intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ nghĩa thực dân ấn độ

Xem 1-20 trên 342 kết quả Chủ nghĩa thực dân ấn độ
 • Nghiên cứu 3 nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc Baran: Chủ nghĩa thực dân Ấn Độ. Các tác giả của tạp chí Monthly Review: Cái bẫy nợ nước ngoài của các châu Mỹ La Tinh. Landsberg: Chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở các nước Đông Á.

  ppt26p linhokinhte54b 12-04-2011 144 24   Download

 • Dưới đây là luận văn Thạc sĩ Lịch sử: So sánh chế độ thuộc địa của Anh và Pháp ở châu Á qua trường hợp Ấn Độ và Việt Nam (giữa thế kỷ XIX giữa thế kỷ XX). Luận văn trình bày về một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa thực dân quá trình xâm lược vào Ấn Độ và Việt Nam của anh, phá; những nét tương đồng và khác biệt trong chế độ thuộc địa của Anh và Pháp tại Ấn Độ và Việt Nam (giữa thế kỷ XIX giữa thế kỷ XX); tác động từ các chính sách thuộc địa của Anh và Pháp đối với Ấn Độ và Việt Nam.

  pdf122p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 92 26   Download

 • Luận án với mục tiêu nghiên cứu một cách có hệ thống về chính sách của thực dân Anh với thuộc địa Ấn Độ từ nhiều góc độ, xâu chuỗi lịch sử từ quá khứ đến hiện tại thực sự là những vấn đề có ý nghĩa về lý luận và khoa học. Đề tài là một trong những nghiên cứu điển hình (case study) cho các nghiên cứu về chủ nghĩa thực dân. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf14p cuongcuncon 30-08-2019 0 0   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là lý luận và thực tiễn về những điểm tương đồng và khác biệt giữa chế độ dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa, luận án đề xuất những yêu cầu cơ bản và những giải pháp chủ yếu những giải pháp vận dụng những điểm tương đồng và khác biệt giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư sản vào xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 75 10   Download

 • Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn về những điểm tương đồng và khác biệt giữa chế độ dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa, luận án đề xuất những yêu cầu cơ bản và những giải pháp chủ yếu những giải pháp vận dụng những điểm tương đồng và khác biệt giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư sản vào xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

  pdf162p phongtitriet000 08-08-2019 51 5   Download

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những quan điểm, hành động của Ấn Độ đối với hoạt động của các nước phương Tây ở Ấn Độ và Ấn Độ Dương giai đoạn thế kỉ XV - XVI khi mà người Bồ Đào Nha nắm độc quyền thương mại, góp phần làm rõ những cách thức “phản ứng” rất khác nhau của Ấn Độ đối với thế giới phương Tây.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 5 0   Download

 • Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc: Xuất phát từ nhu cầu khách quan của dân tộc VIỆT NAM,người vạch ra thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là vấn đề chống chủ nghĩa thực dân,xoá bỏ ách thống trị,áp bức,bóc lột của nước ngoài,giải phóng dân tộc giành độc lập dân tộc,thực hiện quyền dân tộc tự quyết,thành lập nhà nước dân tộc độc lập. Người lên án chế độ hà khắc,sự bóc lột tàn bạo trên lĩnh vực trính trị,kinh tế,văn hoá giáo dục.Người chỉ rõ sự đối kháng giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân là mâu thuẫn chủ...

  ppt11p vungocbichphuong 12-11-2010 884 154   Download

 • Với mong muốn giúp các em học sinh nắm được kiến thức bài “ Ấn Độ” một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các bạn tham khảo bộ sưu tập dưới đây. Bài giảng điện tử này giúp học sinh hiểu rõ vai trò của giai cấp tư sản ấn Độ, đặc biệt là Đảng quốc đại, trong phong trào giải phóng dân tộc. Tinh thần đấu tranh anh dũng của nông dân, công nhân và binh lính ấn Độ chống lại thực dân Anh được thể hiện rõ nét qua cuộc khởi nghĩa Xi-pay. Đồng thời giúp học sinh nắm được khái niệm “Châu á thức tỉnh” và phong trào giải phóng dân tộc thời kỳ đế quốc chủ nghĩa.

  ppt29p duynguyen2000 08-03-2014 154 21   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm cải cánh các cơ quan tư pháp, hoàn thiện các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả xét xử của tòa án phù hợp với các yêu cầu, đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf415p tsmttc_009 12-08-2015 85 15   Download

 • Về kiến thức: Học sinh nắm được những diễn biễnc của cách mạng Trung Quốc trong những thập niên 20 – 3- của thế kỷ XX. Những đặc điểm của phong trào độc lập ở Ấn Độ. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng so sánh đối chiếu các sự kiện lịch sử khác nhau để hiểu...

  pdf7p dantri1209 19-12-2010 174 7   Download

 • - Những trang sử đầu tiên của ẤN ĐỘ là cơ sở nền tảng của ẤN ĐỘ phong kiến và của văn hóa ẤN ĐỘ.. - Lịch sử phong kiến ẤN ĐỘ phatphát triển tiêu biểu dưới vương triều Hồi giáo Đê li và vương triều Môgôn với những nét giống và khác nhau.. - Sự thống trị của hai vương triều đó đã làm chomâu thuẩn xã hội ngày càng sâu sắc dẫn đến đất nước bị suy yếu và rơi vào vòng đô hộ của chủ nghĩa thực dân ...

  pdf0p abcdef_48 12-11-2011 78 3   Download

 • Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống quan điểm khoa học, cách mạng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin. Chứa đựng trong mình tính đảng, tính cách mạng, tính khoa học, học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin giúp sinh viên hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, cách mạng và phương pháp luận khoa học. Tuy nhiên, để có được điều đó, đòi hỏi trong quá trình giảng dạy học phần này, giảng viên phải đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, nắm vững nguyên tắc tính đảng.

  pdf6p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 9 1   Download

 • Ở phương Đông, theo quan niệm của người Trung Quốc, thuật ngữ triết học có gốc là chữ “triết”, dựa theo từ nguyên chữ Hán có nghĩa là trí, ám chỉ sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc của con người về thế giới và về đạo lý làm người. Còn theo quan niệm của người An Độ, triết học được gọi là Darshara, có nghĩa là chiêm ngưỡng, nhưng với hàm ý là sự hiểu biết dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến lẽ phải....

  doc37p lestorm 03-04-2011 401 141   Download

 • Trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 1. Chủ nghĩa Mac-Lenin là gì? Chọn câu trả lời đúng. [1] a. Chủ nghĩa Mac-Lenin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mac, Anghen và sự phát triển của V.I. Lenin; b. Là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; c. Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bốc lột và tiến tới giải phóng con người; d. Cả ba phương án kia đều đúng;...

  doc23p doanhung_dtvtk10 19-03-2013 183 27   Download

 • Mời quý thầy cô giáo tham khảo bộ sưu tập “Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mac" để có thêm tư liệu phục vụ cho công việc giảng dạy của mình. Những giáo án trong bộ sưu tập có mục tiêu là giúp cho học sinh có thể nắm thêm kiến thức về nguyên nhân dẩn đến phong trào đấu tranh của công nhân. Hình thức dấu tranh ban đầu: đập phá máy móc và bãi công trong đầu thế kỉ XIX. Kết quả của phong trào đó và giáo dục tinh thần đoàn két đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.

  doc5p thanhthanh090909 03-04-2014 386 19   Download

 • Mục đích của luận án: Tái hiện tương đối đầy đủ, toàn diện quá trình tiến hành công tác địch vận trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên cơ sở đó rút ra đặc điểm, ý nghĩa và một số kinh nghiệm có thể nghiên cứu vận dụng và phát huy trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

  doc237p change03 06-05-2016 80 14   Download

 • Kiến thức : - Cho HS hiểu những nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở khu vực châu Á. 2/. Tư tưởng : Bồi dưỡng nhận thức tính tất yếu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc nhằm giành độc lập dân tộc. 3/. Kĩ năng : - Sử dụng bản đồ. - Khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử, nhận biết bản chất của sự kiện lịch sử. ...

  pdf8p dantri1209 19-12-2010 368 12   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : - Cho HS hiểu những nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở khu vực châu Á. 2/. Tư tưởng : Bồi dưỡng nhận thức tính tất yếu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc nhằm giành độc lập dân tộc. 3/. Kĩ năng : - Sử dụng bản đồ. - Khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử, nhận biết bản chất của sự kiện lịch sử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên chuẩn...

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 445 9   Download

 • Về kiến thức: Làm cho học sinh thấy được sự thống trị tàn bạo của thực dân Anh ở Ấn Độ cuối TK XIX đầu TK XX.Hiểu được nguyên nhân của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở Ấn Độ. Hiểu được vai trò của giai cấp tư sản Ấn Độ, đặc biệt Đảng Quốc Đại. Nắm được khái niệm “ Chấu Á thức tỉnh “ và phong trào giải phóng dân tộc thời kì đế quốc chủ nghĩa 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Lên án sự thống trị dã...

  pdf9p dantri1209 19-12-2010 96 6   Download

 • Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các nội dung của bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Tòa soạn Tạp chí Vietnam Law & Legal Forum - Thông tấn xã Việt Nam để xuất bảntài liệu Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh).

  pdf68p viapollo11 09-04-2019 33 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chủ nghĩa thực dân ấn độ
p_strCode=chunghiathucdanando

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2