intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế tài chính đầu tư

Xem 1-20 trên 1592 kết quả Cơ chế tài chính đầu tư
 • để đổi mới cơ chế tài chính đối với sự nghiệp giáo dục đại học, giải pháp quan trọng là tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục đại học; đồng thời đổi mới phương thức phân bổ và cách thức quản lý nguồn ngân sách theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị đào tạo, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí và chất lượng sản phẩm đầu ra theo nguyên tắc: NSNN tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo đối...

  pdf136p mylan23 17-04-2013 109 33   Download

 • Bài giảng Cơ chế tài chính thu hút đầu tư PPP do Nguyễn Thế Trọng biên soạn bao gồm những nội dung về tình hình triển khai PPP ở Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế; đề xuất một số cơ chế tài chính hỗ trợ PPP. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt25p cocacola_02 02-10-2015 79 14   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

  pdf6p oggianoel 09-01-2013 37 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 40 3   Download

 • Bài viết Cần có cơ chế tài chính để khai thông nguồn vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng bao gồm những nội dung sau: Hỗ trợ trực tiếp, ưu đãi về chính sách thuế, chính sách giá phí, cam kết bảo lãnh vốn vay cho nhà đầu tư và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 26 3   Download

 • Mục tiêu của bài viết này nhằm đưa ra một số vấn đề bất cập trong cơ chế tài chính, từ việc tạo lập, phân phối và nhất là việc sử dụng các nguồn đầu tư tài chính cho KH&CN còn nhiều yếu kém. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf13p jangni5 04-05-2018 28 1   Download

 • Mục tiêu của của nghiên cứu là nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách đầu tư và cơ chế tài chính, trên cơ sở đó đề xuất các chính sách đầu từ và cơ chế tài chính bền vững cho hoạt động của các vườn quốc gia (VQG) và khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) ở Việt Nam.

  pdf11p vikiba2711 12-05-2020 6 0   Download

 • Qũy đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ,hay các loại tài sản khác. Công ty quản lí quỹ thực hiện việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Quỹ đầu tư chứng khoán có thể ở dạng quỹ công chúng hoặc quỹ thành viên, và là dạng đóng.

  pdf51p hoangduyngoc 27-05-2011 323 72   Download

 • Hiện nay, kinh tế Việt Nam đang trong qúa trình phát triển, năm 2006 Việt Nam đã chính thức ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Trong hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp phải tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, để có thể tồn tại và phát triển. Một trong những vấn đề được Nhà nước quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung là chuyển đổi cơ chế tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp...

  pdf81p cugiai1311 03-11-2012 78 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 117/2000/qđ-ttg về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biểu của ngành đóng tàu biển việt nam do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawdt9 02-12-2009 74 14   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp lớn tất yếu phải gắn hoạt động của mình vào hệ thống thị trường tiền tệ. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam với những đặc thù của nó phải gánh vác một nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong quá trình Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước cần một khối lượng vốn đầu tư rất lớn. Việc dàn xếp tài chính đặc biệt là tài chính đầu tư đòi hỏi phải tự phát huy năng lực nội sinh thông qua việc kinh doanh về mặt tài...

  pdf21p notonline1122 21-02-2013 59 8   Download

 • Bài viết Cơ chế giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra nêu lên những kết quả ban đầu đạt được; những tồn tại và giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách về giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 49 3   Download

 • Thông tư 48/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý

  doc8p sontinh 18-08-2009 101 2   Download

 • Bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về một số cơ chế tài chính và các tiêu chí để có thể huy động nguồn vốn đầu tư vào các dự án giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Do NAMA có tiềm năng nhận được hỗ trợ tài chính quốc tế, do đó, việc xây dựng một NAMA đòi hỏi phải tích hợp các hành động chính sách khí hậu, mục tiêu phát triển bền vững, và các cơ chế tài chính.

  pdf5p hanh_tv24 29-03-2019 22 1   Download

 • Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 19 - NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết này khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các đơn vị sự nghiệp công lập trong nền kinh tế quốc gia và việc đổi mới cơ chế hoạt động trở thành yêu cầu bức thiết, cấp bách trong bối cảnh việc đảm bảo chi ngân sách nhà nước để duy trì hệ thống các đơn vị sự nghiệp, tác động tới điều chỉnh cơ cấu ngân sách theo hướng tăng chi thường xuyên và giảm chi đầu tư.

  pdf5p thayboitinhyeu 05-03-2020 12 0   Download

 • Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: thị trường và thể chế tài chính, đầu tư tài chính, quản trị tài chính. Các lĩnh vực này thường liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng theo giác độ khác nhau. Cùng tham khảo tài liệu "Một số khái niệm về quản trị tài chính" để nắm bắt 1 số khái niệm về tài chính.

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 2083 740   Download

 • Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: Thị trường và các thể chế tài chính. Đầu tư tài chính. Quản trị tài chính. Các lĩnh vực này thường liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng theo góc độ khác nhau. Tài liệu này chủ yếu tập trung xem xét những vấn đề liên quan đến quản trị tài chính các công ty đa quốc gia.

  doc24p thu211087 17-05-2010 1451 696   Download

 • FII (Foreign Indirect Investment) là các khoản vốn đầu tư nước ngoài thực hiện qua định chế tài chính trung gian như các quỹ đầu tư, đầu tư trực tiếp vào cổ phần,các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (còn gọi là đầu tư Porfolio). Khi thực hiện đầu tư gián tiếp,các nhà đầu tư nước ngoài không quan tâm đến quá trình sản xuất và kinh doanh thực tế mà chỉ quan tâm đến lợi tức (với một mức rủi ro nhất định) hoặc sự an toàn của những chứng khoán mà họ đầu tư vào (với một mức lợi tức nhất định)....

  doc29p thuylinh_ntl 18-10-2011 710 253   Download

 • Một tổ chức được thành lập tập trung vào các giao dịch tài chính như đầu tư, các khoản vay và các khoản tiền gửi. Theo quy ước, các định chế tài chính gồm có các ngân hàng, các công ty tín thác, các công ty bảo hiểm và những người môi giới đầu tư. Hầu hết mọi người đều ít nhất một lần giao dịch với các định chế tài chính. Tất cả những công việc từ gửi tiền đến vay tiền, đổi tiền đều phải thông qua các định chế tài chính....

  ppt53p cvbn123 30-07-2012 115 25   Download

 • Mục tiêu của luận văn đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT: đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 80,1% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT tại TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình; từng bước đổi mới cơ chế tài chính, phấn đấu đến 2015 giảm chi tiêu trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình xuống dưới 40%.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 94 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế tài chính đầu tư
p_strCode=cochetaichinhdautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2