intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cơ sở lập trình visual basic

Xem 1-20 trên 307 kết quả Cơ sở lập trình visual basic
 • Để thiết kế được các tương tác đã nêu với PPT giáo viên cần sử dụng một bộ công cụ điều khiển có sẵn của PPT là Control Toolbox (gọi tắt là CT). Trong CT có một số đối tượng điều khiển cho phép người sử dụng tạo ra các tương tác trên cơ sở lập trình bằng ngôn ngữ Microsoft Visual Basic.

  pdf3p vicaptainmarvel 21-04-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Phương pháp học lập trình Visual Basic.Net một cách hiệu quả và nhanh chóng" hướng dẫn lập trình với các điều khiển; lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng DataGrid; phân phối ứng dụng qua Setup Wizard..... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf159p besfriend02 14-04-2023 2 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp học lập trình Visual Basic.Net một cách hiệu quả và nhanh chóng" trình bày các nội dung: Tạo đồng hồ điện tử và điều khiển timer, số nguyên tố, kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không - Kiểm tra một dãy có phải là tăng không, cách tạo menu, tập viết chương trình trên các mục của menu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf245p besfriend02 14-04-2023 1 1   Download

 • Phần 1 giáo trình "Phát triển ứng dụng trong quản lý" trình bày các nội dung: Hệ thống thông tin quản lý với tổ chức doanh nghiệp; ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0; xây dựng giao diện của ứng dụng trong quản lý; lập trình liên kết và khai thác cơ sở dữ liệu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf194p besfriend01 02-04-2023 5 3   Download

 • Cuộn sách Lập trình với Visual Basic 6: Phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1: Làm quen với Visual Basic 6; Chương 2: Tìm hiểu Visual Basic 6; Chương 3: Làm việc với các điều khiển; Chương 4: Nhập môn lập trình; Chương 5: Lập trình xử lí giao diện; Chương 6: Xử lí tập tin; Chương 7: Nhập môn về đồ họa; Chương 8: Làm việc với tập tin tài nguyên; Chương 9: Sử dụng DLL và Windows API; Chương 10: Thêm trợ giúp (HELP) vào ứng dụng; Chương 11: Thiết kế nhằm tối ưu hóa; Chương 12: Các hạn chế của Vasual Basic 6; Chương 13: Lập trình hướng đối tượng; Chương 14: Các thành phần; Chương 15: Internet;...

  pdf236p runthenight07 14-02-2023 1 1   Download

 • Lập trình với Visual Basic 6: Phần 2 gồm có các chương sau: Chương 20: Các đối tượng truy cập dữ liệu; Chương 21: Thiết lập báo cáo và xuất thông tin; Chương 22: Làm quen với SQL Server; Chương 23: ODBC và các đối tượng dữ liệu từ xa; Chương 24: Truy cập cơ sở dữ liệu với lớp; Chương 25: Truy cập cơ sở dữ liệu từ xa; Chương 26: Cơ sở dữ liệu nhiều người sử dụng; Chương 27: Đối tượng dữ liệu Activer; Chương 28: Ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Internet; Chương 29: Các điều khiển giao diện người sử dụng; Chương 30: Sử dụng điều khiển DBGRID và APEX TRUE DBGRD; Chương 31: Sử dụng điều khiển MSFLEXG...

  pdf196p runthenight07 14-02-2023 2 1   Download

 • "Bài giảng Tin học quản lý: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về bài toán quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý; phân tích và thiết kế bài toán cụ thể; nhập môn Visual Basic.NET; các phép toán của bài toán cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p chenlinong_0310 23-02-2022 24 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình sẽ giúp các bạn nắm được việc xây dựng một ứng dụng gồm nhiều biểu mẫu với các hệ thống menu, hộp thông báo, hộp nhập dữ liệu, khai báo sử dụng các chương trình con; sử dụng các đối tượng mở rộng, kết nối chương trình ứng dụng với cơ sở dữ liệu, các đối tượng cơ sở sữ liệu, khai thác, sử dụng và lập trình được trên các đối tượng mở rộng.

  pdf51p paddington36 05-01-2022 21 2   Download

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 13 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về lập trình VBA trong Excel; giới thiệu VBA; một số kiến thức cơ bản VBA; Macro; xây dựng hàm mới trong excel; một số ví dụ cơ bản về marco; câu lệnh lựa chọn IF;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt35p bachkhinhdaluu 10-12-2021 23 2   Download

 • Nội dung của tập bài giảng Lập trình Window gồm so 5 chương như sau: Chương 1 giới thiệu về lập trình windows và visual basic 6.0, chương 2 cơ sở lập trình trong visual basic 6.0, chương 3 lập trình với các điều khiển thông dụng, chương 4 lập trình với các điều khiển mở rộng, chương 5 lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf243p cucngoainhan3 19-11-2021 37 3   Download

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu môi trường .NET và Visual Basic.NET; Cơ sở lập trình trong Visual Basic.NET; Lập trình hướng đối tượng; Làm việc với các điều khiển; Tạo lập cơ sở dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf135p ermintrudetran 01-06-2021 38 4   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu ADO.NET; Tạo báo cáo bằng Crystal report; Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NET. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p ermintrudetran 01-06-2021 23 3   Download

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lập trình windows và visual basic 6.0, Cơ sở lập trình trong visual basic 6.0, Lập trình với các điều khiển thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf110p ermintrudetran 01-06-2021 21 2   Download

 • Bài giảng này được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu học môn Lập trình Windows cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Bài giảng đề cập đến những nội dung về lập trình Visual Basic.NET căn bản và các kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET. Kết quả cuối cùng là tạo ra các ứng dụng quản lý sử dụng Visual Basic.NET như một công cụ phát triển trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf184p tradaviahe20 17-04-2021 38 4   Download

 • Giáo trình Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0 viết ra phục vụ nhu cầu học môn Lập trình ứng dụng hoặc Lập trình Visual Basic cho các sinh viên, học sinh trường THCN hệ chuyên CNTT. Sau những nội dung về lập trình VB căn bản, giáo trình sẽ hướng học sinh đến các kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL) trên VB. kết quả cuối cùng là tạo ra các ứng dụng quản lý sử dụng VB như là một công cụ phát triển trên hệ CSDL Access.

  pdf159p tradaviahe18 01-04-2021 37 9   Download

 • Bài báo giới thiệu phương pháp lập trình các công thức tính toán theo tiêu chuẩn Việt Nam trên nền Visual Basic trong phần mềm Excel, trên cơ sở đó chúng ta có thể theo dõi các bước tính toán cũng như kết quả xuất ra có phù hợp hay không và hoàn toàn có thể thay đổi, sửa chữa mã lập trình.

  pdf10p vijakarta2711 09-06-2020 112 19   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu cung cấp các nội dung chính như sau: Tổng quan về lập trình với ngôn ngữ visual basic .net,ngôn ngữ lập trình visual basic .net, lập trình hướng đối tượng trong vb.net,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf187p cuahuynhde999 02-06-2020 60 5   Download

 • Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 cung cấp kiến thức về Lập trình cơ sở dữ liệu trong MS Access cụ thể như: Giới thiệu lập trình Visual Basic Application, Kiểu dữ liệu, hằng và biến, Các cấu trúc điều khiển,...

  pdf112p kieuvinha000 24-07-2019 69 9   Download

 • Nội dung tập 3: Lập trình cơ sở dữ liệu - web - internet với nội dung trình bày về các tập tin và luồng, cơ sở dữ liệu SQL và ADO.MET, ASP.NET web form và các điều khiển web, ASP.NET và các dịch vụ web. Giáo trình giải thích đầy đủ cách dùng visual Basic.NET - một ngôn ngữ hàng đầu trong phát kiến .NET mới của microsoft làm ngôn ngữ lập trình đa năng và cách lập trình các ứng dụng .NET đa tầng, khách/phục vụ, nặng về cơ sở dữ liệu, gốc web và internet.

  pdf381p hanh_tv22 11-03-2019 117 18   Download

 • Phần 2 tài liệu gồm các chương 6,7,8,9,10 lần lượt mang nội dung chủ yếu trình bày về: Các thẻ ủy quyền, các sự kiện và các giao diện gọi lại; các hợp tập các xâu và appdoamains; phản chiếu và các thuộc tính; xây dựng một cửa số tốt hơn; một số cơ cấu sơn vẽ tốt hơn. tài liệu lập trình VB .NET kỹ thuật và ứng dụng thực sự là một tài liệu lập trình và toàn diện về cách dùng VB.NET để xây dựng các ứng dụng NET mà bạn đang mong đợi! Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf262p hanh_tv22 11-03-2019 72 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở lập trình visual basic
p_strCode=cosolaptrinhvisualbasic

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2