intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuẩn mực số 1

Xem 1-20 trên 1710 kết quả Chuẩn mực số 1
 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: a/ Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất; b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban...

  pdf7p quochung 21-07-2009 4618 1559   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập kịp thời và đáng tin cậy sẽ cho phép các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác hiểu rõ hơn về khả năng tạo ra các nguồn thu, các luồng tiền,...

  pdf7p quochung 21-07-2009 881 410   Download

 • 1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến kiểm toán viên và công ty kiểm toán khi xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định của đơn vị được kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

  doc9p thoritruong 27-04-2011 211 37   Download

 • 1. Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản trong việc trao đổi các vấn đề phát sinh khi kiểm toán giữa kiểm toán viên và công ty kiểm toán với những người trong Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán.

  doc5p thoritruong 27-04-2011 159 23   Download

 • Chuẩn mực kế toán số 08 1. Chuẩn mực số này đề cập tới 3 hình thức liên doanh: + Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (Hoạt động được đồng kiểm soát); + Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (Tài sản được đồng kiểm soát); + Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh mới được đồng kiểm soát bởi các bên...

  doc1p phamthimaingoc 05-04-2013 164 12   Download

 • "Đề tài: 30 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và so sánh chuẩn mực kế toán VAS với IAS" gồm 3 chương. Chương 1 Giới thiệu chung về hệ thống tài chính. Chương 2 trình bày Đối chiếu chuẩn mực VAS và IAS. Chương 3 đưa ra Một số ý kiến về chuẩn mực kế toán Việt Nam. Mời tham khảo.

  doc48p steelland_cc2010 01-07-2010 1210 524   Download

 • Tài liệu tham khảo quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 1999 về việc ban hành và công bố chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  pdf47p maybay_thaboom 02-07-2010 175 90   Download

 • Chương 1 tổng quan về chuẩn mực kế toán, chương 2 so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định, chương 3 đề xuất giải pháp nhằm đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam gần với chuẩn mực kế toán quốc tế là những nội dung chính trong 3 chương thuộc đề tài "So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam về tài sản cố định". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  69p elib_cit 18-09-2015 450 70   Download

 • Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của bộ trưởng bộ tài chính. - Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1). - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính;...

  pdf64p phuongthanh1 26-10-2009 212 52   Download

 • Tài liệu 180 sơ đồ kế toán doanh nghiệp - 22 chuẩn mực kế toán: Phần 1 nêu lên sơ đồ kế toán doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 và Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ Tài chính. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf121p cocacola_01 28-10-2015 98 28   Download

 • Dưới đây là Tài liệu 180 sơ đồ kế toán doanh nghiệp - 22 chuẩn mực kế toán: Phần 2. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để hiểu rõ hơn về 22 chuẩn mực kế toán được ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC; Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC; Quyết định số 11/2005/QĐ-BTC.

  pdf350p cocacola_01 28-10-2015 87 24   Download

 • - Căn cứ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2); - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh...

  pdf86p lotus_123 09-12-2012 96 15   Download

 • Mục tiêu của bài học "Bài viết số 1 - Nghị luận XH" giúp HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để viết được bài nghị luận bàn về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. Hơn thế, các bạn còn nâng cao được ý thức về lí tưởng, cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện. Ngoài ra, trong bài giáo án còn đưa ra các đáp án yêu cầu về kĩ năng, yêu cầu về kiến thức và cách tính các thang điểm sẽ giúp giáo viên cho điểm học sinh một cách nhanh và chuẩn xác nhất. Hy vọng đây sẽ là một tư liệu hữu ích cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh lớp 12.

  doc5p lamspdl 12-05-2014 189 14   Download

 • Với mục đích giúp cho giáo viên tìm kiếm tài liệu theo môn học dễ dàng chúng tôi đã chọn lọc được những bài giáo án hay về môn Âm nhạc 9 bài 1. Thông qua đó chúng ta giúp cho các em học sinh biết được khái niệm về quãng đã học ở lớp 7, các loại quãng Trưởng, Thứ, Đúng, Tăng...Ngoài ra các em biết thế nào là giọng Son trưởng, ứng dụng của giọng Son trưởng trong tập đọc nhạc số 1. Mong rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo giúp cho quý thầy cô chuẩn bị bài giảng tốt hơn.

  ppt17p kimngankn 22-04-2014 255 13   Download

 • Ngoài phần giới thiệu, nội dung của luận án được trình bày ở 5 chương như sau: Chương 1/ Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2/ Cơ sở lý thuyết. Chương 3/ Phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận các nhân tố vĩ mô tác động đến việc áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) - Nghiên cứu ở phạm vi quốc gia. Chương 4/ Phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận nhân tố vi mô tác động đến áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) tại Việt Nam - Nghiên cứu ở phạm vi doanh nghiệp. Chương 5/ Kết luận và hàm ý.

  pdf26p hanh_tv27 16-04-2019 46 11   Download

 • Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán cơ bản, chung nhất làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính. Phần 1 Tài liệu Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán giới thiệu tới người đọc Thông tư số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán. Mời các bạn tham khảo.

  pdf105p doinhugiobay_09 06-01-2016 101 10   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Thông tư số 21/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p doinhugiobay_09 06-01-2016 64 8   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện cung cấp cho người đọc các nội dung: Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế hoạch thực hiện bốn chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf151p doinhugiobay_09 06-01-2016 56 7   Download

 • Kết cấu của luận án gồm 5 chương: Phần mở đầu: Tác giả tóm lược thực trạng của chuẩn mực kế toán nói chung và VAS 17 nói riêng để từ đó đưa ra vai trò và lợi ích mà chuẩn mực kế toán thuế TNDN đem lại cho các doanh nghiệp. Chương 1/ Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2/ Cơ sở lý thuyết. Chương 3/ Phương pháp nghiên cứu. Chương 4/ Kết quả nghiên cứu và bàn luận. Chương 5/ Kết luận và gợi ý chính sách.

  pdf288p hanh_tv30 24-04-2019 39 7   Download

 • Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB) ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 15 doanh thu từ hợp đồng với khách hàng” (IFRS 15) vào tháng 5/2014 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/01/2018. So với chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (VAS14) IFRS 15 có những điểm tương đồng về nguyên tắc ghi nhận doanh thu và có những điểm khác biệt về các bước xác định doanh thu, các hướng dẫn cho các giao dịch không được đề cập trước đó, các thuyết minh về doanh thu trên báo cáo tài chính.

  pdf4p kequaidan3 10-03-2020 135 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn mực số 1
p_strCode=chuanmucso1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2