intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ tiêu của nước

Xem 1-20 trên 5418 kết quả Chỉ tiêu của nước
 • Kết cấu của tài liệu gồm các phần: Phần thứ nhất - Tổng quan về cơ cấu và thực trạng chi tiêu của khách du lịch, phần thứ hai - Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch quốc tế, phần thứ ba - Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch trong nước.

  pdf236p lalala04 25-11-2015 122 8   Download

 • Tiểu luận: Doanh thu dầu mỏ, chính sách chi tiêu của chỉnh phủ, và tăng trưởng kinh tế nêu chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế tại các nước xuất khẩu dầu mỏ. Phương pháp và dữ liệu thực nghiệm. Chính sách tài khóa tại các nền kinh tế xuất khẩu dầu mỏ đóng vai trò quan trọng trong quản lý nguồn doanh thu dầu mỏ cực kỳ biến động.

  pdf21p blue_12 12-05-2014 63 6   Download

 • Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2009, chi tiết về tình hình chi tiêu cảu khách du lịch của các nước trên thế giới, giúp cho nhà hoạch định chính sách du lịch có cài nhìn sâu và tổng quát

  pdf233p xuka_12 17-12-2013 55 4   Download

 • Luận văn nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng một số chỉ tiêu của nước thải sinh hoạt đến chất lượng nước sông Khan thành phố Luang Prabang Lào từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho người dân tại thành phố Luang Prabang Lào.

  pdf30p nguathienthan 04-10-2019 31 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp Thực hành Hóa vô cơ 2 sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về xác định một số chỉ tiêu của nước (xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng, xác định hàm lượng rắn hòa tan trong nước, độ acid, độ kiềm, độ cứng); điều chế một số hợp chất vô cơ.

  doc26p vuluantravinh 02-08-2016 212 24   Download

 • Để hiểu rõ thêm về sự tác động của chi tiêu Chính phủ đến một nền kinh tế của một quốc gia nào đó, nhóm quyết định chọn quốc gia Malaysia để nghiên cứu, với đề tài: “Quan hệ kinh tế giữa chi tiêu của Chính Phủ (G) và GDP của Malaysia từ 1990 – 2010”.

  pdf12p canon_12 28-03-2014 103 19   Download

 • Bài nghiên cứu Nguồn thu từ dầu, chính sách chi tiêu của chính phủ và sự tăng trưởng đánh giá các thành phần của chi tiêu chính phủ của các nước có nguồn dầu mỏ giàu có sẽ có quyết định tác động đến sự tăng trưởng như thế nào. Dùng mô hình dữ liệu bảng GMM và ước lượng PMG vào bảng của các nước xuất khẩu dầu, chúng ta thấy rằng có sự tác động tăng trưởng âm của biến động giá dầu thông qua chính sách tài khóa.

  pdf36p wave_12 08-04-2014 57 8   Download

 • Nước ta đang trên đà phát triển trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao . Nước là một nguồn tài nguyên rất quý giá của chúng ta. Nước chiếm đến ¾ cơ thể của chúng ta. Việc kiểm tra chất lượng nước có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của mọi người dân. Nước dùng trong sinh hoạt , ăn uống, sử dụng trong các nhà máy đòi hỏi những tiêu chuẩn đánh giá khác nhau....

  doc42p hoabatdiet 31-08-2009 1084 345   Download

 • Đề tài: Trong quá trình đánh giá phân tích chi tiêu công, sau khi phát hiện các khuyết tật của thị trường chính phủ đã sử dụng hình thức can thiệp nào? Liên hệ những hình thức can thiệp đó trong việc cung ứng hàng hóa dịch vụ công của chính phủ Việt Nam hiện nay. Bài làm I Khái niệm, đặc điểm và phân loại chi tiêu công 1. Khái niệm Chi tiêu công là các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền,các đơn vị quản lý hành chính,các đơn vị sự nghiệp được sự kiểm soát và tài trợ...

  doc29p chickenhero1512 08-04-2013 199 72   Download

 • Ngân sách Nhà nước là công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo cho các chi tiêu của Nhà nước, và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đảm bảo cho sự ổn định, phát triển đồng đều giữa các nền kinh tế, và đảm bảo thu nhập cho người dân. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài tiểu luận: Vai trò của Ngân sách Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế và thực tiễn tại Việt Nam".

  doc33p joneywalker 30-01-2016 169 37   Download

 • Thông tư 21/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu nợ nước ngoài

  doc4p trongthuy 18-08-2009 134 15   Download

 • Kế toán theo dõi chi tiêu của công ty, cũng như chuẩn bị, phân tích và chứng thực các tài liệu tài chính. Họ tìm cách điều hành việc kinh doanh một cách hiệu quả, lưu lại các hồ sơ chung và đảm bảo đóng thuế đúng. Kế toán công làm công việc kiểm toán và chuẩn bị các khoản thuế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân. Kế toán quản lý là thành viên ban quản trị, làm nhiệm vụ lưu giữ và phân tích thông tin về ngân sách, chi phí...

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 63 15   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích tác động của một số nhân tố đến xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1986 – 2015 như: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi tiêu của Chính phủ và tỷ giá.

  pdf14p vidoraemi2711 17-06-2019 20 4   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2006, phần 2 trình bày các nội dung phần Số liệu điều tra khách du lịch trong nước bao gồm: Đặc điểm cơ cấu khách du lịch trong nước, kết quả điều tra chi tiết khách du lịch trong nước tự sắp xếp đi, chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch trong nước tự sắp xếp đi lại tại các địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p doinhugiobay_03 17-11-2015 63 3   Download

 • Bài viết Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN5 nhằm khẳng định tầm quan trọng của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế và chỉ ra những cơ hội tăng tính hiệu quả chi tiêu chính phủ bằng cơ cấu lại ngân sách chi tiêu của chính phủ theo hướng ưu tiên.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 48 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm các mục tiêu sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động trong các tổ chức; nghiên cứu thực trạng việc áp dụng bộ chỉ tiêu của thẻ cân bằng điểm trong công tác đánh giá thành quả tại BIDV – Chi nhánh Hải Vân; định hướng các giải pháp với bộ chỉ tiêu nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành quả tại BIDV Chi nhánh Hải Vân trong thời gian tới.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 10 1   Download

 • Tạp chí Bách Khoa số 35 phát hành ngày 15 tháng 06 năm 1958, các bài viết trên tạp chí: những chi tiêu của Chính phủ và hiện tinh kinh tế Việt Nam; chế độ dân chủ Mác-xít; nhìn qua tổ chức lãnh đạo tiền tệ Đức; bão tố trên lục địa Trung Hoa; Huỳnh Thúc Kháng; vấn đề nước đối với nông dân ở Việt Nam; những chặng đường của một cuộc tuyết tan giá rã.

  pdf57p anthachluu 20-07-2019 12 0   Download

 • Chi tiêu công phản ánh trị giá của các loại hàng hóa mà chính phủ mua vào để qua đó cung cấp các loại hàng hóa công cho xã hội nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước. Chi tiêu công thực hiện chính sách tái phân phối thu nhập.

  pdf25p truongan 13-11-2009 1189 686   Download

 • Bài viết này sẽ cố gắng khảo sát một cách tổng quan nhất mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Trước tiên chúng tôi sẽ thảo luận những cơ sở lý thuyết, quan điểm và thực trạng của một số nước trên thế giới. Tiếp theo bài viết sẽ trình bày tóm tắt các mô hình lý thuyết được sử dụng phổ biến khi nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Cuối cùng, bài viết sẽ điểm qua các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và...

  pdf22p hahaha1235 06-05-2010 756 179   Download

 • © 2008 Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài Nghiên cứu NC-02/2008 Nghiên cứu của CEPR Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: khảo sát lý luận tổng quan TS. Phạm Thế Anh† Tóm tắt Bài viết này sẽ cố gắng khảo sát một cách tổng quan nhất mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Trước tiên chúng tôi sẽ thảo luận những cơ sở lý thuyết, quan điểm và thực trạng của một số nước trên thế giới. Tiếp theo bài viết sẽ...

  pdf21p duykhoi027 23-10-2011 357 116   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ tiêu của nước
p_strCode=chitieucuanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2