intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ trương kinh tế lớn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chủ trương kinh tế lớn
 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 4 3   Download

 • Trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới, bất cứ chế độ xã hội nào cũng đều quan tâm đặc biệt đến sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc mình. Thực tế lịch sử cho thấy, muốn xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững thì một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu là phải đi liền với giải quyết các vấn đề xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 13 0   Download

 • Trong các trường Đại học khối kinh tế, giảng viên trẻ (GVT) chiếm tỉ trọng lớn. GVT với độ tuổi từ 35 trở xuống là những người mới vào nghề, đang trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp cao được coi là đội ngũ kế cận, tương lai của nhà trường. Họ là những người đóng vai trò chủ chốt, đảm nhận các công việc của trường sau 5-10 năm nữa, sẽ là lực lượng chính tham gia đào tạo nguồn lực nhân lực về kinh tế cho đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Đặc trưng của giảng viên trẻ trong trường đại học khối kinh tế" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài viết trình bày về Vingroup đã chứng tỏ được tầm nhìn đỉnh cao khi liên tục đầu tư vào thành phố Cảng những dự án lớn mang tầm vóc quốc gia, quốc tế như Vinhomes, Vincom, Vinmec, Vinschool, Vineco và đặc biệt là Vinfast... và điều này đã ít nhiều làm thay đổi bộ mặt thành phố trong những năm gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 17 2   Download

 • Phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Thái Bình là một trong những địa phương đi đầu trong hiện thực hóa chủ trương ấy.

  pdf13p viindranooyi 04-05-2022 10 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự cố môi trường biển Formosa đến sinh kế của người dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động kinh tế của xã Lộc Vĩnh chủ yếu phụ thuộc vào biển nên sự cố môi trường biển Formosa xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của người dân.

  pdf9p vithales 20-04-2022 14 1   Download

 • TTCK có thể phát triển ổn định và bền vững được hay không phần lớn tùy thuộc vào môi trường kinh doanh, chất lượng hàng hoá giao dịch trên thị trường, thông tin được cung cấp trên thị trường là yếu tố góp phần tăng thêm chất lượng, củng cố niềm tin của các chủ thể kinh doanh. Về phía Nhà nước nhằm thực hiện điều này, đã ban hành Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành vào đầu năm 2007.

  pdf83p badbuddy08 25-03-2022 14 3   Download

 • Một trong những vấn đề lớn, xuyên suốt trong tư tưởng kinh tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Tư tưởng đó đã trở thành quan điểm chủ đạo định hướng quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam và là cơ sở để Đảng ta hoạch định đường lối, chính sách cho công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 26 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cập nhật và hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến chăn nuôi lợn thịt, bao gồm sản xuất, thị trường và chuỗi giá trị lợn thịt; phân tích hoạt động của chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện, thúc đẩy sự phát triển của chuỗi thịt lợn trên địa bàn huyện huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

  pdf102p guitaracoustic09 14-01-2022 27 3   Download

 • Đề tài tập trung vào nghiên cứu việc vận dụng phương pháp dạy học dự án theo hướng trải nghiệm sáng tạo vào quá trình dạy học bài 5, Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. Trong quá trình thực nghiệm, tác giả đề tài chủ yếu khai thác những trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố Vinh như Công ty sách thiết bị trường học, Siêu thị Bic C, một số chợ, shop và cửa hàng để hướng dẫn học sinh thực hiện dự án học tập nhằm thuận lợi cho việc triển khai đề tài trên thực tế.

  doc49p tomjerry009 04-01-2022 12 2   Download

 • Bài viết này được hình thành trên quan điểm cá nhân các tác giả dựa trên kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu với tư cách là độc giả, tác giả, nhà phản biện trên một số tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus của các nhà xuất bản lớn như Elsevier, Springer, Taylor & Francis. Những thông tin được đề cập trong bài viết chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực kinh tế tài chính, kinh tế năng lượng và kinh tế môi trường.

  pdf9p vicolinzheng 13-12-2021 19 0   Download

 • Bài viết "Kinh tế đất ngập nước tại các vùng hồ lớn của Việt Nam - Trường hợp hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái" làm rõ hơn đặc điểm, chức năng, vai trò của đất ngập nước (nước ngọt) trong các hồ (chủ yếu là các vùng hồ lớn tại Việt Nam) nhằm quản lý hiệu quả và khai thác bền vững giá trị kinh tế các vùng đất này. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết!

  pdf8p huyetthienthan 23-11-2021 13 0   Download

 • Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng và tiềm năng thu hút FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới, trên cơ sở đó đề xuất ý kiến nhằm thu hút FDI đạt hiệu quả cân bằng.

  pdf10p visteveballmer 06-11-2021 33 0   Download

 • Bài viết cho thấy xây dựng văn hóa kinh doanh là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đảng ta chủ trương làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội “nâng cao tính văn hóa mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và mọi sinh hoạt của nhân dân”. Sở dĩ Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng xây dựng văn hóa kinh doanh vì nó có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

  pdf5p visteveballmer 06-11-2021 17 0   Download

 • Cây cà phê đã tạo ra nguồn lợi hết sức to lớn về kinh tế cho nhân dân Sơn La, giúp nhân dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, việc sơ chế cà phê hiện nay đang ảnh hưởng xấu đến môi trường. Hình thức sơ chế tại các hộ gia đình chủ yếu là phương pháp ướt với quy trình gồm 5 công đoạn: (i) rửa thô, (ii) xát vỏ, (iii) ngâm và rửa lớp nhớt, (iv) để ráo và phơi khô, (v) đóng bao.

  pdf6p vibigates 23-10-2021 8 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là để các em có thể tự tin, chủ động không bị quá phụ thuộc vào người lớn mà vận có thể tự bảo vệ mình, tự đem lại lợi ích chính đáng, điều kiện thuận lợi cho bản thân mình rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên. Trong thực tế việc rèn kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường đã được chú ý đến, song còn nhiều ý kiến, thách thức trong việc tổ chức, thực hiện các chương trình hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh.

  doc34p tomjerry002 27-10-2021 9 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là hoạt động vui là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, giúp phần phát triển tàn diện nhân cách trẻ. Thông qua hoạt động vui chơi trẻ có nhiều cơ hội học hỏi, khám phà điều mới lạ. Trẻ trở nên mạnh dạn tự tin, trẻ được kích thích sáng tạo và qua đó trẻ tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế từ đó trẻ càng có nhiều cơ hội để suy nghĩ và hành động sáng tạo.

  pdf25p bobietbo 13-10-2021 9 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là chương trình Tiếng Anh mới đã được triển khai thực hiện thí điểm ở một số tỉnh trong đó có Tỉnh Bắc Ninh. Nét đổi mới nổi bật của nội dung chương trình này là tạo cơ hội tối đa cho học sinh luyện tập 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trên những chủ đề và tình huống hay nội dung giao tiếp có liên quan đến môi trường sống trong và ngoài nước. Sự thay đổi trên tạo điều kiện cho việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường THCS trở thành việc dạy sinh ngữ thay vì là dạy từ ngữ như nhiều năm trước đây.

  pdf24p bobietbo 13-10-2021 24 2   Download

 • Nông nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ, phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Nguy cơ từ tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất trong nước và tình hình cung cầu nông sản.

  pdf11p viwendy2711 05-10-2021 25 1   Download

 • Mỹ là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong đó các yếu tố của thể chế kinh tế thị trường hoạt động chặt chẽ nhưng cũng vô cùng linh hoạt. Với vị trí vốn có của nó, mọi diễn biến của hệ thống tài chính Mỹ không chỉ tác động đến nền kinh tế Mỹ mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết cũng đề ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế.

  pdf8p vijihyo2711 25-09-2021 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1126 lượt tải
207 tài liệu
1303 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chủ trương kinh tế lớn
p_strCode=chutruongkinhtelon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2