intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình cấp nước sạch

Xem 1-20 trên 305 kết quả Chương trình cấp nước sạch
 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước trong lập kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình quyết toán thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong công tác dự báo thu ngân sách nhà nước;...

  pdf32p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 5: Phân tích thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định trong đơn vị công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát quyết định trong đơn vị công; phân tích thông tin cho việc ra quyết định trong đơn vị công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018 của Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng, những kỷ lục mới, đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước. Nội dung báo cáo có đề cập đến các xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf242p trangtrang0906 23-12-2022 6 2   Download

 • Phần 3 của cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người" tiếp tục trình bày những nội dung: chương III - Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; cung cấp cơ sở khoa học cho Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p langmongnhu 14-12-2022 8 1   Download

 • Bài giảng "Cấp thoát nước: Chương 3 - Mạng lưới cấp nước" có nội dung trình bày khái niệm chung về mạng lưới cấp nước; Sơ đồ mạng lưới cấp nước; Tính toán mạng lưới cấp nước; Cấu tạo mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf11p hoabingan205 08-12-2022 8 3   Download

 • Luận văn "Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện; thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.

  pdf122p bigdargon05 02-12-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Tăng cường thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện tại tỉnh Thái Bình" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề cơ bản về thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện; thực trạng thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện tại tỉnh Thái Bình; một số giải pháp tăng cường thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện tại tỉnh Thái Bình.

  pdf95p bigdargon01 02-11-2022 6 2   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Lữ, tỉnh Hưng Yên" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý thu - chi ngân sách nhà nước cấp huyện; thực trạng thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lữ; giải pháp tăng cường quản lý thu - Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lữ.

  pdf107p bigdargon01 02-11-2022 14 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Lạng Sơn" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua KBNN cấp tỉnh; thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Lạng Sơn; một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Lạng Sơn.

  pdf106p unforgottennight10 20-10-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Lâm Thao, Phú Thọ" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan đề kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước cấp huyện; phân tích thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Lâm Thao, Phú Thọ giai đoạn 2017-2019; giải pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước lâm Thao, Phú Thọ đến năm 2025.

  pdf115p unforgottennight10 20-10-2022 2 1   Download

 • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào, theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết hơn.

  pdf169p canhdongco10 07-10-2022 7 2   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử và di sản tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Bình (1954 - 1995)" được biên soạn nhằm giới thiệu đến độc giả những nét đặc trưng cho nè tiểu thủ công nghiệp nước ta, một nền sản xuất hàng hóa "phi nông nghiệp" của một nước nông nghiệp điển hình. Cuốn sách đề cập đến một lĩnh vực kinh tế dựa trên góc độ lịch sử và di sản, phản ánh thực trạng của các hoạt động công nghệ truyền thống tại một vùng đất qua các giai đoạn lịch sử.

  pdf111p runordie8 05-09-2022 8 2   Download

 • Văn hóa Phùng Nguyên là văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau Việt Nam ở lưu vực sông Hồng, là cội nguồn đầu tiên của nền Văn minh Việt cổ ở buổi đầu thời dựng nước. Cuốn sách "Di tích Văn Hóa Phùng Nguyên" của nhà Khảo cổ học Hán Văn Khẩn giới thiệu khá công phu những địa điểm thuộc Văn hóa Phùng Nguyên, những di tích mới được thám sát, những di tích đã được khai quật,... nhằm cung cấp đến bạn đọc, những ai đang quan tâm đến lĩnh vực khảo cổ, muốn tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc.

  pdf125p runordie8 05-09-2022 16 2   Download

 • Cuốn sách Các trường phái lịch sử trên thế giới của 2 tác giả Guy Thuillier và Jean Tulard do Đỗ Trọng Quang dịch cung cấp cho bạn đọc những vấn đề liên quan đến lịch sử cận đại và hiện đại, đặc biệt nói nhiều hơn về nước Pháp. Cuốn sách được tổ chức thành 7 chương. Phần 1 sau đây sẽ trình bày 3 chương với các chủ đề lần lượt như sau: Lịch sử dưới chế độ cũ, trường phái thực chứng (1800 - 1890), những biến đổi của sử học (1890-1960). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p runordie6 06-08-2022 10 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: pháp luật về thương mại; kế hoạch hóa thương mại; chính sách quản lý nhà nước về thương mại; đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;...

  pdf130p ryomaechizen 01-07-2022 27 5   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tài chính công; thu nhập công và chi tiêu công; hệ thống Ngân sách Nhà nước; quản lý thu Ngân sách Nhà nước;...

  pdf151p ryomaechizen 01-07-2022 38 5   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản lý chi Ngân sách Nhà nước; cân đối Ngân sách Nhà nước; tín dụng Nhà nước; các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công;...

  pdf121p ryomaechizen 01-07-2022 21 5   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế, thương mại - Chương 1: Tổng quan về công cụ quản lý và chính sách kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất và đặc điểm của các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường; bản chất và chu trình chính sách kinh tế; vai trò của các chính sách kinh tế trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 16-06-2022 20 3   Download

 • Việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh liên tục 24/7 và đảm bảo chất lượng nước theo quy định luôn là yêu cầu đặt ra hàng đầu trong quá trình hoạt động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO). Với việc tiếp cận và triển khai áp dụng chương trình “Kế hoạch cấp nước an toàn” do tổ chức Y tế thế giớ ban hành và hướng dẫn từ năm 2007 và áp dụng tại SAWACO từ năm 2009 đến nay, đã giúp cho SAWACO chủ động trong việc đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf7p vimegwhitman 10-06-2022 26 2   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước trong lập kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình quyết toán thu ngân sách nhà nước;...

  pdf33p charaznable 06-06-2022 24 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình cấp nước sạch
p_strCode=chuongtrinhcapnuocsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2