intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị 16

Xem 1-20 trên 550 kết quả Chỉ thị 16
 • Chỉ thị 16/CT-BCT của Bộ Công Thuơng về việc tăng cường quản lý an toàn trong khai thác than

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 105 8   Download

 • Chỉ thị 16/2003/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh13 19-11-2009 55 4   Download

 • Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf4p kimoanh13 29-03-2014 35 4   Download

 • Chỉ thị 16/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

  doc6p vantien 19-08-2009 54 3   Download

 • Chỉ thị 16/1998/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ về giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp

  doc5p thanhuyen 19-08-2009 52 2   Download

 • Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 phát động đợt thi đua nước rút quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước do tỉnh Bình Phước ban hành.

  pdf3p thanhthienhoang23 19-05-2014 40 2   Download

 • Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005

  doc4p thachsanh 18-08-2009 80 1   Download

 • Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; kiểm soát kháng sinh cấm sử dụng, tạp chất trong tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  doc2p ngaymoibinhye 12-07-2014 37 1   Download

 • Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 do tỉnh Bắc Kạn ban hành.

  pdf6p nanghonghoang 24-03-2014 34 0   Download

 • Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf6p kimoanh13 31-03-2014 28 0   Download

 • Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014.

  pdf3p thuthum 15-04-2014 45 0   Download

 • Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014 do tỉnh Phú Yên ban hành.

  pdf5p thuthum 15-04-2014 41 0   Download

 • Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  doc4p tichtutite 14-06-2014 27 0   Download

 • Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch do tỉnh Khánh Hòa ban hành.

  doc5p tichtutite 14-06-2014 28 0   Download

 • Chỉ thị 16/2013/CT-UBND vè một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu còn tồn đọng chưa được chỉnh lý trong kho lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm Luật Lưu trữ và các văn bản pháp luật có liên quan; đưa công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, công tác chỉnh lý tài liệu trở thành nề nếp trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và trở thành trách nhiệm hàng ngày của từng cán bộ, công chức, viên chứ.

  pdf4p hoangphungphilong234 26-04-2014 45 0   Download

 • Chỉ thị số 16/2004/CT-BGDĐT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf3p lawgd4 04-11-2009 101 21   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, TÍN NGƯỠNG TẠI DI TÍCH

  pdf5p inoneyear 06-04-2010 111 13   Download

 • Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trong tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An giang ban hành

  pdf3p lawbds4 06-11-2009 70 10   Download

 • Chỉ thị số 16/2005/CT-BGTVT về việc thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn đối với các chuyến bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 90 7   Download

 • Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND về tổ chức hoạt động " Tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2009" trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawttnh2 11-11-2009 98 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ thị 16
p_strCode=chithi16

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2