intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế

Xem 1-20 trên 210 kết quả Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế
 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 3 Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế do Hồ Văn Dũng biên soạn với nội dung chính như: Bản chất của sự chuyển dịch các nguồn lực kinh tế quốc tế, các hình thức di chuyển vốn quốc tế, tác động và hiệu quả của sự chuyển dịch vốn quốc tế

  pdf6p nghqcp 14-11-2017 139 8   Download

 • Phát triển kinh tế xã hội: giúp tham gia vào phân công lao động quốc tế( tận dụng lợi thế so sánh), giúp quốc gia phân bổ các nguồn lực quốc gia hiệu quả, đổi mới cơ cấu kinh tế Þ tạo điều kiện tăng phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề an sinh xã hội (việc làm), tăng thu ngân sách, tích luỹ ngoại tệ, cải thiện và nâng cao mức lợi ích cho người dân. · Mục đích chính trị: tăng cường mối quan hệ với các quốc gia khác, nâng cao vị thế chính trị của quốc gia trên trường quốc...

  pdf59p httan2412 29-07-2013 78 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế của PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về nhập môn kinh tế quốc tế; học thuyết thương mại quốc tế; chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế; chính sách thuế quan trong thương mại quốc tế; rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế; chính sách tài chính quốc tế; toàn cầu hóa kinh tế; các định chế kinh tế quốc tế và sự hội nhập của Việt Nam.

   

  ppt222p thuytrang_9 04-09-2015 290 57   Download

 • Nội dung chính của Bài thuyết trình: Quản trị nguồn nhân lực tại Khách sạn Quốc tế Nova gồm có 5 phần, giới thiệu về Khách sạn Quốc tế Nova, chức năng và nhiệm vụ của Khách sạn Quốc tế Nova, cơ cấu tổ chức quản lý khách sạn, phân tích môi trường tác động, hoạch định chính sách về nguồn nhân lực tại Khách sạn Quốc tế Nova,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p hrm2014 27-03-2018 126 18   Download

 • . Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu những vấn đề về phân phối và sử dụng các nguồn lực, tài nguyên giữa các quốc gia, các nền kinh tế thông qua việc trao đổi hàng hoá hữu hình và vô hình, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, chuyển đổi tiền tệ và thanh toán giữa các nước .

  pdf99p nhoxfungus0107 30-11-2012 540 189   Download

 • Chương này sẽ giới thiệu những công cụ chính sách khác nhau được các quốc gia sử dụng để can thiệp vào việc phân phối nguồn lực trong thương mại tự do.

  pdf7p daisyshop 28-07-2010 146 50   Download

 • Chính sách quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển ở Việt Nam. Bài viết này phản ảnh một số vấn đề và cung cấp một số phân tích so sánh các chính sách quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình “§ổi Mới” ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

  pdf20p tuanhoangbank123 27-06-2013 154 48   Download

 • Bài viết phân tích chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục và nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong mối quan hệ với quốc phòng - an ninh tại các tỉnh biên giới Tây Bắc. Khi nêu ra những thành tựu, nguyên nhân chủ quan và khách quan, tác giả đồng thời nêu ra những hạn chế của hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Tây Bắc.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 66 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Nhập môn Kinh tế quốc tế, học thuyết thương mại quốc tế, chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế, chính sách thuế quan trong thương mại quốc tế, rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế, chính sách tài chính tiền tệ trong thương mại quốc tế, toàn cầu hóa kinh tế, các định chế kinh tế thế giới và sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

  pdf1p nomoney1 08-02-2017 58 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế gồm có 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Lý thuyết cổ điển, lý thuyết hiện đại, lý thuyết về thuế quan, các công cụ phi thuế quan, liên kết kinh tế quốc tế và lý thuyết về liên hiệp thuế quan, di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất, thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, chính sách ngoại hối. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p tangtuy02 11-03-2016 38 1   Download

 • Đề tài Toàn cầu hóa làm cho nền kinh tế Việt Nam tốt lên hay xấu đi? nhằm trình bày các nội dung: tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đánh giá tác động của toàn cầu hóa, tiếp tục thực hiện một cách đồng bộ các chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường tài chính, nhanh chóng cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục phát triển các loại thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

  pdf21p canon_12 01-04-2014 131 35   Download

 • Đề tài: Chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho Việt Nam nhằm làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn trong chính sách thu hút lao động chuyên môn cao trên thế giới, để từ đó xem xét kinh nghiệm thu hút lao động chuyên môn cao của của một số nước, trong đó nhấn mạnh hai trường hợp điển hình là Trung Quốc và Singapore.

  doc161p ngaybuonthangnhodemmong 20-10-2014 104 32   Download

 • Nghiên cứu cho thấy thực chất việc tăng trưởng GDP không quan trọng bằng việc vun đắp nội lực của nền kinh tế, do đó các nhà hoạch định chính sách cần nhìn nhận và đánh giá nền kinh tế không chỉ từ chỉ tiêu GDP mà cần bao quát hơn nữa để đưa đất nước không chỉ có tăng trưởng GDP cao mà nội lực của đất nước ngày một mạnh mẽ.

  pdf4p gaocaolon6 04-08-2020 2 0   Download

 • Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các cơ hội thị trường toàn cầu. Cuốn sách đánh giá tầm quan trọng của kinh doanh quốc tế, đối với Mỹ và đối với cả thế giới bao gồm những nội dung cụ thể như sau. Phần 1 và phần 2 đưa ra cái nhìn tổng quát về thương mại thế giới và môi trường kinh doanh trên thị trường thế giới. Phần 3 tập trung vào việc lập kế hoạch thâm nhập thị trường, nhấn mạnh vào các vấn đề thông tin thị trường, phân tích thị trường và các chiến lược xâm nhập thị trường.

  doc598p thaibadao 12-12-2009 935 563   Download

 • Ngân sách Nhà nước là một công cụ chính sách tài chính quan trọng của một quốc gia, để quản lý quá trình hình thành và phân bố một cách có hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực tài chính khan hiếm của quốc gia đó, tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển hài hoà và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển hài hoà cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm mục tiêu ổn định, công bằng và bền vững, thông qua việc thoả mãn nhu cầu xã hội....

  doc122p vnzoomvn 17-06-2011 178 67   Download

 • Thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế nhằm trình bày định nghĩa quản trị nguồn nhân lực toàn cầu, phân biệt các chính sách nhân sự của các công ty đa quốc gia, tuyển chọn và lựa chọn nguồn nhân công ty đa quốc gia, quản lý đào nhân lực tại tạo phát triển nguồn các công ty đa quốc gia, đánh giá hoạt động của nguồn nhân lực, chính sách lương bổng và bồi hoàn.

  pdf29p little_12 16-06-2014 220 62   Download

 • Chương 3 Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, mục tiêu trong chương học này nhằm tìm hiểu nguyên nhân; mô thức; và lợi ích của thương mại quốc tế theo quan điểm của các lý thuyết hiện đại, nghiên cứu nguyên nhân và cách thức di chuyển các nguồn lực kinh tế quốc tế.

  pdf79p kevinle124 04-06-2014 132 20   Download

 • Chính sách hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp về hành lang pháp lý, trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển như: tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, thị trường, chính sách phát triển phù hợp trong từng giai đoạn phát triển. Đây cũng là những vấn đề mà VN cần tham khảo trong quá trình triển khai chiến lược phát triển DNNVV.

  pdf9p sieunhansoibac4 12-04-2018 23 4   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về chính sách huy động nguồn vốn tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng và hàm ý chính sách cho Việt Nam trình bày vai trò đặc biệt quan trọng của một hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, cơ chể bảo vệ nhà đầu tư, cũng như các công cụ khuyến khích hiệu quả. Trên cơ sở đó, bài viểl đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng thông qua hợp tác công tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p vangthibaoyen1907 15-05-2018 26 3   Download

 • Bài viết giới thiệu tới người đọc một số nguyên tắc giải cứu khủng hoảng kinh tế bao gồm: Phối hợp hài hòa sử dụng bàn tay Nhà nước và bàn tay thị trường trong mô hình nhà nước kiểu mới, đa dạng hóa và phối hợp các nguồn lực trong nước và quốc tế, coi trọng chính sách đồng bộ và chú ý tới tính 2 mặt của các giải pháp chính sách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p vovanvovan2013 13-05-2016 47 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế
p_strCode=chinhsachnguonluckinhtequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2