intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở triết học

Xem 1-20 trên 1904 kết quả Cơ sở triết học
 • Tham khảo tài liệu 'cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền kttt ở vn trong thời kỳ quá độ ', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p konbetocroi 09-11-2012 71 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận khoa học chính trị: cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền kttt ở vn trong thời kỳ quá độ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p sunderland24 10-06-2011 87 16   Download

 • Những năm gần đây, dưới ánh sáng của tri thức khoa học hiện đại, các quan niệm của chúng ta về sức khoẻ và bệnh tật ngày càng được mở rộng, các phương pháp phòng, điều trị bệnh tật và nâng cao sức khoẻ cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Tuy nhiên, nếu đi sâu nghiên cứu tư tưởng của người xưa, đặc biệt là trong triết học và y học phương Đông cổ đại, chúng ta thấy ngay từ rất sớm, người phương Đông đã xây dựng một quan niệm khá toàn diện về các vấn...

  pdf6p sunshine_6 02-07-2013 89 7   Download

 • Nghiên cứu về cơ sở Triết học về quan điểm của Đảng ta “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN” ở Việt Nam hiện nay.

  doc20p diepdoan2003 02-10-2009 3842 759   Download

 • Giáo trình nhập môn Công tác xã hội: Phần 2 trình bày các lý thuyết tiếp cận trong công tác xã hội, cơ sở triết học trong công tác xã hội, các phương pháp và tiến trình trong công tác xã hội, vai trò và kỹ năng cơ bản của nhân viên công tác xã hội.

  pdf39p hoa_dai91 18-06-2014 274 83   Download

 • B. Spinoza là nhà triết học lỗi lạc của sứ sở Hà Lan. Ông sinh năm 1632 tại Amsterdam trong gia đình tiểu thương theo đạo Do Thái và mất năm 1677 tại La Haye vì bệnh phổi.

  doc10p sithuy2010 05-04-2011 142 27   Download

 • Thông qua bài viết này, tác giả đưa ra những ý kiến trao đổi xoay quanh vấn đề đánh giá tính triết học của một bài viết. Sau khi phân tích một số điểm cần có sự thống nhất, tác giả đã luận giải để làm rõ rằng, một bài viết được coi là có tính triết học phải thể hiện được ít nhất một trong những nội dung sau: 1) Đề cập đến những vấn đề triết học chung; 2) Nêu lên những vấn đề triết học cuộc sống; 3) Đề cập đến những vấn đề của các khoa...

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 77 20   Download

 • Cơ sở triết học của ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky là chủ nghĩa duy lí. Một trong những lí do mà lí thuyết ngôn ngữ học của Chomsky được coi là có tính cách mạng là nó quay trở lại với chủ nghĩa duy lí trong ngôn ngữ học ở thời mà quan đi m khoa học thắng thế được sự ủng hộ mạnh mẽ là chủ nghĩa kinh nghiệm. Cùng tìm hiểu thêm về ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky trong bài viết sau đây.

  pdf9p nganga_05 25-09-2015 68 13   Download

 • Hướng dẫn học triết học Mác - Lênin được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình triết học Mác-Lênin, sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin. Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận của đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Ngoài ra, tập sách còn cung cấp cơ sở phương pháp luận khoa học để người học tiếp tục nghiên cứu các môn khoa học khác thuộc bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn khoa học chuyên ngành.

  pdf74p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 128 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền kttt ở vn tron thời kỳ quá độ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p abcdef_41 06-11-2011 73 5   Download

 • Bài viết Bước đầu tìm hiểu tư tưởng triết học tôn giáo của William James trình bày nội dung: Cuộc đời và sự nghiệp khoa học của William James; Cơ sở Triết học tôn giáo William James; Những nhận định ban đầu về Triết học tôn giáo của William James; Kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết

  pdf9p hokhaikyky 16-04-2018 41 1   Download

 • Đối tượng của lý luận dạy học là quá trình dạy học, là hoạt động của thầy và trò với những vấn đề như: Chức năng nhiệm vụ của dạy học, cơ sở triết học của dạy học - giáo dục, bản chất quá trình dạy học với những vấn đề rất cụ thể về mục đích dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p thiendiadaodien_5 08-01-2019 35 0   Download

 • Lịch sử Triết học là môn học mang lại cho người học những hiểu biết mang tính hệ thống về quá trình hình thành và phát triển tư duy triết học – cơ sở của tư duy lý luận nhân loại, qua đó làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao năng lực sử dụng tư duy vào việc giải quyết các vấn đề do nhận thức khoa học và thực tiễn cuộc sống đặt ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc105p havietdung1979 29-09-2009 1427 734   Download

 • Lịch sử Triết học là môn học mang lại cho ngƣời học những hiểu biết mang tính hệ thống về quá trình hình thành và phát triển tƣ duy triết học – cơ sở của tƣ duy lý luận nhân loại, qua đó làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao năng lực sử dụng tƣ duy vào việc giải quyết các vấn đề do nhận thức khoa học và thực tiễn cuộc sống đặt ra. Vì vậy, trong mấy năm qua, môn học này đã đƣợc Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép đƣa vào giảng...

  pdf202p toanyenchau 31-10-2012 430 169   Download

 • Triết học là một trong những khoa học ra đời sớm nhất lịch sử văn minh, trí tuệ của nhân loại. Từ thời cổ đại sơ khai, con người đã bắt đầu có những ham muốn khám phá thế giới, tìm hiểu nguồn gốc thế giới và biến đổi thế giới ấy. Triết học ra đời không nhằm điều gì khác bởi những lý do ấy, vì vậy triết học đã trở thành một bộ môn khoa học được đánh giá cao về tính uyên bác và chiều sâu trí tuệ....

  doc23p quaniuna 01-11-2012 835 164   Download

 • ĐỀ TÀI: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ. NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN HOÀNG THÁI LỚP: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - KHOÁ 46 I. NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓ Ở VIỆT NAM THỜI KÌ QUÁ ĐỘ. 1. NỘI DUNG CỦA CÔ LỜI MỞ ĐẦU CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH TOÀN DIỆN TRÊN CÁC MẶT: QUAN HỆ SẢN XUẤT, LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, NỀN VĂN HOÁ VÀ NHỮNG CON NGƯỜI CỦA XÃ HỘI. CÔNG...

  pdf2p sunderland24 09-06-2011 338 122   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế chính trị: ''mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của đảng ta trong đổi mới đất nước''', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p sunderland24 10-06-2011 299 84   Download

 • VIỆT NAM TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á, HAY NÓI RỘNG HƠN LÀ VÒNG CUNG CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG, HIÊN NAY ĐANG THU HÚT ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI TRONG GIỚI LÃNH ĐẠO VÀ GIỚI KINH DOANH TRÊN THẾ GIỚI. VÌ SAO VIỆT NAM CÓ SỰ CHÚ Ý ĐÓ? CHẮC CHẮN LÀ DO VIỆT NAM ĐÃ VÀ ĐANG TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI MỘT CÁCH TOÀN DIỆN VÀ NGÀY CÀNG SÂU SẮC VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN CHÚC THƯỢNG TẦNG XÃ HỘI. TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN THEO...

  pdf23p sunderland24 09-06-2011 259 83   Download

 • Ngày nay triết học, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên đều cho rằng không gian, thời gian là hai biến số độc lập. Để xác định một đại lượng tự nhiên vĩ mô hoặc trạng thái của một hệ vĩ mô, người ta không phải chỉ biết địa điểm, thời điểm mà còn phải biết hàng chục, hàng trăm các thông số khác. Để xác định n phân tử khí đựng trong một bình kín, người ta phải biết 6 n thông số ( mỗi phân tử cần biết sáu thông số là: x,...

  pdf133p cachuadam 27-05-2011 155 80   Download

 • Trên cơ sở phân tích và khẳng định tư tưởng giải thoát trong các trường phái triết học phi chính thống, luận văn xây dựng các giải pháp nhằm phát huy những giá trị tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực của các trường phái phi chính thống trong triết học Ấn Độ cổ đại để xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh của con người Việt Nam hiện nay.

  pdf24p uocvongxua06 13-08-2015 194 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở triết học
p_strCode=cosotriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2