intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

Xem 1-20 trên 46 kết quả Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
 • ​Bồi thường thiệt hại là một trong những biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng phổ biến hiện nay, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết tranh chấp trên thực tế cho thấy, cơ chế này còn bộc lộ không ít bất cập, trong đó nổi cộm là cách xác định thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại. Bài viết "Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất" sẽ đi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

  pdf5p hoaanhtuc205 15-10-2022 16 2   Download

 • Trách nhiệm hình sự đối với chủ thể này là vấn đề mới với Việt Nam, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi tồn tại, khó khăn nhất định. Theo quy định của BLHS năm 2015 có 04 điều (từ Điều 192 - Điều 1995)thuộc Chương XVIII quy định về tội danh liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề đặt ra trong truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội này và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 24 3   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày khái niệm về chỉ dẫn địa lý và ý nghĩa của việc sử dụng chỉ dẫn địa lý trong hoạt động thương mại; phân tích thực trạng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về sử dụng chỉ dẫn địa lý, tập trung vào hai vấn đề chính: chủ thể có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, điều kiện và thủ tục để được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

  pdf5p vinikolatesla 28-03-2022 27 2   Download

 • Trong môi trường giáo dục, thư viện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp các nguồn thông tin để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của mỗi chủ thể trong xã hội cũng như đảm bảo thư viện hoạt động đúng với chức năng của mình, pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ghi nhận quyền sao chép của thư viện là một trong những trường hợp giới hạn quyền tác giả.

  pdf8p vihassoplattner 04-01-2022 42 3   Download

 • Bài viết bàn về việc phát triển OER đã và đang phải đối mặt với nhiều rào cản liên quan đến vấn đề pháp lý, chính sách, tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực và sự hợp tác giữa các bên. Trong thời gian tới, để xây dựng, phát triển OER trong giáo dục đại học cần có sự nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết của nhiều chủ thể trong xã hội, trong đó sự nỗ lực từ chính các trường đại học và sự hỗ trợ, dẫn dắt từ phía Nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

  pdf11p huyetthienthan 23-11-2021 27 0   Download

 • Bài viết này khảo sát thực trạng việc khai thác tài sản trí tuệ địa phương thể hiện chủ yếu qua chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và một số đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ. Việc khai thác này không đạt hiệu quả do nguyên nhân chủ yếu đã thiếu liên kết giữa tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn, thiếu liên kết giữa các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ trong một vùng kinh tế.

  pdf16p billyelliot 11-11-2021 27 2   Download

 • Việc kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ bởi hải quan được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của các chủ thể quyền, thông qua các hoạt động, quy trình nghiệp vụ cả trong quy trình và ngoài quy trình thông quan hàng hóa nhằm ngăn chăn và xử lý kịp thời hành vi XNK hàng hoá giả mạo sở hữu trí tuệ tai biên giới. Bài viết đề cập đến một số đặc điểm, nội dung và phương thức kiểm soát hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ của hải quan Việt Nam.

  pdf6p caphesuadathemduong 20-10-2021 24 0   Download

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 đã lần lượt được Quốc hội thông qua và có những tác động tích cực vào cuộc sống, góp phần quan trọng cho quá trình phát triển của hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như bảo vệ hợp lý quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia vào hoạt động này.

  pdf4p vilichae2711 15-06-2021 20 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ trách nhiệm của chủ thể định giá quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong hoạt động góp vốn tại các doanh nghiệp, phân tích những bất cập của pháp luật và đưa ra một số khuyến nghị.

  pdf13p vimanoban2711 06-04-2021 23 0   Download

 • Bài viết đưa ra các phân tích pháp lý trong sự so sánh các quy định của Hiệp định TRIPs, hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và châu Âu nhằm chỉ ra các căn cứ để xác định trường hợp nào thì một hành vi từ chối chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là vi phạm pháp luật cạnh tranh, trường hợp nào thì nó là quyền đương nhiên của chủ thể được bảo vệ bởi pháp luật SHTT.

  pdf7p viirene2711 12-10-2020 50 4   Download

 • Độc quyền sở hữu trí tuệ cho phép chủ sở hữu được quyết định chuyển giao hay không chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho chủ thể khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bắt buộc chủ sở hữu phải chuyển giao nếu chứng minh được quyền sở hữu trí tuệ đó là điều kiện thiết yếu. Nguyên tắc đó được xây dựng dựa trên Học thuyết điều kiện thiết yếu.

  pdf9p vidoha2711 07-09-2020 25 1   Download

 • Đây là cuốn sách thứ tư trong bộ sách hướng dẫn về “Sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp”. Cuốn sách giới thiệu về quyền tác giả và quyền liên quan cho các nhà quản lý doanh nghiệp và doanh nhân. Cuốn sách, với ngôn ngữ dễ hiểu, chủ yếu giải thích các khía cạnh về pháp luật của quyền tác giả và những thực tiễn có ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.

  pdf35p nanhankhuoctai5 01-06-2020 27 2   Download

 • Phần 1 của ebook trình bày các mã số hai chữ cái thể hiện nước và các thực thể khác trong các tư liệu sở hữu công nghiệp theo tiêu chuẩn ST3 và WPIO; những mã số INID trích từ tiêu chuẩn ST( của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới để nhận biết các dữ liệu thư mục dùng công bố đơn và văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích; sáng chế được cấp bằng độc quyền, giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền, kiểu dáng công nghiệp được cấp bằng độc quyền.

  pdf803p kequaidan3 11-03-2020 17 0   Download

 • Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (còn gọi là “li-xăng nhãn hiệu”) đem lại giá trị kinh tế lớn cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác và thu về một khoản tiền (gọi là phí li-xăng) hay một lợi ích vật chất khác. Đây là một hình thức thương mại hoá tài sản trí tuệ được áp dụng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam.

  pdf5p camtucau99 14-11-2019 68 4   Download

 • Bài viết dựa trên cơ sở lý thuyết về quyền tác giả, đặc biệt là quyền sử dụng hợp lý (fair use) để đề xuất quyền sao chép đã đề cập nên được trao cho người học để mở rộng tiếp cận với tri thức khoa học, nâng cao hiệu quả đào tạo, từ đó thúc đẩy sáng tạo từ phía các chủ thể này đối với kho tàng tri thức của xã hội.

  pdf8p vithanos2711 08-08-2019 49 3   Download

 • Bài viết phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế được cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam mà chủ yếu là Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, so sánh với quy định pháp luật một số quốc gia và điều ước quốc tế.

  pdf12p vimariecurie2711 30-07-2019 72 5   Download

 • Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ: Phần 1 sẽ trình bày tổng quan về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật về sở hữu trí tuệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, chủ thể xác lập quyền, xác lập quyền tác giả và các chủ đề liên quan, xác lập quyền sở hữu công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p viapollo11 09-04-2019 193 29   Download

 • Bộ Luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Tài liệu sau đây sẽ trình bày những nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2005. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf343p lalala7 07-12-2015 123 18   Download

 • Bài giảng Sở hữu trí tuệ chương 2 giới thiệu về các đối tượng sở hữu trí tuệ. Trong chương này sẽ trình bày về quyền tác giả (QTG) với các nội dung sau: Hệ thống pháp luật về quyền tác giả, đối tượng bảo hộ QTG, chủ thể QTG, nội dung QTG, bảo hộ quyền tác giả ở nước ngoài, quản lý và thực thi quyền tác giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p namthangtinhlang_01 03-11-2015 87 8   Download

 • Chương này của bài giảng sẽ giới thiệu về quyền liên quan trong sở hữu trí tuệ. Thông qua chương này, người đọc có thể hiểu được hệ thống pháp luật về quyền liên quan, đối tượng bảo hộ quyền liên quan, chủ thể quyền liên quan, nội dung quyền liên quan,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf4p namthangtinhlang_01 03-11-2015 84 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
p_strCode=chuthequyensohuutritue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2