intTypePromotion=3

Chính sách lệ phí trước bạ

Xem 1-20 trên 97 kết quả Chính sách lệ phí trước bạ
 • Công văn về việc lệ phí trước bạ

  doc1p hoangyen 17-08-2009 276 10   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Tài Chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp tại Chi cục thuế địa phương nơi đăng ký quyền sử hữu, sử dụng.

  pdf5p meomaythongminh 12-08-2010 104 6   Download

 • Công văn 5383/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách lệ phí trước bạ

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 53 2   Download

 • Công văn 2791/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu, nộp lệ phí trước bạ

  pdf1p landai 14-08-2009 47 1   Download

 • Công văn 725-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc miễn thu lệ phí trước bạ

  doc1p anhphuong 17-08-2009 659 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999...

  pdf213p vienthieu 31-12-2010 113 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH Căn cứ pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001; Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB; Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thà...

  pdf6p vienthieu 31-12-2010 95 7   Download

 • Thông tư 58/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 19-TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  doc7p anhphuong 17-08-2009 64 2   Download

 • Tài liệu Chính Tài liệu của Nhà nước hỗ trợ người nghèo có các nội dung như: chính Tài liệu hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính Tài liệu tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo, ...

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 65 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, TÀU THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf7p keodualadua 13-12-2012 45 5   Download

 • Công văn 4371/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu lệ phí trước bạ

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 52 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU XE MÁY, XE Ô TÔ TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1947/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/6/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 696/2010/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf14p ngu_mieu 26-10-2012 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI XE ÔTÔ, GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf2p tymong_manh 21-11-2012 42 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C, KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2012/QĐUBND NGÀY 24/4/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ VÀ TÀI SẢN ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN

  pdf2p keodualadua 13-12-2012 38 4   Download

 • Công văn 659/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ nhà ở

  pdf1p thachthao 14-08-2009 52 3   Download

 • Công văn 3647/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 71 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ NHÀ VÀ TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ ĐỂ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf7p ngu_mieu 26-10-2012 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÁY HA 08 SUPER DREAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf2p tymong_manh 21-11-2012 47 3   Download

 • Công văn 2717/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ nhà, đất

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 58 2   Download

 • Công văn 3179/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 1764 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chính sách lệ phí trước bạ
p_strCode=chinhsachlephitruocba

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản