh giá dự án đầu tư; Phân tích dự án công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p khanhchi2520 03-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án" Chương 3 Xác định chi phí dự án, cung cấp những kiến thức như Giá trị theo thời gian của tiền tệ; Phân tích lựa chọn dự án; Phát triển ngân sách của dự án; Ngân sách dự án theo giai đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p khanhchi2520 20-04-2024 4 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án" Chương 6 Rút ngắn tiến độ dự án, cung cấp những kiến thức như Những sự lựa chọn cho rút ngắn tiến độ; Biểu đồ chi phí và tiến độ của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p khanhchi2520 20-04-2024 3 1   Download

 • Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu phân tích chi phí điều trị của người bệnh với đa bệnh đồng mắc mạn tính điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM năm 2022. Nghiên cứu hồi cứu trên dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử người bệnh ngoại trú thỏa điều kiện được thu thập từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại Bệnh viện Thống Nhất để phân tích chi phí điều trị, chi phí phân bổ cho nhóm bệnh đồng mắc.

  pdf6p vioraclene 16-04-2024 3 1   Download

 • Bài viết trình bày và phân tích một số vướng mắc trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Với mong muốn đóng góp ý kiến để các quy định, hướng dẫn của Nhà nước về xây dựng cơ bản ngày càng chất lượng, nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội.

  pdf4p visergey 02-04-2024 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro của dự án đầu tư xây dựng công trình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p boghoado023 27-03-2024 7 5   Download

 • Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử" do Hoàng Khắc Nam biên soạn tập trung bàn về quan hệ quốc tế trên phương diện lý thuyết, xác định các xu hướng vận động trong quan hệ quốc tế, tìm hiểu những điều kiện chi phối sự tương tác giữa các chủ thể, dự báo hành vi và phản ứng của chúng trong quan hệ quốc tế,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf269p muasambanhan09 04-03-2024 6 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế kỹ thuật - Chương 1: Một số khái niệm chung, cung cấp cho người học những kiến thức như các tổ chức kinh doanh; Mục tiêu của đầu tư; Khái niệm về chi phí; Quá trình phân tích kinh tế dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p boghoado028 13-03-2024 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế kỹ thuật - Chương 5: Các phương pháp khác (B/C), cung cấp cho người học những kiến thức như Tỷ số Lợi Ích/Chi Phí (B/C); So sánh các PA theo tỷ số B/C; So sánh; phương pháp phân tích phương án; Phân tích điểm hòa vốn; Thời gian bù vốn của dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p boghoado028 13-03-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu cơ hội đầu tư; báo cáo đầu tư; dự án đầu tư xây dựng; báo cáo kinh tế kỹ thuật; Chi phí qua các giai đoạn dự án; ước tính chi phí theo đơn giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p boghoado026 11-03-2024 8 3   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p gaupanda017 11-03-2024 10 6   Download

 • Giáo trình Hạch toán định mức (Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò hạch toán định mức; mô tả được các phương pháp hạch toán định mức trong nhà hàng, khách sạn; phân tích được mục đích của các sổ sách, biểu mẫu cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p gaupanda017 11-03-2024 8 4   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp về tiền lương, chi phí sản xuất, giá thành, bán hàng xác định kết quả, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao; nắm được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p gaupanda017 11-03-2024 7 5   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4 Kiểm soát dự án và thanh quyết toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn vốn; xác định chi phí dự án; lập tiến độ; kiểm soát dự án; các phương pháp kiểm soát dự án; quản lý thanh quyết toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p boghoado026 06-03-2024 4 4   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: hệ thống kiểm tra chất lượng và chạy thử; kiểm nghiệm cuối cùng; giải chấp; cuộc họp tổng kết sau dự án; phản hồi từ chủ đầu tư; các tiêu chuẩn để đánh giá dự án thành công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p boghoado026 06-03-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1382 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2