intTypePromotion=1
ADSENSE

Chí phí lợi nhuận

Xem 1-20 trên 1349 kết quả Chí phí lợi nhuận
 • Đề tài "Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh" nhằm phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty, thông qua đó nhằm rút ra được các hàm ý và đề xuất về chiến lược quản trị doanh thu, chi phí của công ty nhằm đem lại hiệu quả hoạt động của công ty tốt nhất.

  pdf95p unforgottennight04 14-09-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Hạch toán định mức (Nghề: Chế biến món ăn - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được ý nghĩa tác dụng, các yêu cầu của công tác hạch toán; trình bày được các phương pháp kiểm kê phương pháp kiểm kê chính xác khái niệm của hàng mua sẵn, hàng tự chế; chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp ăn uống khách sạn; tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p lacvuchi 09-09-2022 14 1   Download

 • "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng và lợi nhuận; Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; Thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; Định giá sản phẩm; Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ, phân tích báo cáo bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý; Dự toán ngân sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf209p viastonmartin 08-09-2022 13 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị gồm những nội dung chính như: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận; Phân tích biến động chi phí; Định giá bán sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p viastonmartin 15-08-2022 11 1   Download

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích tình hình chi phí và giá thành sản phẩm; Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p canhdongco25 02-08-2022 12 5   Download

 • Bài giảng Mô hình định giá tài sản - Chương 1: Các nền tảng của giá trị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tại sao lại coi trọng giá trị; các nguyên tắc cơ bản của việc tạo ra giá trị; rủi ro và chi phí vốn; lợi nhuận trên vốn đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p colinhthu 12-08-2022 6 1   Download

 • Phần 2 của tập 46 năm trong bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các bản thảo kinh tế những năm 1857-1859: phê phán khoa kinh tế chính trị; quá trình lưu thông của tư bản; các học thuyết tư sản về giá trị thặng dư và lợi nhuận; tuần hoàn và chu chuyển của tư bản; tư bản cố định và tư bản lưu động; tư bản với tính cách là nguồn mang lại những kết quả (lợi tức, lợi nhuận chi phí sản xuất v.v);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf555p vuhuyennhi 02-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các tổng công ty xây dựng nông nghiệp khu vực phía Bắc trình bày thực trạng tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí; Thực trạng phân loại sản xuất; Thực trạng xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng - lợi nhuận.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành về doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan tài chính doanh nghiệp; chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p hayatogokudera 18-07-2022 9 5   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành về doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: vốn cố định trong doanh nghiệp; vốn lưu động trong doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p hayatogokudera 18-07-2022 14 4   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trình độ trung cấp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan tài chính doanh nghiệp; chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p hayatogokudera 18-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Giá trị tiền tệ theo thời gian; Chi phí sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Quản lý tài sản trong doanh nghiệp; Chi Phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf67p namkimcham25 19-07-2022 9 1   Download

 • (NB) Phần 2 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf442p bakerboys07 05-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Dự toán sản xuất kinh doanh; Định giá bán sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf80p namkimcham25 19-07-2022 18 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được những vấn đề cơ bản về kế toán quản trị; Phát biểu mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận; Mô tả được cách thức xây dựng các dự toán trong hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf96p namkimcham25 19-07-2022 13 1   Download

 • Nội dung giáo trình gồm 5 chương, trình bày như sau: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích tình hình chi phí và giá thành sản phẩm; Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf41p dongcoxanh25 12-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị gồm có 6 bài, trình bày cụ thể như sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Dự toán sản xuất kinh doanh; Định giá bán sản phẩm; Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf77p dongcoxanh25 12-07-2022 14 4   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; thông tin của kế toán quản trị trong việc ra quyết định;...

  pdf136p ryomaechizen 01-07-2022 14 2   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cập nhật những tri thức mới của kế toán quản trị như các góc độ của nội dung kế toán quản trị, các phương pháp xác định chi phí hiện đại, kế toán trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu đào tạo cũng như chương trình đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: xác định chi phí và giá thành sản phẩm; mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định;...

  pdf248p ryomaechizen 01-07-2022 17 5   Download

 • Giáo trình "Kinh tế du lịch" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh du lịch trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đầu tư du lịch; lao động và vốn kinh doanh du lịch; chi phí và lợi nhuận kinh doanh du lịch; hiệu quả kinh tế - xã hội của du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p ryomaechizen 01-07-2022 13 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chí phí lợi nhuận
p_strCode=chiphiloinhuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2