intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề Luật Lao động

Xem 1-20 trên 292 kết quả Chuyên đề Luật Lao động
 • Chuyên đề: Luật lao động được soạn với các nội dung sau: Nội dung cơ bản cần làm rõ trong chương, những vấn đề cần lưu ý làm rõ trong từng phần nội dung, đề xuất cách triển khai một số nội dung giảng trên lớp, một số tình huống pháp luật liên quan đến luật lao động.

  doc12p maithaospktnd 18-08-2016 96 10   Download

 • Luật lao động thì đã có nhưng làm thế nào để chuyển hóa thành nội quy công ty khiến mọi thành viên đều phải tuân thủ một cách nghiêm túc thì không phải đơn giản mà cần phải theo quy trình rõ ràng Chuyển hóa Luật lao động vào Nội quy Doanh nghiệp Thông thường, bộ Luật lao động đều đã quy định sẵn quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như của người sử dụng lao động nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của cả hai bên. Doanh nghiệp sẽ căn cứ dựa trên những quy định...

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 298 112   Download

 • 1. Đoạn cuối của Lời nói đầu được sửa đổi, bổ sung như sau: "Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ...

  pdf21p truongbao 10-07-2009 1207 551   Download

 • ĐỀ THI VẤN ĐÁP Môn thi: LUẬT LAO ĐỘNG Câu 1: So sánh tiền lương của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và tiền lương của cán bộ công chức? Câu 2: Các khẳng định sau đúng hay sai ? Tại sao ?

  pdf9p butmaulam 29-10-2013 502 98   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, tuyển dụng và sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao nhằm góp phần việc hoàn thiện pháp luật lao động nói riêng, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

  pdf24p nguyetdong1 13-04-2017 62 11   Download

 • Vấn đề bảo vệ người lao động nữ trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Bằng tình cảm đạo đức, chủ thể không cần phải do dự khi lựa chọn hành vi cần thực hiện đồng thời lại tích cực, say mê thực hiện hành vi với quyết tâm cao độ… Yếu tố tình cảm chi phối, ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn trong diễn biến tâm lí của hành vi, từ việc hình thành động cơ cho đến sự tự đánh giá về hành vi của mình....

  pdf3p congchuabrave 26-04-2013 58 6   Download

 • Một số điểm mới về thoả ước lao động tập thể theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành Nhiều hành vi đạo đức vì thế đã trở thành tập quán, truyền thống của cộng đồng, thậm chí có những hành vi đạo đức đã trở thành vô thức, chúng xảy ra tự động ngay cả khi không có sự điều khiển của ý thức. Năm là biện pháp tác động đến hành vi...

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 69 5   Download

 • Mục đích của đề tài "So sánh bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động với Bộ luật lao động Việt Nam hiện nay" là so sánh sự khác biệt giữa bộ luật lao hiện nay với bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động (SA 8000). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc26p ngoctuan1962 30-05-2017 46 5   Download

 • LờI NóI đầU Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người. tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của x• hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là. Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển cảu đất nước....

  pdf47p thudan 24-06-2009 1736 558   Download

 • Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương XIV của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.

  doc18p thuthuy 17-07-2009 296 79   Download

 • Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động và Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  doc4p thuthuy 17-07-2009 233 16   Download

 • Một số vấn đề về kỷ luật lao động trong Bộ luật lao động Vì theo nội dung nguyên tắc này mọi công dân từ đủ 16 tuổi trở lên đều có quyền tham dự, việc xét xử được tiến hành trên nguyên tắc trực tiếp và bằng lời nói. Khi người làm chứng tham gia phiên toà, việc tiến hành xét hỏi họ sẽ thực hiện công khai. Người làm chứng trong trường hợp này có hai khả năng phải lựa chọn:...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 66 11   Download

 • Sự khác nhau cơ bản giữa kỷ luật lao động và kỷ luật công chức Bổ sung thêm quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ là điều hoà, phối hợp hoạt động của các bộ và cơ quan ngang bộ. Trong Luật tổ chức Chính phủ quy định rõ Chính phủ họp mỗi tuần 1 lần để đảm bảo tính liên tục và kịp thời trong hoạt động của Chính phủ. 2.6. Tổ chức toà án

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 77 9   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Lao động - bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ người lao động Nhìn chung, những hành vi được pháp luật điều chỉnh thì thường cũng được đạo đức điều chỉnh, do vậy mà sự chồng lấn giữa hành vi pháp luật và hành vi đạo đức là rất lớn. Nội dung những quy định cụ thể của pháp luật và đạo đức có thể thống nhất hoặc mâu thuẫn nhau, nói cách khác, sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức có thể là thuận...

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 59 6   Download

 • Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động theo Bộ luật lao động và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Hành vi pháp luật và hành vi đạo đức đều bị chi phối bởi ý thức hệ hay các quan điểm, quan niệm của lực lượng cầm quyền. Pháp luật trước hết và chủ yếu luôn thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của lực lượng cầm quyền. Thông qua các quy định trong pháp luật, giai cấp cầm quyền thể hiện rõ quan điểm ủng hộ, khuyến...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 53 5   Download

 • Hợp đồng lao động trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Tăng cường đội ngũ thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động cả về lượng và chất nhằm đảm bảo kiểm tra, thanh tra, xử phạt kịp thời các vi phạm pháp luật của doanh nghiệp về lĩnh vực này./.

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 43 4   Download

 • Những điểm mới về hợp đồng lao động trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động Tương tự, chúng ta cũng có thể quan niệm rằng hành vi đạo đức là hành vi được điều chỉnh bởi đạo đức. Dựa trên các chuẩn mực đạo đức, chúng ta có thể đánh giá hành vi nào đó là thiện hay ác, thật hay giả, tốt hay xấu, cao quý hay thấp hèn…

  pdf7p bravetocxu 26-04-2013 45 4   Download

 • Những điểm mới trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Quy định chặt chẽ thủ tục đăng kí máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Hồ sơ đăng kí phải gửi trực tiếp đến cơ quan đăng kí. Sau khi kiểm định, cơ quan đăng kí cấp giấy chứng nhận đăng kí thống nhất theo biểu mẫu. 3. Khôi phục quy định bắt buộc phải đăng kí các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao...

  pdf3p bravetocxu 26-04-2013 53 3   Download

 • Cơ sở của luật lao động Việt Nam nhìn từ góc độ triết học Trong trường hợp này, hành vi đưa người đang chới với giữa dòng nước chảy xiết vào bờ, đưa người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu… vừa là hành vi pháp luật, vừa là hành vi đạo đức nhưng những hành vi như giúp đỡ tiền bạc, động viên, an ủi, đưa về nhà chăm sóc… không còn là hành vi pháp luật, nó chỉ còn được đánh giá về mặt đạo đức....

  pdf8p bravetocxu 26-04-2013 48 2   Download

 • Tranh chấp lao động đang chuyển từ tranh chấp quyền sang tranh chấp lợi ích và quyền lợi. Xu hướng này được cho là sẽ chiếm ưu thế trong tương lai. Tranh chấp lao động, đình công tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về số lượng và số người tham gia, chủ yếu xảy ra ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân.

  pdf4p cothumenhmong10 19-03-2021 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyên đề Luật Lao động
p_strCode=chuyendeluatlaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2