intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng của doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 3085 kết quả Chức năng của doanh nghiệp
 • Thông qua việc tham khảo bài viết Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam: Nghiên cứu khám phá các bạn sẽ thấy được bức tranh tổng quan về việc quản trị hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 189 35   Download

 • Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của văn hóa cách tân và cường độ cạnh tranh lên mức độ định hướng thị trường ở các doanh nghiệp Tp. HCM. Kết quả khảo sát từ 233 doanh nghiệp cho thấy văn hóa cách tân có ảnh hưởng mạnh đến mức độ định hướng thị trường, cụ thể là định hướng khách hàng, định hướng cạnh tranh và phối hợp chức năng của doanh nghiệp. Cường độ cạnh tranh chỉ ảnh hướng đến định hướng cạnh tranh của doanh nghiệp mà không ảnh hưởng đến hai thành phần còn lại.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 13 1   Download

 • Bài giảng Kinh doanh thương mại Chương 2: Doanh nghiệp thương mại nhằm trình bày về khái niệm và chức năng của doanh nghiệp thương mại, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp thương mại, chi phí bảo quan, thu mua và tiêu thụ, đặc điểm về tài chính.

  pdf35p thick_12 14-07-2014 123 20   Download

 • Báo cáo thực tập tìm hiểu thực trạng các hoạt động quản trị chức năng của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim; hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf48p trananh2212 04-10-2020 32 14   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chức năng của thương nghiệp bán buôn trong phục vụ sản xuất nhằm phân tích những lý thuyết chung nhất về thương nghiệp bán buôn, sản xuất và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng, chức năng của thương nghiệp bán buôn trong phục vụ sản xuất và mối liên hệ kinh tế chặt chẽ giữa bán buôn và sản xuất. Tìm hiểu một số nét về thực trạng thương nghiệp bán buôn Việt Nam và thương nghiệp bán buôn Việt Nam trong phục vụ sản xuất trong nước. Đưa ra một số giải pháp phát triển thương nghiệp bán buôn Việt Nam nhằm hoàn thiện hơn nữa chức năng phục vụ sản xuất.

  pdf86p pink_12 28-05-2014 68 9   Download

 • 5 chức năng của HRM trong doanh nghiệp: Main activities of HRM ORGANIZATIONAL DESIGN Human resource planning based on strategy Job analysis/work analysis Job design Information systems STAFFING Recruiting/interviewing/hiring Affirmative action/diversify Promotion/transfer/seperation Outplacement services Induction/orientation Employee selection methods PERFORMANCE MANAGEMENT AND APPRAISAL Management appraisal/management by objectives/strategy execution Productivity/enhancement programs Customer-focused performance appraisal Multirater systems (3600, 1800) EMPLOYEE TRAINING AND ORGAN...

  pdf4p tae_in2 29-07-2010 446 85   Download

 • Nghiên cứu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố quản lý đến năng suất doanh nghiệp và mối liên hệ giữa các yếu tố này. Kết quả phân tích SEM (Structural Equation Modeling) trên mẫu khảo sát gồm 286 doanh nghiệp sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, các yếu tố quản lý (cam kết của quản lý cấp cao về năng suất, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức sản xuất, hướng đến khách hàng, mối quan hệ trong doanh nghiệp) giải thích được 55% sự biến đổi trong năng suất...

  pdf14p can_loc 22-07-2012 209 72   Download

 • Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu. Thứ tư: Những quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng và tổ đội sản xuất, trong việc nhận tạm ứng và thanh toán tài sản. quan hệ giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu. Các mối quan hệ này được thể hiện thong qua hoàn lạt...

  pdf0p chipbia 15-07-2012 206 66   Download

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đối với các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Vì vậy phân tích tài chính cũng là một môn học quan trọng và cần thiết trong chương trình đào tạo đại học, chuyên ngành kinh tế.

  pdf130p coc_xanh 18-01-2013 208 55   Download

 • Bài giảng Chương 3: Vốn lưu động của doanh nghiệp sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về nội dung, phân loại và kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp; xác định nhu cầu vốn lưu động; tổ chức nguồn vốn lưu động đảm bảo cho sản xuất kinh doanh; quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt115p cocacola_07 09-11-2015 328 55   Download

 • Theo kết quả khảo sát mới, doanh nghiệp nhỏ có kế hoạch tặng quà cho khách hàng nhiều hơn cho nhân viên vào cuối năm. Theo một khảo sát mới của Echo Research, mùa lễ này, khách hàng sẽ hân hoan, còn công nhân viên và tổ chức từ thiện có thể sẽ phải buồn. Alice Bredin, nhà sáng lập và chủ tịch công ty tư vấn marketing Bredin Business Information trao đổi với nhà phê bình Karen E. Klein về kế hoạch quà, thưởng, tiệc và tăng lương cuối năm của doanh nghiệp: - Gần một nửa chủ doanh nghiệp nhỏ...

  pdf4p maybay_thaboom 30-06-2010 132 19   Download

 • Góp phần đổi mới nhận thức về chức năng của nhà nước Bình quân chung là 7 sai phạm/doanh nghiệp”.(1) Trong đó, các sai phạm chủ yếu của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề mà pháp luật lao động từ trước đến nay đều quy định Nhà nước thống nhất quản lí các hoạt động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động....

  pdf7p bravetocxu 26-04-2013 162 15   Download

 • Luận án hệ thống hóa và hoàn thiện cơ sở lý luận về tài chính, năng lực tài chính doanh nghiệp và năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam. Đánh giá thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2018. Tìm ra và phân tích mô hình tối ưu hóa năng lực tài chính cho doanh nghiệp cảng biển . Trên cơ sở đó đề xuất bảng xếp hạng năng lực tài chính và các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.

  pdf189p kethamoi2 15-12-2019 31 14   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài: Từ những khe hở nghiên cứu đã đề cập, mục tiêu nghiên cứu của luận án là kết luận các yếu tố ảnh hưởng đến không tuân thủ thuế của doanh nghiệp liên quan đến việc khai báo thu nhập chịu thuế, phản ánh những vi phạm pháp luật thuế Việt Nam về nghĩa vụ thuế TNDN. Kết hợp với việc phân tích thực trạng, đề tài sẽ đề xuất giải pháp góp phần hạn chế sự không tuân thủ thuế của doanh nghiệp trong môi trường pháp luật thuế Việt Nam.

  pdf258p sohucninh321 09-07-2019 92 13   Download

 • Dòng tiền mặt lưu chuyển tốt sẽ giúp việc kinh doanh của bạn luôn thành công. Bạn cần lập quy trình hiệu quả liên quan đến các khoản phải trả để có thể giải quyết vấn đề về tiền mặt và đảm bảo bạn có một số lượng lớn tiền mặt dành cho hoạt động kinh doanh. Để làm được điều này, một trong những biện pháp hiệu quả nhất là bạn phải đảm bảo rằng bạn không phải thanh toán các khoản phải trả ngay bằng cách cố gắng kéo dài thời hạn thanh toán càng lâu càng tốt...

  pdf3p bibocumi12 02-11-2012 73 10   Download

 • Hoạt động tài chính gắn liền với quá trình hình thành, sử dụng nguồn vốn và các quỹ tiền tệ có tính đặc thù: doanh nghiệp phải tìm kiếm các nguồn tài trợ, vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, phát hành cổ phiếu,

  pdf27p ctrl_12 06-07-2013 113 6   Download

 • Bài viết Vai trò của văn hóa tổ chức đối với quản lí tri thức và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khảo sát ảnh hưởng của văn hóa tổ chức và năng lực quá trình quản lí tri thức đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf18p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 77 6   Download

 • Luận án tiến sĩ “Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam" là một nghiên cứu khám phá, cung cấp cho doanh nghiệp thêm tư liệu, để có cách nhìn nhận, so sánh, đánh giá, nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo nhằm đạt kết quả cao cho tổ chức

  pdf231p chumeorocky 10-01-2018 46 6   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, bản chất - chức năng của tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính doanh nghiệp, vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p kexauxi4 01-10-2019 27 2   Download

 • Bài viết hướng dẫn vận dụng phương pháp Thompson - Strickland đánh giá so sánh tổng thể năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua tìm hiểu năng lực nghiên cứu, phân tích, báo cáo thị trường; năng lực tìm kiếm khách hàng và đối tác tin cậy; năng lực tổ chức sản xuất...

  pdf4p sabiendo 19-12-2019 42 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng của doanh nghiệp
p_strCode=chucnangcuadoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2