Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xem 1-20 trên 1154 kết quả Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Phần 2 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996); Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Luật hợp tác xã (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997); pháp lệnh hợp đồng kinh tế (25/09/1989);...

  pdf407p duonghoanglacnhi 07-11-2022 15 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 9 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân quyền tài chính tại Trung Quốc từ năm 1992 tới nay và một số gợi mở cho Việt Nam" trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn của việc thực hiện phân cấp, phân quyền tài chính ở Trung Quốc; Thực trạng phân quyền tài chính ở Trung Quốc từ năm 1992 đến nay; Bài học kinh nghiệm từ phân quyền tài chính của Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam.

  pdf192p viporsche 25-10-2022 9 2   Download

 • Mẫu "Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông" được áp dụng cho việc cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố và Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Hộ chiếu chứa các thông tin như: Số hộ chiếu; Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; Cơ quan cấp, nơi cấp; Thời hạn sử dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

  doc2p phuongnhung205 23-10-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về thu hút và quản lý vốn FPI ở các nước đang phát triển, nghiên cứu thực trạng thu hút và quản lý vốn FPI vào Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2020, đề tài "Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam" đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và quản lý vốn FPI vào Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf195p unforgottennight08 06-10-2022 11 2   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về thu hút và quản lý vốn FPI ở các nước đang phát triển, nghiên cứu thực trạng thu hút và quản lý vốn FPI vào Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2020, luận văn "Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam" đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và quản lý vốn FPI vào Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf24p unforgottennight08 06-10-2022 6 0   Download

 • Bài viết Thực trạng và đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam, đánh giá những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam để thấy được thực trạng, từ đó tác giả tổng hợp, dựa vào ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa ra những khuyến nghị chính sách, giải pháp góp phần đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cũng như việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn này.

  pdf8p vimclaren 12-10-2022 6 2   Download

 • Nội dung của đề tài "Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam" gồm có 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 2. Thực trạng Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Chương 3. Một số giải pháp tăng cường Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

  pdf107p dongcoxanh10 10-10-2022 6 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" trình bày những nội dung về những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay; quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đại đoàn kết dân tộc và những vấn đề đặt ra cần giải quyết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu Thăng Long thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX thông qua tư liệu nước ngoài" bao gồm một số bài viết, viết về Thăng Long - Hà Nội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần... từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 qua những tư liệu của người nước ngoài viết, suy nghĩ về Thăng Long. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Tổng quan về Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh Đàng Ngoài và Việt Nam; Thăng Long - Hà Nội nhìn từ đời sống văn hóa vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf293p runordie8 05-09-2022 14 1   Download

 • Bài viết Các can thiệp cảm xúc - xã hội cho trẻ khiếm thính từ 6-12 tuổi: Tổng quan từ một số nghiên cứu nước ngoài được nghiên cứu nhằm mục đích tổng hợp, phân tích và tóm tắt các nghiên cứu liên quan đến can thiệp cảm xúc - xã hội của trẻ khiếm thính ở độ tuổi từ 6-12 tuổi. Từ đó, giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này và định hướng cho các nghiên cứu tương lai ở Việt Nam.

  pdf12p viangelamerkel 18-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Các thách thức trong thu hút vốn FDI tại Việt Nam phân tích thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam; Một số vấn đề còn hạn chế trong việc thu hút vốn FDI tại Việt Nam; Những lợi thế của Việt Nam trong thu hút FDI; Những bất cập trong thu hút FDI tại Việt Nam; Những thách thức trong thu hút FDI ở Việt Nam.

  pdf14p vigeneralmotors 13-07-2022 19 3   Download

 • Bài viết Quy mô vốn đầu tư nước ngoài và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam dựa trên số liệu điều tra doanh nghiệp các năm và điều tra về sử dụng công nghệ trong sản xuất của các doanh nghiệp chế biến chế tạo để phân tích mối quan hệ giữa quy mô vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2016.

  pdf19p vigeneralmotors 13-07-2022 14 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Pháp luật về quyền tác giả trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam" là có được cái nhìn tổng quan vé pháp luật vé quyền tác giả, thực trạng bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài, tìm ra những bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng để đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong nước vé lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả nói chung, quyền tác giả có yếu tố nước ngoài nói riêng, đáp ứng đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  pdf133p bakerboys05 23-06-2022 23 5   Download

 • Đảng viên ra nước ngoài trong thời hạn 60 ngày làm việc phải nộp Phiếu công tác chính thức ngoài nước cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để được tiếp nhận sinh hoạt đảng. Mẫu Phiếu công tác chính thức ngoài nước cần trình bày rõ họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ công tác trong nước; mục đích ra khỏi nước, địa chỉ sinh sống và làm viên nước ngoài.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 14 1   Download

 • Bài viết Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay nghiên cứu và đánh giá tác động của vốn FDI đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay là một vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa rất lớn.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 11 1   Download

 • Từ việc tìm hiểu thành quả của phong trào Duy Tân ở nhiều nước châu Á, tiếp thu tư tưởng tiến bộ về khoa học kĩ thuật của phương Tây, các nhà Minh Tân ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX nhận thức rằng khi kinh tế đất nước phồn thịnh thì tạo nên nền tảng xã hội vững mạnh, từ đó có đủ tiềm lực đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc. Bài viết nghiên cứu về quan điểm vận động tranh thương của chủ bút Lương Khắc Ninh trên báo Nông cổ mín đàm.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết bàn về việc nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng vào điều kiện thực tế Hải Phòng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy tối đa nguồn lực của thành phố, sớm đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 16 1   Download

 • Bài nghiên cứu hướng đến kiểm định mối quan hệ giữa dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân cấp tài khóa và tình hình xung đột đất đai tại 19 địa phương miền nam Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017, dựa trên dữ liệu bảng và phương pháp GLS. Kết quả nghiên cứu hàm ý, FDI và phân cấp tài khóa làm trầm trọng hóa xung đột đất đai. Trong khi thể chế chưa có tác động rõ ràng, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người có xu hướng tác động tích cực đến xung đột đất đai.

  pdf21p atarumoroboshi 05-05-2022 25 1   Download

 • Bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bài viết tập trung phân tích bốn vấn đề cơ bản có liên quan, bao gồm: Những vấn đề chung; cơ sở pháp lý; các biện pháp bảo vệ quyền và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf10p vithales 19-04-2022 22 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1142 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
p_strCode=coquanvietnamonuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2