Chính sách tài chính cơ bản

Xem 1-20 trên 4643 kết quả Chính sách tài chính cơ bản
 • Chính sách tài khóa (fiscal policy) trong kinh tế học vĩ mô là chính sách thông qua chế độ thuế và đầu tư công cộng để tác động tới nền kinh tế. Chính sách tài khóa cùng với chính sách tiền tệ là các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng, nhằm ổn định và phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau đây để nắm rõ hơn nội dung về chính sách tài khóa.

  doc16p phanhungvfu 15-03-2014 205 54   Download

 • Thuyết trình Tài chính tiền tệ trình bày những kiến thức về chính sách tiền tệ và mục tiêu của chính sách tiền tệ, nội dung cơ bản và cách vận dụng trong thời kì chính sách tiền tệ quốc gia.

  ppt29p dai_gia_ngheo 05-05-2011 1653 535   Download

 • Hoạch định Chính sách Công nghiệp ở Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản. Bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Nhằm thúc đẩy cho những nỗ lực đó, VDF và Bộ Công nghiệp tổ chức 3 chuyến nghiên cứu khảo sát tại Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản trong khoảng thời gian từ đầu năm 2005 đến đầu năm 2006.

  pdf0p linhdan05016 12-01-2011 276 116   Download

 • Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức: một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam nghiên cứ cũng đóng góp 1 khẳng định rằng lợi nhuận là một yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chính sách cổ tức ở Việt Nam, vì thế các nhà đầu tư bên ngoài có thể dựa vào lợi nhuận kỳ vọng của công ty để xem xét nên mua, nắm giữ hay bán cổ phiếu.

  pdf18p blue_12 12-05-2014 245 72   Download

 • Đầu tư tài chính là một hình thức đầu tư chủ yếu thông qua hình thức mua chứng khoán (chứng khoán vốn - cổ phiếu hoặc chứng khoán nợ - trái phiếu) hoặc các công cụ tài chính khác. Nhà đầu tư tài chính thông thường nhắm vào mục đích mua và bán chứ ít khi làm tăng giá trị thực của công ty mà họ đầu tư vào.

  pdf0p doremon_12 24-12-2013 77 19   Download

 • Vận động chính sách vì sức khỏe - Một chương trình tập huấn về phát triển chiến lược (Tài liệu hướng dẫn cho trợ giảng) giúp cho các bạn có thể phân biệt vận động chính sách với các hình thức vận động khác, xác định các thành phần của một chiến lược vận động chính sách, xác định những giải pháp thay đổi chính sách để giải quyết những thử thách sức khỏe toàn cầu, thiết kế các chiến thuật để gây ảnh hưởng đến những người quyết định,...

  pdf211p cobetocxul9 26-08-2015 27 6   Download

 •   Bài giảng Tài chính công do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, quỹ tài chính khác của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p doinhugiobay_08 23-12-2015 36 4   Download

 • Bài tập về lạm phát - thất nghiệp có bài giải hướng dẫn để bạn làm và kiểm tra.

  doc11p thanhtrung_qtkd 11-05-2010 304 72   Download

 • Bây giờ chúng ta đã có mô hình cơ bản IS-LM, đây là lúc chúng ta sử dụng mô hình này để xem xét xem nó vận hành như thế nào và sử dụng nó để giải thích các hiện tượng trong thực tế. - Sự tập trung chủ yếu của chúng ta trong chương này là sử dụng mô hình này để tìm hiểu chính sách tài chính và tiền tệ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô như thế nào.

  pdf15p nhuchau01 09-11-2010 172 47   Download

 • Việc thành lập ngân sách xã nhằm đáp ứng yêu cầu củng cố chính quyền nhân dân ở cấp cơ sở đồng thời chấn chỉnh công tác tài chính ở xã, tránh việc huy động tùy tiện và sử dụng lãng phí tài sản của nhân dân. Việc thi hành các biện pháp nói trên để góp phần tích cực vào việc đảm bảo nhu cầu ngày càng lớn của kháng chiến, thực hiện khẩu hiệu của chiến tranh nhân dân là "toàn dân tham gia, toàn dân đóng góp".

  doc24p manhhohoaithu 27-05-2011 141 45   Download

 • Mục tiêu của luận án: Góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn nhằm phát triển CNHT thông qua tác động của các công cụ tài chính công; phân tích một số lý luận cơ bản về CNHT; vai trò và tác động của cơ chế, chính sách tài chính trong phát triển CNHT trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf175p change01 06-05-2016 28 15   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách tài chính nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội trình bày cơ sở khoa học về chính sách tài chính nhà ở, thực trạng chính sách tài chính nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội, hoàn thiện chính sách tài chính nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 54 13   Download

 • Quyết định số 81/2002/QĐ-UB về việc ban hành “Một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf12p lawtm6 29-10-2009 57 11   Download

 • Thời gian qua, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa khá nhiều vào việc khai thác, xuất khẩu tài nguyên thô, khiến môi trường có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển bền vững đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu các chính sách tài chính hướng đến tăng trưởng xanh qua nội dung bài viết.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 9 4   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách tham khảo "Chính sách tài chính của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế", phần 2 trình bày các nội dung: Chính sách tài chính trong quá trình hội nhập, hướng tới một hệ thống chính sách tài chính phù hợp và có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf146p doinhugiobay_05 01-12-2015 27 3   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách tài chính cho phát triển sự nghiệp y tế công trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, nội dung cơ bản của luận án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p thangnamvoiva21 02-10-2016 14 3   Download

 • Bài giảng Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp? trình bày về những khái niệm chung trong tài chính doanh nghiệp. Tài nguyên cơ bản của một doanh nghiệp là dòng các lưu kim tài sản của doanh nghiệp sản xuất ra.

  pdf0p model_12 23-04-2014 26 2   Download

 • Tài liệu "Chính sách tài chính - tiền tệ thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa" cung cấp cho các bạn những nội dung cơ bản như sau: thực trạng đầu tư vốn và cung ứng dịch vụ tài chính cho phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p dienham63 10-12-2015 21 1   Download

 • Bài viết Chính sách Tài chính phục vụ tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng trình bày: Tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, được ưu tiên, quan tâm hàng đầu trong giai đoạn 2016 -2020,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 2 0   Download

 • Ebook Bài giảng Tài chính doanh nghiệp do Thiều Thị Tâm biên soạn có kết cấu nội dung gồm 5 chương, trong đó chương 1 giới thiệu về bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp, chương 2 trình bày về tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp, chương 3 cung cấp kiến thức về tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp,... Và một số nội dung chương khác, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf109p 986753421 25-05-2012 838 405   Download

Đồng bộ tài khoản