intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển biến kinh tế

Xem 1-20 trên 3204 kết quả Chuyển biến kinh tế
 • Cuối thập niên 60 đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, thế giới chứng kiến sự chuyển biến sâu sắc quan hệ chính trị quốc tế và khu vực, từ đối đầu sang đối thoại. Chính sách kinh tế hướng xuất khẩu dựa vào công nghiệp nhẹ của Hàn Quốc trong những năm 1960 đã bộc lộ nhiều hạn chế, Tổng thống Park Chung Hee buộc phải tìm cách đưa Hàn Quốc thoát khỏi khủng hoảng, nói chung và bảo vệ quyền lực của ông, nói riêng.

  pdf6p phuong62310 30-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu quá trình phát triển của các quốc gia đang phát triển; rút ra những vấn đề có tính quy luật của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển; đưa ra những gợi ý về mặt chính sách trên cơ sở sử dụng những vấn đề quy luật nhằm giúp các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển đuổi kịp các quốc gia đi trước về mặt kinh tế.

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Gen Benchwarmer (BNCH) mã hóa cho protein xuyên màng thuộc họ protein vận chuyển Major Facilitator Superfamily được tìm thấy trong lysosome ở mọi tế bào động vật. Các đột biến gen BNCH gây kiểu hình bất lợi như thoái hóa thần kinh, làm ngắn vòng đời và lão hóa sớm ở nhiều sinh vật mô hình. Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết thông qua bài viết "Đánh giá mức độ tăng biểu hiện protein màng Benchwarmer kiểu dại và đột biến E164K được chuyển nhiễm ở tế bào nuôi cấy" nhé!

  pdf6p phuong62310 30-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 5 - Chuyển dịch nguồn lực quốc tế và công ty đa quốc gia" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Các hình thức kinh doanh quốc tế; Công ty đa quốc gia (MNC); Lý thuyết về các MNC; Tác động của MNC; Dịch chuyển vốn quốc tế; Dịch chuyển nhân lực quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf33p phuong3659 11-01-2023 14 1   Download

 • Bài giảng Thực hành sinh học đại cương được biên soạn gồm các nội dung chính sau: cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản kính hiển vi; cách làm tiêu bản tạm thời; quan sát hình thái, cấu trúc tế bào; quan sát một số bào quan trong tế bào; sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p trangxanh0906 12-01-2023 4 2   Download

 • Trong cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2020” số liệu được biên soạn trong 5 năm (2015, 2017, 2018, 2019, 2020) và được sắp xếp theo 13 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf576p trangxanh0906 12-01-2023 6 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổ chức thông tin trong chu trình doanh thu; Tổ chức thông tin trong chu trình cung ứng; Tổ chức thông tin trong chu trình chuyển đổi; Tổ chức thông tin trong chu trình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p tranghong0906 04-01-2023 37 5   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững ngoại thương đường biển Việt Nam" đánh giá hiện trạng phát triển vận chuyển hàng hóa ngoại thương đường biển Việt Nam thời gian qua, nội dung luận án đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững vận chuyển hàng hóa ngoại thương đường biển Việt Nam thời gian tới trên cơ sở khoa học và phù hợp với thực tế hiện nay.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 9 3   Download

 • Mục đích của luận án "Dạy học mô hình hóa trong môn xác suất và thống kê cho sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh là đề xuất một số biện pháp dạy học mô hình hóa TH trong môn xác suất và thống kê cho SV ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh, nhằm giúp cho SV có khả năng giải quyết được các tình huống chuyên ngành và thực tiễn có sử dụng kiến thức xác suất và thống kê thông qua quá trình MHHTH.

  pdf14p tranghong0906 02-01-2023 14 2   Download

 • Cuốn "Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019", số liệu được biên soạn trong 5 năm (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) và được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf508p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2021, số liệu được biên soạn trong 5 năm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) và được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf515p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Bài viết "Vai trò của mô hình kinh tế tuần hoàn trong giảm thiểu biến đổi khí hậu" thông qua tổng quan các nghiên đã có cũng như số liệu thống kê liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính để chỉ rõ vai trò của áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu cụ thể hơn đối với nhựa và một số điểm cần lưu ý trong chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Một số thách thức trong phát triển nền kinh tế tuần hoàn và gợi mở một số định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam" tìm hiểu bản chất, đặc trưng của kinh tế tuần hoàn, còn nhận diện những thách thức/hạn chế của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và phát triển mô hình nền kinh tế tuần hoàn. Phần kết luận sẽ đưa ra một số hướng gợi mở cho Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • (NB) Giáo trình Kinh tế phát triển (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Các nguồn lực với phát triển kinh tế; Phát triển các ngành kinh tế; Đường lối và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p trangxanh0906 27-12-2022 8 3   Download

 • Bài giảng mô đun “Kỹ thuật sơ chế tôm nguyên liệu” cung cấp cho người học những kiến thức về việc sơ chế tôm nguyên liệu, đây là những bước ban đầu trong quy trình sản xuất và cũng quyết định đến quá trình chế biến sau này, ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm trong quy trình chế biến tôm đông lạnh. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất.

  pdf23p phuongthu205 22-12-2022 12 2   Download

 • Chuyên đề "Công nghiệp chế biến, chế tạo động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020" đi sâu vào tìm hiểu, phân tích thực trạng cũng như những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển, từ đó đề xuất những giải pháp, chính sách phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm phát huy vai trò động lực tăng trưởng của ngành công nghiệp này trong thời gian tới.

  pdf80p trangtrang0906 23-12-2022 6 2   Download

 • Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020” tập trung phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020 với các thay đổi, biến động bất thường, đặc biệt là tác động của đại dịch đến kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf468p trangtrang0906 23-12-2022 10 2   Download

 • "Giáo trình môn Anh Văn chuyên ngành thú y (Nghề: Thú y - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên ghi nhớ được các từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y; Sử dụng được từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh để dịch thuật tài liệu; Đọc và ghi nhớ được nội dung, ý nghĩa của một số tài liệu trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y.

  pdf45p phuongyen205 22-12-2022 12 2   Download

 • "Giáo trình Anh Văn chuyên ngành Kế toán (Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên nêu được những từ, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kế toán; Liệt kê được một số mẫu câu hay dùng trong tiếng Anh chuyên ngành kế toán như: những mẫu câu dùng để chào hỏi, bắt chuyện một cách hiếu khách; cũng như thể hiện sự đồng ý và không đồng ý với 1 người nào đó; cách nói giảm nói tránh, nói lịch sự trong giao tiếp với khách hàng; mẫu câu nói chuyện qua điện thoại và đặt lịch hẹn với khách hàng, đối tác.

  pdf46p phuongyen205 22-12-2022 5 1   Download

 • "Giáo trình Dựng và biên tập Video (Nghề: Tin học ứng dụng - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn với mục tiêu giúp học viên giới thiệu được sơ lược về phần mềm Adobe Premiere; Trình bày được tính chất đề mục Universal Counting Leader, Title; Trình bày được tính chất bảng Effect control; Trình bày được tính chất hiệu ứng chuyển cảnh; Trình bày được tính chất hiệu ứng lọc nền.

  pdf80p phuongyen205 22-12-2022 15 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển biến kinh tế
p_strCode=chuyenbienkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2