intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách pháp luật về quản lý

Xem 1-20 trên 1292 kết quả Chính sách pháp luật về quản lý
 • Tài liệu Văn bản pháp luật về quản lý tài chính đối với xã, phường, thị trấn: Phần 1 trình bày về những quy định chung, quy định về mục lục ngân Tài liệu nhà nước, quy định pháp luật về quản lý thu, chi ngân Tài liệu xã, phương, thị trấn. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo.

  pdf719p thuytrang_3 28-01-2015 114 24   Download

 • CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ BIỂN CỦA CANADA, TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN 1. Chính sách, pháp luật về quản lý biển của Canada Canada là một quốc gia có diện tích tự nhiên lớn với ba mặt giáp biển, là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Với tổng diện tích vùng biển khoảng 3 triệu km2 và khoảng 24% tổng dân số sinh sống dọc bờ biển, biển từ lâu đã trở thành một lợi thế to lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)...

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 88 16   Download

 • Bài viết trình bày một số khía cạnh về chính sách, pháp luật về quản lý đất đai vùng Tây Nguyên, trong đó chỉ ra những xung đột chủ yếu dẫn đến nhu cầu hoàn thiện chính sách, pháp luật, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

  pdf8p vidoha2711 07-09-2020 6 0   Download

 • Luận văn "Pháp luật về quản lý viên chức - Từ thực tiễn các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp" tập trung nghiên cứu và đưa ra các quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của pháp luật về quản lý viên chức tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp.

  pdf114p anhinhduyet000 01-07-2019 32 4   Download

 • Công văn 371/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

  doc1p lythong 18-08-2009 365 36   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 46 4   Download

 • Tiểu luận Xây dựng hệ thống chính sách - pháp luật về đất đai gồm các nội dung: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó; quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai,...

  ppt39p trantuyenmoitruong 05-04-2014 217 27   Download

 • Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối, và chính sách, pháp luật về di dân các dân tộc thiểu số (DTTS). Những chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhìn chung là đúng đắn và có sự hoàn thiện theo thời gian. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 1990 về trước còn có những hạn chế nhất định. Các chính sách về nơi cư trú đến và quản lý hộ khẩu là những chính sách có ảnh hưởng tới việc cản trở di dân, bao hàm cả các DTTS. Tiếp cận về “quyền” của người dân do dó mà cũng chưa được nhìn nhận và giải quyết đúng đắn.

  pdf8p angicungduoc3 01-04-2020 18 0   Download

 • "Bài giảng môn học Pháp luật và quản lý đô thị" do TS.KTS. Lê Trọng Bình biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về quản lý và phát triển đô thị giúp cho các học viên có những nhận thức đúng đắn về quy luật phát triển đô thị, nắm vững những công cụ chủ yếu để quản lý đô thị là pháp luật, quy hoạch và bộ máy quản lý nhà nước, đảm bảo cho đô thị phát triển một cách trật tự, phù hợp với quy luật khách quan và hình thái kinh tế xã hội nước ta.

  pdf98p namdanquetoi 22-02-2010 720 339   Download

 • "Bài giảng môn học Pháp luật và quản lý đô thị" do TS.KTS. Lê Trọng Bình biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về quản lý và phát triển đô thị giúp cho các học viên có những nhận thức đúng đắn về quy luật phát triển đô thị, nắm vững những công cụ chủ yếu để quản lý đô thị là pháp luật, quy hoạch và bộ máy quản lý nhà nước, đảm bảo cho đô thị phát triển một cách trật tự, phù hợp với quy luật khách quan và hình thái kinh tế xã hội nước ta.

  pdf98p saodencho2 29-01-2012 228 93   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Văn bản pháp luật về quản lý tài chính đối với xã, phường, thị trấn trình bày về những quy định pháp luật về phí, lệ phí thuộc ngân Tài liệu nhà nước; chế độ kế toán ngân Tài liệu xã; những quy định pháp luật về quỹ đền ơn đáp nghĩa; quy chế thực hiện dân chủ ở xã; chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf310p thuytrang_3 28-01-2015 118 28   Download

 • Nghị quyết 73/2019/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

  doc7p kieuvinha000 07-10-2019 11 0   Download

 • Qua phân tích thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản, bài viết chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các quy định liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, khai thác thủy sản, quản lý tàu cá và dịch vụ trong khai thác thủy sản; từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản năm 2003.

  pdf10p viirene2711 12-10-2020 4 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 8 của ThS. Tạ Thị Thanh Tâm nêu lên một số vấn đề chung về lập pháp và lập quy như xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật, những tương quan và phân định trong lập pháp và lập quy.

  ppt67p cocacola_04 20-10-2015 84 19   Download

 • Tổng quan chính sách pháp luật về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng: nhu cầu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; nội dung các chính sách, quy định pháp lý chủ yếu về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật hiện hành; khái quát công tác thu hồi đất, GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

  pdf13p vinhsolax 15-09-2019 36 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 5

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 46 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chính tài liệu tiếp cận nhà chung cư, công trình công cộng, giao thông, công nghệ thông tin và truyền thông, chính tài liệu bảo trợ xã hội, quản lý nhà nước về người khuyết tật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p thuongdanguyetan10 09-03-2019 7 0   Download

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, khái niệm và hoạt động thủy lợi đã có nhiều thay đổi, tiếp cận, kế thừa kinh nghiệm quản lý hoạt động từ các nước tiên tiến trên thế giới. Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật về quản lý thủy lợi.

  pdf6p vishani2711 17-04-2020 2 0   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Công dân tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội, chính sách pháp luật về sự tham gia của công dân quản lý nhà nước và xã hội, một số nhận xét về chính sách, pháp luật về sự tham gia của người dân quản lý nhà nước và xã hội.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 4 0   Download

 • Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận Sơn Trà; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận Sơn Trà; kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 190 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách pháp luật về quản lý
p_strCode=chinhsachphapluatvequanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2