intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ cấu chấp hành

Xem 1-20 trên 695 kết quả Cơ cấu chấp hành
 • Tham khảo tài liệu 'chương 2: cảm biến và cơ cấu chấp hành', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p hoanglong89hui 01-06-2010 929 509   Download

 • Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. Một số loại cảm biến thường gặp. Cơ cấu chấp hành. Gi i thi u v c m ớ ệ ề ả biến và cơ cấu chấp hành. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. Một số loại cảm biến thường gặp. Cơ cấu chấp hành.Cảm biến là thiết bị dùng để cảm nhận sự biến đổi của các đại lượng vật lý cần đo thành các đại lượng đo chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị đại lượng cần đo. ...

  ppt110p nguyenthi35 15-08-2012 664 190   Download

 • (NB) Đề cương bài giảng Cảm biến và cơ cấu chấp hành gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về cảm biến trên ô tô, cảm biến vị trí, cảm biến tốc độ, cảm biến lưu lượng gió, cảm biến lực, mômen và áp suất,...

  pdf85p convitdola 11-12-2017 243 66   Download

 • Bài giảng "Thủy lực khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch vi sai, giai đoạn xy lanh, sử dụng mạch vi sai, xy lanh nhiều ti,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p doinhugiobay_13 24-01-2016 295 54   Download

 • Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành” trình bày các nội dung: Mạch vi sai, mạch các xy lanh mắc song song và nối tiếp, mạch dùng xy lanh kép, xy lanh nhiều ti,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p nanhankhuoctai10 23-07-2020 16 2   Download

 • Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. 3.4. Cơ cấu chấp hành • 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. • 3.4. Cơ cấu chấp hành Xúc giác Giác quan Thị giác Vị giác Thính giác Khứu giác Thế giới đã nằm gọn trong lòng...

  pdf67p gaunau123 24-11-2011 276 91   Download

 • Cơ cấu chấp hành có nhiệm vụ biến đổi năng lượng áp suất khí nén thành năng lượng cơ học. Cơ cấu chấp hành có thể chuyển động thẳng, hoặc chuyển động quay.

  pdf11p suatuoiconbo 29-07-2011 253 64   Download

 • 2ø-2 CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH Cô caáu chaáp haønh coù theå hieåu laø moät boä phaän maùy moùc, thieát bò coù khaû naêng thöïc hieän moät coâng vieäc naøo ñoù döôùi taùc ñoäng cuûa tín hieäu phaùt ra töø thieát bò ñieàu khieån. .CAÙC LOAÏI CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH - Caùc thieát bò ñieän - Caùc loaïi ñoäng cô ñieän. - Caùc loaïi ly hôïp . - Caùc phaàn töû thuûy khí. .Caùc thieát bò ñieän Nam chaâm ñieän Rô le coâng suaát Cuoän töø V.v... .Yeâu caàu ñoäng cô ñieän Trong caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng, ñieàu khieån ñoäng cô nhaèm ñaït caùc...

  pdf67p nhatro75 14-07-2012 156 30   Download

 • Bài báo này giới thiệu một phương pháp điều khiển hệ thống giảm chấn tích cực sử dụng động cơ tuyến tính dạng ống. Hệ thống điều khiển gồm ba mạch vòng cascade, mạch vòng ngoài cùng dùng để dập tắt dao động dựa trên phương pháp điều khiển tối ưu LQG (Linear Quadratic Gaussian) kết hợp với hai mạch vòng bên trong dùng điều khiển lực và điều khiển dòng cho động cơ.

  pdf10p thithizone 16-07-2019 36 1   Download

 • Bài viết đề cập tới vấn đề phân tích mô hình toán tàu thủy 3 bậc tự do thiếu cơ cấu chấp hành trên mặt phẳng ngang. Nghiên cứu thuật toán bộ điều khiển dự báo MPC (Model Predictive Control) phản hồi đầu ra. Trên cơ sở đó xây dựng bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra theo theo nguyên lý tách để điều khiển chuyển động tàu thiếu cơ cấu chấp hành bám theo quỹ đạo đặt khi có ràng buộc tín hiệu điều khiển.

  pdf6p viathena2711 08-10-2019 14 1   Download

 • Nhu cầu phục hồi chức năng do các bệnh về thần kinh, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, các họat động thể dục thể thao và tuổi già, hiện nay rất lớn và quá tải trong tất cả các bệnh viện, trung tâm chấn thương chỉnh hình và các trung tâm thể dục thể thao.

  pdf8p loki1234 24-05-2018 25 0   Download

 • Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích vị trí của cơ cấu chấp hành nối tiếp, phân tích vị trí cơ cấu chấp hành song song, phân tích JACOBI trong cơ cấu chấp hành nối tiếp, phân tích JACOBI cơ cấu chấp hành song song,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf222p vitsunade2711 04-06-2020 17 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học và phân tích độ cứng vững, cơ cấu cổ tay, cơ cấu chấp hành truyền động bằng đai, động lực học cơ cấu chấp hành nối tiếp, động lực học cơ cấu chấp hành song song. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf202p vitsunade2711 04-06-2020 8 0   Download

 • Trong các hệ thống đo lường – điều khiển mọi quá trình đều được đặc trưng bởi các biến trạng thái như nhiệt độ, áp suất, tốc độ, momen… các biến trạng thái này thường là các quá trình ta cần thu thập thông tin , đo đạc, theo dõi sự biến thiên của các biến trạng thái của quá trình. Các bộ cảm biến thực hiện chức năng này, chúng thu nhận và đáp ứng với các tín hiệu và kích thích, là “tai mắt” của các hoạt động khoa học và công nghệ của con người. ...

  pdf56p lulanphuong 16-03-2012 525 261   Download

 • Điều khiển là quá trình của một hệ thống, trong đó dưới tác dụng của một hay nhiều đại lượng vào, các đại lượng ra thay đổi theo một quy luật nhất định của hệ thống đó. Một hệ thống điều khiển bao gồm: Phần tử đưa tín hiệu Phần tử xử lý và điều khiển Cơ cấu chấp hành Ví dụ : _ Công tắc , nút bấm _ Công tắc hành trình _ Cảm biến bằng tia lực Ví dụ : _ Van đảo chiều _ Van chắn _ Van tiết lưu Ví dụ : _ Xilanh _ Động cơ khí nén _...

  pdf9p kienza51 14-11-2010 408 234   Download

 • cơ cấu chấp hành có nhiệm vụ biến đổi năng lượng khí nén thành năng lượng cơ học. Cơ cấu chấp hành có thể thực hiện chuyển động thẳng (xilanh) hoặc chuyển động quay (động cơ khí nén). II. Xilanh: TÊN THIẾT BỊ Xilanh tác dụng đơn (xilanh tác dụng một chiều) : Áp lực khí nén chỉ tác dụng vào một phía của xilanh, phía còn lại là do ngoại lực hay lò xo tác dụng. a. Chiều tác dụng ngược lại do ngoại lực....

  pdf7p kienza51 14-11-2010 343 198   Download

 • Hoàn thành cơ bản 1 máy CNC 3 trục. Thiết kế hoàn thiện mạch điều khiển cơ cầu chấp hành và mạch giap tiếp với máy tính. Am hiểu về phần mềm mach3, động cơ bước và các linh kiện điện tử liên quan trong mạch điều khiển.

  doc56p feteler 25-03-2014 312 100   Download

 • Tài liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản để tìm hiểu, nghiên cứu và sáng tạo Robot, đặc biệt tập trung vào các vấn đề cơ học, động học và động lực học của các cơ cấu chấp hành. tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành kỹ thuật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực người máy.

  pdf424p fpt_12 25-05-2013 185 82   Download

 • Sơ lược về hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực, cơ cấu chấp hành, van điều khiển, ưu và nhược điểm của hệ thống, phạm vi ứng dụng là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Kỹ thuật điều khiển tự động - Cơ cấu tác động thủy lực khí nén". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf43p minhhoang110 26-09-2015 115 30   Download

 • Bài giảng "Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 2: Các phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ cấu chấp hành, thiết bị điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf67p doinhugiobay_11 15-01-2016 80 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ cấu chấp hành
p_strCode=cocauchaphanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2