intTypePromotion=1

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường độc quyền hoàn toàn

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:58

0
683
lượt xem
53
download

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường độc quyền hoàn toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độc quyền thuần túy và cạnh tranh hoàn hảo rất ít có trong thế giới thực. Hầu hết các ngành và thị trường trong thế giới thực đều nằm trong phạm trù "cạnh tranh không hoàn hảo". Tuy nhiên, độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo là những mốc so sánh hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường độc quyền hoàn toàn

 1. CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN VÀ THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN
 2. A. GIÁ CẢ VÀ SẢN LƯỢNG TRONG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN
 3. I. KHÁI NIỆM Thị trường thỏa mãn các điều kiện sau đây: - Có nhiều người bán, nhiều người mua (người mua và người bán chấp nhận giá) - Chất luợng của hàng hóa là giống nhau - Sự gia nhập và rút lui khỏi thị trường là dễ dàng - Không có sự can thiệp của các tổ chức, các cá nhân đối với cung, cầu, giá cả. - Không có hiện tượng bất cân xứng thông tin
 4. II. CÁC TÍNH CHẤT 1. Giá cả và sản lượng của một doanh nghiệp: độc lập với nhau P Đường cầu thị trường đối với  xí nghiệp P1 q
 5. 2. Tổng doanh thu (TR): Đồng biến với mức tăng không đổi so với số lượng bán. TR TR Q
 6. 3. Doanh thu biên (MR) Là sự thay đổi trong tổng doanh thu khi thay đổi một đơn vị hàng hóa được bán ra Trong thị trường này, doanh thu biên (MR) bằng gía cả (P) ∆TR MR = ∆Q
 7. TỔNG DOANH THU VÀ DOANH THU BIÊN Số lượng bán giá cả TR MR 0 10 0 .. 1 10 10 10 2 10 20 10 3 10 30 10 4 10 40 10 5 10 50 10 6 10 60 10 7 10 70 10 8 10 80 10 9 10 90 10 10 10 100 10
 8. III. SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG 1. Phân tích trong ngắn hạn 1.1. Phân tích bằng các đường tổng số
 9. Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận: MC=MR=P TC Doanh thu, TR Chi phí A Lôïi nhuaän max B q* q2 q1
 10. LN= TR-TC Tại q*, LN max Tức (LN)’=0 Hay (TR)’-(TC)=0 MR-MC=0 MC=MR Mà trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, P=MR Nên tại q*, P=MC=MR (điều kiện tối đa hóa lợi nhuận )
 11. 1.2. Phân tích bằng các đường đơn vị MC AC MC=M R • MR1 P1 ACq1 • Điều kiện tối đa hóa lợi  nhuận: MC=MR=P q
 12. TỐI THIỂU HÓA LỔ LÃ MC AC AVC P1 • P2 P3 • P0 qq3 q q1 o 2
 13. 1.3. SỰ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CUNG 1.3.1. ĐƯỜNG CUNG XÍ NGHIỆP Là đường MC tính từ điểm cực tiểu của AVC trở lên trên
 14. . P P,C MC Đường cung xí AC nghiệp AVC p1 p1 p2 p2 p3 p3 p4 p4 q q4 q3 q2 q1 q q4 q3 q2 q1
 15. 1.3.2. ĐƯỜNG CUNG THỊ TRƯỜNG Là sự hợp cộng của các đường cung xí nghiệp
 16. Đường cung thị trường • Đường cung thị trường ngắn hạn cho biết tổng sản lượng mà các doanh nghiệp trong ngành sẳn lòng cung ứng với các mức giá khác nhau VNU 16
 17. Đường cung thị trường trong ngắn hạn Có 1000 doanh nghiệp. Tại mỗi mức P, lượng cung Qs = 1000 x (one firm’s Qs) 1 doanh Thị P P nghiệp trường MC S P3 P3 P2 P2 AVC P1 P1 Q Q 10 20 30 (market) (firm) 10,000 20,000 30,000 VNU, MICROECONOMICS
 18. CÂN BẰNG TRONG NGẮN HẠN CỦA NGÀNH VÀ DN • Ngắn hạn: – Chưa có sự gia nhập mới hoặc rời bỏ ngành – Số lượng của các DN? VNU, MICROECONOMICS
 19. Cân bằng trong ngắn hạn TR>TC DN có lợi nhuận trên bình thường Thị DN P P trường S1 MC Profit AC B P2 P2 A P1 P1 D2 D1 Q Q Q1 Q2 (market) (firm) VNU, MICROECONOMICS
 20. 2.Phân tích trong dài hạn • Phân tích lợi nhuận • Đường cung dài hạn của ngành VNU, MICROECONOMICS
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2