intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí trung bình

Xem 1-20 trên 328 kết quả Chi phí trung bình
 • Bài giảng "Chương 8: Chi phí sử dụng vốn" có nội dung trình bày về khái niệm chi phí sử dụng vốn, chi phí của nợ vay, chi phí của cổ phần ưu đãi, chi phí của cổ phần phổ thông, chi phí trung bình của vốn, điều chỉnh chi phí sử dụng vốn cho rủi ro, chi phí sử dụng vốn của cổ phần phát hành mới.

  ppt66p jangni5 26-04-2018 39 2   Download

 • Chỉ số KPI về tiếp xúc qua điện thoại bao gồm các chỉ số về chi phí trung bình mỗi cuộc gọi/mỗi lần giao dịch, thời gian nói chuyện trung bình của một cuộc điện thoại, thời gian chờ trung bình chuyển tiếp, phần trăm trả lời sau khung thời gian ví dụ 5 giây hoặc 3 hồi chuông... mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  doc1p vrohtovitamin 18-06-2019 28 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định chi phí trung bình điều trị bệnh thận giai đoạn cuối ở trẻ em tại khoa thận nội tiết bệnh viện Nhi Đồng 2 từ năm 2009 đến năm 2010; và nghiên cứu các trường hợp bệnh, chi phí chạy thận nhân tạo và sau ghép thận được mô tả tiền cứu; chi phí đợt ghép thận được mô tả hồi cứu.

  pdf10p hanh_tv10 11-01-2019 61 2   Download

 • Mục tiêu chương 3 giúp sinh viên nắm được chi phí của các loại vốn của doanh nghiệp, xác định chi phí trung bình của vốn, xác định cơ cấu vốn tối ưu của doanh nghiệp.

  ppt22p uocvong09 19-10-2015 71 6   Download

 • Nghiên cứu phân tích cơ cấu nguồn ngân sách cấp, thực trạng chi tiêu của CTTCMR và ước tính chi phí đơn vị của chương trình tại huyện miền núi, vùng cao biên giới Bát Xát và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai năm 2014. Chi phí được tính toán dựa trên hoạt động từ quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng phương pháp điều tra hồi cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn ngân sách cho CTTCMR tại địa bàn nghiên cứu được cung cấp chủ yếu từ CTTCMR quốc gia và NSNN cấp cho y tế tuyến huyện. Tổng chi tiêu của CTTCMR tại huyện Bát Xát năm 2014 là 2.748.514.000 đồng, cao hơn thành phố Lào Cai là 2.

  pdf7p thanos2 22-05-2018 42 1   Download

 • Đề tài được tiến hành để nghiên cứu về các giải pháp kỹ thuật tích hợp để tiết kiệm đầu vào cho cà phê ở Tây Nguyên. Kết quả thu được cho thấy tổng chi phí trung bình của cà phê ở Tây Nguyên năm 2009 là 40,67 triệu đồng; trong đó phân bón chiếm 45,8%, sau đó là thu hoạch (18,1%), tưới nước (10,2%), làm cỏ (7,8%), cắt tỉa (5,5%), bảo vệ cây trồng (4,6%). Lợi nhuận trung bình của cà phê (2009) đạt 39,82 triệu đồng. Chi phí sản xuất trồng cà phê trên đất bazan có độ dốc dưới 5% cũng như cà phê được trồng từ 13-16 tuổi thấp và lợi nhuận thu được cao hơn.

  pdf9p hanh_tv29 20-04-2019 23 1   Download

 • Nội dung Bài giảng Chi phí sử dụng vốn nhằm giúp bạn nắm bắt chi phí sử dụng các loại vốn, chi phí vốn trung bình trọng, chi phí vốn biên. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài giảng này nhé.

  ppt36p luutan 23-09-2010 1032 311   Download

 • Số gói tin định tuyến trung bình cần phát theo thời gian, chi phí định tuyến chuẩn hóa theo tải và thời gian phát hiện tuyến trung bình với bốn giao thức định tuyến là AODV, DSDV, DSR và OLSR.IV. KẾT LUẬNKết luận những công việc mà luận văn đạt được và những hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai như đánh giá với các giao thức khác bao gồm TORA, ZRP…

  pdf87p sunflower_1 04-09-2012 301 114   Download

 • Trong lý thuyết đánh đổi, việc tài trợ từ nợ có ưu điểm là được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Ở mức nợ trung bình, xác suất kiệt quệ tài chính không đáng kể và PV(chi phí kiệt quệ tài chính) cũng nhỏ nên việc vay nợ sẽ là một lợi thế cho doanh nghiệp do được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Tuy nhiên khi doanh nghiệp vay nợ ngày càng tăng thì rủi ro phá sản của doanh nghiệp sẽ ngày càng cao và sẽ làm sụt giảm giá trị doanh nghiệp; đến một lúc...

  pdf6p maybay_thaboom 30-06-2010 639 106   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Chi phí sử dụng vốn có nội dung trình bày khái niệm và ý nghĩa, chi phí của nợ vay trước thuế và sau thuế, chi phí của vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn trung bình.

  ppt27p hoangthuyfc 21-08-2014 453 76   Download

 • Những dự án về CNTT có hồ sơ theo dõi kém hiệu quả cho việc đạt được mục đích về giá cả. Chi phí trung bình vượt quá dự toán ban đầu theo nghiên cứu từ năm 1995 của CHAOS là 189%; đã được cải thiện 145% trong nghiên cứu năm 2001. Ở Mỹ các dự án CNTT bị huỷ làm tốn trên 81 tỉ đô la năm 1995.

  ppt39p nthuyen04 27-12-2012 219 61   Download

 • 1/ Trong dài h n, doanh nghi p trong th tr ng c nh tranh đ c quy n s s n xu t t i s n l ng ạ ệ ị ườ ạ ộ ề ẽ ả ấ ạ ả ượ có: a LMC = SMC = MR = LAC = SAC b MR = LMC =LAC c Chi phí trung bình AC là thấp nhất (cực tiểu) d Chi phí trung bình AC chưa là thấp nhất (cực tiểu) 2/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sẽ sản xuất tại sản...

  doc61p hadimcodon 08-12-2012 192 33   Download

 • Một số nghiên cứu tại các huyện nông thôn Việt Nam cho thấy người nghèo có xu hướng phải bán đồ đạc và vay tiền để chi trả cho chi phí y tế, trong khi đó thì người giầu thường có sẵn tiền để chi trả, chính điều này đã đẩy họ đứng trước nguy cơ rơi vỡo vòng xoắn đói nghèo. Mục tiêu: Xác định chi phí y tế trung bình của các hộ gia đình trong 1 năm.

  pdf57p lalan38 01-04-2013 101 18   Download

 • Bài giảng Chương 13: Chi phí sử dụng vốn trình bày tổng quan về chi phí vốn, chi phí vốn bộ phận, chi phí vốn trung bình trọng số, chi phí vốn và quyết định đầu tư. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf59p hoa_khoai91 12-06-2014 94 17   Download

 • Đề tài "Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước Quảng Bình Kế toán doanh thu" tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Quảng Bình.

  pdf93p thangnamvoiva26 21-10-2016 79 16   Download

 • Công ty cổ phần thép Thái Bình Dương đã và đang tổ chức kế toán quản trị trong đó tập trung vào kế toán quản trị chi phí nhằm cung cấp thông tin chi phí phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh. Song thực tế kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng chưa được tổ chức khoa học mà vẫn còn mang nặng nội dung của kế toán tài chính.

  pdf26p seven_12 11-03-2014 78 12   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính Chương 9: Chi phí vốn nhằm trình bày về nguồn vốn, chi phí vốn thành phần, WACC, điều chỉnh với chi phí phát hành, điều chỉnh với rủi ro, nguồn vốn dài hạn, tính chi phí vốn trung bình, chi phí trước thuế và sau thuế.

  pdf37p bad_12 03-07-2014 121 12   Download

 • Bài giảng Thị Kinh tế vi mô bài 6,7: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chi phí kinh tế và chi phí kế toán, chi phí ngắn hạn và dài hạn, chi phí biên ngắn hạn, quan hệ giữa chi phí biên với chi phí trung bình và biến phí trung bình.

  ppt27p lamtran89 14-07-2014 122 12   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tính chi phí trực tiếp trung bình điều trị hàng tháng của bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại bệnh viện quận Thủ Đức trên quan điểm người chi trả dịch vụ và đánh giá gánh nặng tài chính do điều trị lọc máu chu kỳ ở các hộ gia đình người bệnh, trên cơ sở đó có thể đưa ra được những giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho nhóm bệnh nhân này

  pdf7p thanhtrieu2105 19-10-2018 77 11   Download

 • Tổng sản lượng (TP): Là sản lượng đạt được của tòan bộ đầu vào biến đổi làm việc trong điều kiện cho trước. Sản lượng biên (MP): Là sự thay đổi trong tổng sản lượng khi thay đổi một đơn vị đầu vào biến đổi. Sản lượng trung bình (AP): Là sản lượng tính bình quân cho một đơn vị đầu vào biến đổi. Công thức tính: TPn = MP1 + MP2 + ... + MPn MPn = TP/ L = TPn – TPn-1 AP = TP/L ...

  ppt38p trada85 18-01-2013 64 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí trung bình
p_strCode=chiphitrungbinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2