intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuỗi thời gian mờ

Xem 1-20 trên 190 kết quả Chuỗi thời gian mờ
 • luận án gồm 3 chương: chương 1 trình bày những nghiên cứu liên quan đến luận án, phân tích những hạn chế của các mô hình hiện tại. nghiên cứu tổng quan xích markov và mô hình marko ẩn cũng như chuỗi thời gian mờ. chương 2 trình bày lập luận dẫn đến đề xuất áp dụng mô hình hmm trong dự báo chuỗi thời gian. chương 3 trình bày mô hình kết hợp xích markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian. mời các bạn tham khảo để nắm chắc các nội dung của luận án.

  pdf114p xacxuoc4321 11-07-2019 38 4   Download

 • Bài viết Sử dụng chuỗi thời gian mờ dự báo số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp các bạn biết được mô hình dự báo mờ như chuỗi thời gian mờ, mô hình dự báo mờ và phương pháp tính toán. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 36 2   Download

 • Bài viết Dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên ngữ nghĩa nêu lên cách tiếp cận mới dựa trên đại số gia tử theo ngữ nghĩa trong bài toán dự báo chuỗi thời gian mờ. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

  pdf12p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 39 2   Download

 • Bài viết đưa ra một tiếp cận mới sử dụng ĐSGT với khả năng cung cấp một mô hình tính toán hoàn toàn khác biệt so với tiếp cận mờ cho mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ. Các kết quả thử nghiệm dự báo số sinh viên nhập học tại Đại học Alabama chứng minh rằng mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên ĐSGT tốt hơn so với nhiều mô hình hiện có.

  pdf17p bautroibinhyen17 13-02-2017 24 2   Download

 • Trong bài báo này,tác giả đưa ra một cải biên cách xác định nhóm quan hệ mờ phụ thuộc vào thứ tự thời gian. Nhờ có thêm khái niệm nhóm quan hệ mờ và sử dụng mô hình chuỗi thời gian mờ có trọng, tác giả đã áp dụng lại được thuật toán hữu hiệu đã được phát triển trước đây. Sử dụng mô hình này chỉ đối với mô hình chuỗi thời gian mờ bậc 1, tác giả thu được kết quả dự báo số lượng sinh viên nhập học tốt hơn theo chuẩn MSE so với kết quả của Chen và Yu.

  pdf12p bautroibinhyen17 13-02-2017 50 1   Download

 • Luận án với mục tiêu tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính. Thứ nhất là mô hình hóa chuỗi thời gian bởi những trạng thái mà trong đó mỗi trạng thái là một phân phối xác xuất tất định (phân phối chuẩn). Dựa vào kết quả thực nghiệm để đánh giá sự phù hợp của mô hình. Thứ hai, kết hợp xích Markov và chuỗi thời gian mờ thành mô hình mới nhằm cải thiện độ chính xác của dự báo. Mở rộng mô hình với xích Markov bậc cao nhằm tương thích với những dữ liệu có tính chất thời vụ.

  pdf26p xacxuoc4321 11-07-2019 30 1   Download

 • Bài viết Dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau bằng mô hình chuỗi thời gian mờ trình bày đề xuất mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo đỉnh mặn tại 3 trạm đo chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Cà Mau (sông Cửa Lớn), Gành Hào (sông Gành Hào),và Ông Đốc (sông Ông Đốc),... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf11p thienthandoremon 31-05-2018 49 0   Download

 • Bài viết trình bày mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên một khái niệm mới được đề xuất là nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và kỹ thuật tối ưu bầy đàn được phát triển để điều chỉnh độ dài khoảng chia tập nền nhằm tăng độ chính xác dự báo của mô hình. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình mới này cho độ chính xác dự báo tốt hơn so với một số phương pháp đã đề xuất trước đây.

  pdf9p quenchua9 20-11-2020 4 0   Download

 • Bài viết trình bày một phương pháp dự báo chuỗi thời gian dựa trên chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận đại số gia tử. Theo đó, đại số gia tử đóng vai trò là một công cụ tiếp cận giúp định lượng các hạng từ là giá trị của chuỗi thời gian mờ. Với cách tiếp cận này, khái niệm về khoảng tính mờ của các hạng từ sẽ giúp ích cho việc xác định các khoảng chia hợp lý trên miền trị tham chiếu của chuỗi thời gian.

  pdf9p quenchua9 20-11-2020 18 0   Download

 • Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phân tích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Chính do tầm quan trọng của phân tích chuỗi thời gian, rất nhiều tác giả đã đề xuất các công cụ để phân tích chuỗi thời gian.Trong những năm trước, công cụ chủ yếu để phân tích chuỗi thời gian là sử dụng các công cụ thống kê như hồi qui, phân tích Furie và một vài công cụ khác. Nhưng hiệu quả nhất có lẽ là mô hình ARIMA của Box-Jenkins. Mô hình này đã cho một...

  pdf68p thanh_k8cntt 18-05-2012 424 141   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 1 trình bày chuỗi thời gian cơ bản. Nội dung cơ bản của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các khuyết tật của mô hình chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.

  pdf60p nomoney13 04-05-2017 88 19   Download

 • Phần 2 - Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian. Nội dung chính của chương này gồm có: Mô hình ngoại suy giản đơn, các phương pháp san chuỗi giản đơn, hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình dự báo san mũ Holt - Winters.

  pdf52p nomoney13 04-05-2017 76 10   Download

 • Bài báo là sự tiếp tục những nghiên cứu ứng dụng ĐSGT trong lĩnh vực dự báo chuỗi thời gian mờ, một lĩnh vực mới đang được nhiều nhà khoa học trên thế giới đi sâu nghiên cứu. Trên cơ sở chuỗi dữ liệu về số lượng sinh viên nhập học tại trường Đại học Alabama qua các năm 1971 đến 1992, bài báo đề xuất phương pháp dự báo hoàn toàn mới dựa trên ĐSGT và so sánh với kết quả của Song, Chissom [1,2], Chen [3], Hwang [5]và Huarng [4].

  pdf7p blackwidow123 15-06-2018 28 1   Download

 •  Bài giảng "Phương pháp dự báo chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa xu thế bằng phân tích hồi quy, dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ, mô hình xu thế tuyến tính, dự báo bắng mô hình san bằng hàm mũ - Winters. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p doinhugiobay_07 16-12-2015 153 25   Download

 • Bài giảng Dự báo chuỗi thời gian sử dụng mô hình ARMA và ARIMA nêu lên mô hình chuỗi thời gian đơn; phương pháp Box Jenkins; dãy số nhiễu trắng; chỉ xét dãy số công bằng; dãy số ARMA và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf30p cocacola_09 24-11-2015 137 22   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 4 cung cấp những kiến thức cơ bản về các mô hình AR - MA - ARIMA. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình AR - MA - ARIMA, phương pháp Box-Jenkins.

  pdf26p nomoney13 04-05-2017 55 15   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại về Kinh tế lượng, số liệu chuỗi thời gian, làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, tính dừng và AR – MA, mô hình ARMA, tích hợp – đồng tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p abcxyz123_07 19-03-2020 45 4   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi cải tiến thuật toán bậc cao của Singh cho mô hình chuỗi thời gian mờ. Cải tiến này đã cho thấy hiệu quả được tăng lên rõ rệt thông qua các tính toán số cho chuỗi thời gian.

  pdf8p cumeo2005 02-07-2018 17 2   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, dùng chuỗi thời gian để dự báo, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình chuỗi thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p abcxyz123_08 11-04-2020 16 1   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung về dự báo, các mô hình trơn, phân tích chuỗi thời gian và các mô hình của Box-Jenkins, các phương pháp dự báo của Box-Jenkins. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p thangnamvoiva25 20-10-2016 503 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuỗi thời gian mờ
p_strCode=chuoithoigianmo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2