intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách bảo vệ trẻ em

Xem 1-20 trên 72 kết quả Chính sách bảo vệ trẻ em
 • Tổng quan tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em dễ bị tổn thương, bảo vệ trẻ em ở Việt Nam, các hoạt động phòng ngừa sơ cấp,... là những nội dung chính trong tài liệu "Xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em Việt Nam: Đánh giá pháp luật và chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p vuive78 05-12-2015 93 9   Download

 • Báo cáo trình bày tổng quan tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em dễ bị tổn thương, bảo vệ trẻ em ở Việt Nam, các hoạt động phòng ngừa sơ cấp, thứ cấp và tam cấp: xác định, chuyển tuyến và các dịch vụ hỗ trợ. Từ đó đưa ra các kết luận và khuyến nghị chính cho dự án. 

  pdf94p kloi123 03-08-2017 58 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ vai trò và mô hình hoạt động công tác xã hội trong việc bảo vệ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Châu Khê, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.

  pdf28p truongtien_03 10-03-2018 127 31   Download

 • Bài viết Chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở nước ta đến năm 2010 và khuyến nghị hoàn thiện tìm hiểu về vai trò của chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong hệ thống chính sách xã hội; thực trạng chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; định hướng giải pháp.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 39 1   Download

 • Bài viết nêu thực trạng đáng báo động về sự xâm hại trẻ em và sự cần thiết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay. Trên cơ sở phân tích các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước ta và một số kinh nghiệm quốc tế, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

  pdf6p viv2711 14-10-2020 3 0   Download

 •  Báo cáo "Điều tra quốc gia về lao động trẻ em 2012 - Các kết quả chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về luật pháp và chính sách quốc gia về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em, một số đặc trưng của trẻ em từ 5 đến 17 tuổi, trẻ em tham gia hoạt động kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_05 01-12-2015 104 14   Download

 • Trong bài viết này, các tác giả sẽ trình bày kinh nghiệm về chính sách bảo trợ xã hội đối với gia đình và trẻ tự kỉ ở Trung Quốc, Hoa Kì và một số nước trên thế giới. Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề từ tự kỉ. Để giải quyết các vấn đề này, chúng ta có thể tham khảo các chính sách dựa trên các nguyên lí nền tảng của các nước tiên tiến và điều chỉnh phù hợp với điều kiện hiện tại của Việt Nam.

  pdf9p vinhbinhnguyen 14-06-2017 70 8   Download

 • Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay đối với trẻ em là các quyền của trẻ em phải được bảo vệ trong mọi trường hợp, quan điểm này được thể hiện trong nhiều văn bản, tài liệu của Đảng và Nhà nước ta. Ngay trong các văn kiện của Đảng cũng đã khẳng định chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em tập trung vào thực hiện các quyền của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, phát triển hài hòa...

  pdf86p vascaravietnam 21-08-2012 204 67   Download

 • Xây dựng và Áp dụng cách tiếp cận đa chiều về nghèo trẻ em Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2006-2010, Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội đã điều phối quá trình xây dựng cách tiếp cận mới về nghèo trẻ em ở Việt Nam. Những kết quả chính đã đạt được của quá trình này là tỷ lệ nghèo trẻ em và chỉ số nghèo trẻ em được trình bày trong báo cáo hiện nay. Báo cáo này do Tiến sỹ Chris de Neubourgh, Tiến sỹ Franciska Gassman...

  pdf104p tvkham 30-11-2009 190 52   Download

 • có kết cấu nội dung đề cập về tìm hiểu quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em & các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề này. phần 1 cuốn sách đưa ra hàng loạt câu hỏi cũng như giải đáp chính những câu hỏi về luật bảo vệ và giáo dục trẻ em năm 2004 có hiệu lục khi nào, bao gồm bao nhiêu chương, phạm vi điều chính và đối tượng áp dụng luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

  pdf92p hanh_tv6 02-01-2019 24 2   Download

 • Sự phát triển của đất nước trong tương lai luôn luôn phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. Đây là một công việc đòi hỏi kết hợp sự nỗ lực của gia đình, nhà trường và xã hội không chỉ ở quy mô quốc gia mà cả ở quy mô quốc tế. Muốn làm tốt công tác này, trước hết cần có chủ trương chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô. Sau đó là cách triển khai thực hiện rốt ráo, có bài bản ở cơ sở.

  pdf6p kethamoi 01-10-2019 15 1   Download

 • Quyết định số 819/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf27p huongruoutinhnong123 25-03-2014 27 0   Download

 • Trẻ em lang thang - một trong những đối tượng thuộc nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang được các cấp, các ngành quan tâm và cho đây là vấn đề xã hội cần phải chung tay, góp sức giải quyết. Theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004: “Trẻ em lang thang là trẻ em rời bỏ gia đình, tự kiếm sống, nơi kiếm sống và nơi cư trú không ổn định; Trẻ em cùng với gia đình đi lang thang”. Trẻ em lang thang có đặc điểm dành thời gian chủ yếu...

  doc6p nine4219 20-08-2012 134 22   Download

 • Báo cáo Tóm tắt chính sách Thành phố an tòan cho phụ nữ và trẻ em gái - Nơi giấc mơ trở thành sự thật trình bày và phân tích về những rủi ro tiềm tàng đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng tại các vùng đô thị, những hình thức quấy rối tình dục với trẻ em gái và phụ nữ nơi công cộng, những nguy cơ, tiềm tàng hình thức, địa điểm quấy rối tình dục. Từ đó nhận thấy sự cấp thiết của việc xây dựng một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

  pdf28p roongkloi10 01-08-2017 62 13   Download

 • Kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là do thiếu hiểu biết về HIV, do các quan niệm sai lầm về sự lây truyền HIV và do coi HIV là tệ nạn xã hội. “Sự thật về trẻ em và HIV” là tài liệu truyền thông dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

  pdf32p motorola_12 01-06-2013 58 6   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày thủ tục kiểm tra lý lịch bởi văn phòng mục vụ (bao gồm các chức vụ tương đương này), thủ tục xét lý lịch được yêu cầu bởi Commonwealth of Pennsylvania, tiến trình thẩm định hồ sơ, nguyên tắc báo cáo có nghi ngờ trẻ em bị ngược đãi và thư xác nhận sự hạn chế trong hoạt động mục vụ với trẻ em.

  pdf17p roongkloi10 11-08-2017 201 1   Download

 • Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và đào tạo… của đất nước. Với sự phát triển về kinh tế, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp đã ra đời, thu hút số lượng lớn lao động nhập cư.

  pdf8p vivatican2711 10-02-2020 20 0   Download

 • “Bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên” là nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời cũng là quan điểm xuyên suốt trong chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của Việt Nam. Theo đó, Bộ luật hình sự (BLHS) và Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 của Việt Nam trên cơ sở bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi đã có những điều chỉnh quan trọng. Bài viết góp phần phân tích những điểm mới đó.

  pdf12p vimanama2711 28-07-2020 28 0   Download

 • Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn. Tuy nhiên trong quá trình vận động phát triển xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội tiêu...

  doc90p minhtri 21-07-2009 598 180   Download

 • Báo cáo nghiên cứu về Kiến thức, Thái độ, và Thực hành (KAP) về vấn đền hòa nhập xã hội cho trẻ khuyết tật (TKT) được UNICEF Việt Nam hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Nhóm nghiên cứu xin bày tỏ lòng biết ơn đến các tổ chức và cá nhân đã cung cấp hỗ trợ trong suốt quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn Bà Lieve Sabble, Bà Nguyễn Tố Trân và Bà Phạm Tuyết Mai, cũng như các thành viên khác của nhóm công tác về trẻ khuyết tật của văn phòng UNICEF...

  pdf138p fpt_12 22-05-2013 134 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách bảo vệ trẻ em
p_strCode=chinhsachbaovetreem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2