intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính trị quốc tế

Xem 1-20 trên 5691 kết quả Chính trị quốc tế
 • Đội ngũ cán bộ của nước ta trong mọi giai đoạn đều có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đội ngũ cán bộ vững mạnh mới có thể đảm bảo việc quản lý, vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh từ Trung ương đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

  pdf5p vijeff 27-11-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991) - Những sự kiện lịch sử" như dựng lại bức tranh toàn cảnh về quan hệ Việt Nam – Liên Xô và rút ra những kinh nghiệm, bài học hữu ích trong việc nhận thức và giải quyết đúng đắn nhiệm vụ chính trị cũng như công tác đối ngoại, phục vụ công cuộc đổi mới – phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay.

  pdf277p kimphuong1142 16-11-2023 0 0   Download

 • Bài viết đưa ra một số giải pháp cơ bản không chỉ góp phần nâng cao năng lực chính trị giáo dục Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông mà còn thúc đẩy sự phát triển giáo dục Việt Nam như cũng như góp phần xây dựng đất nước trong xu thế toàn cầu hóa và quốc tế hóa hiện nay.

  pdf3p kimphuong1141 16-11-2023 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn giáo trình Kinh doanh quốc tế tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 4 - Các hình thức kinh doanh quốc tế; Chương 5 - Quản trị tại doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; Chương 6 - Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf203p luctumac0210 13-11-2023 1 1   Download

 • Phần 1 của cuốn giáo trình Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Các phương thức giao dịch thương mại quốc tế; Chương 2 - Các điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf193p luctumac0210 13-11-2023 1 1   Download

 • Phần 2 của cuốn giáo trình Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 3 - Quản trị quá trình giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng thương mại quốc tế; Chương 4 - Quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế; Chương 5 - Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf203p luctumac0210 13-11-2023 1 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp hiện đại" trình bày những nội dung chính gồm: quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả; tài trợ nợ; các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro; quản trị tài chính ngắn hạn; các chủ đề đặc biệt; chiến lược tài chính; tài chính quốc tế; quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf434p luctumac0210 13-11-2023 3 2   Download

 • Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở): Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội XI của Đảng; về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của đại hội XI. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p hoahogxanh07 16-11-2023 3 3   Download

 • Cuốn Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân): Phần 1 trình bày các nội dung chính như sau: ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội XI; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p hoahogxanh07 16-11-2023 2 1   Download

 • Cuốn Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân): Phần 2 trình bày các nội dung chính như sau: báo cáo chính trị tại đại hội XI của Đảng; về bổ sung và sửa đổi điều lệ Đảng của đại hội XI. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p hoahogxanh07 16-11-2023 2 1   Download

 • Bài viết phân tích mô hình nhà nước pháp quyền theo những giá trị tư tưởng cốt lõi mang tính phổ quát được thừa nhận chung trong điều kiện chính trị pháp lý, kinh tế, xã hội đặc thù của một số quốc gia có lịch sử xây dựng nhà nước pháp quyền lâu đời trên thế giới như Đức, Pháp, Hoa Kỳ và Anh cùng các quốc gia đã từng hoặc đang theo con đường xã hội chủ nghĩa như Nga, Trung Quốc.

  pdf9p vispacex 16-11-2023 0 0   Download

 • Xung đột Nga - Ukraine xảy ra khá bất ngờ đối với nhiều người, kể cả không ít chính khách, chính trị gia tầm cỡ thế giới. Nhưng sự kiện này lại không bất ngờ đối với nhiều tổ chức nghiên cứu (think tank), một số chính trị gia và khá đông giới nghiên cứu chiến lược Nga và phương Tây. Bài viết Học thuyết Tân Á Âu của Aleksandr Gelievich Dugin và hệ lụy địa chính trị của nó trình bày về học thuyết Tân Á Âu của Aleksandr G. Dugin và hệ lụy địa chính trị của nó.

  pdf13p vispacex 16-11-2023 1 0   Download

 • Bài viết trình bày các loại hình, mô hình thể chế và quản trị, các chính sách ưu đãi điển hình và kết quả đóng góp của các khu kinh tế ven biển của Trung Quốc, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf8p vispacex 16-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết Quan điểm của Nga về vấn đề biển Đông và một số kiến nghị đối với Việt Nam trình bày chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và biển Đông; Quan hệ Nga - Việt và Nga - Trung trong bối cảnh tranh chấp biển Đông; Một số kiến nghị đối với Việt Nam.

  pdf9p vispacex 16-11-2023 1 1   Download

 • Luận án "Chuỗi giá trị du lịch ASEAN và sự tham gia của ngành du lịch Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích chuỗi giá trị du lịch ASEAN và sự tham gia của ngành du lịch Việt Nam nhằm rút ra một số hàm ý chính sách cho ngành du lịch Việt Nam.

  pdf254p hoahogxanh06 09-11-2023 5 5   Download

 • Cuốn sách Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016 tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Đồng thời, các điểm nóng của khu vực như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở Biển Đông, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc,… cũng được luận giải, góp phần làm sáng tỏ những khía cạnh còn ẩn khuất.

  pdf110p hoahogxanh06 09-11-2023 9 3   Download

 • Cuốn sách tham khảo "Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4" nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiếp cận và cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn thời sự về pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là công trình chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn chính sách, pháp luật của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trên cơ sở đó đề xuất, khuyến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra.

  pdf322p hoahogxanh06 09-11-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, các nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên chuyên ngành luật tại các cơ sở đào tạo luật, mà còn dành cho các cán bộ thực tiễn và bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf280p hoahogxanh06 09-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết Tôn giáo trên đất Phù Nam xưa trình bày các nội dung: Lược sử vương quốc cổ Phù Nam; Sự hiện diện của các tôn giáo. Các phát hiện khảo cổ học, các tư liệu lịch sử cho thấy Hindu giáo và Phật giáo, kết hợp với tín ngưỡng bản địa, có vai trò quan trọng trong đời sống cư dân Phù Nam. Đồng thời, các tôn giáo ở vương quốc này cũng có vai trò quan trọng trong giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội với khu vực và quốc tế.

  pdf15p vishekhar 01-11-2023 3 0   Download

 • p 01-01-1970   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính trị quốc tế
p_strCode=chinhtriquocte

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2