Công nghệ webservice

Xem 1-9 trên 9 kết quả Công nghệ webservice
 • Webservices ra đời đã mở ra hướng mới cho việc phát triển các ứng dụng trên internet. Công nghệ webservices là một cuộc cách mạng hóa cách thức hoạt động của các dịch vụ B2B và B2C. Webservices kết hợp sử dụng nhiều công nghệ khác nhau cho phép hai ứng dụng cùng ngôn ngữ, độc lập hệ điều hành trao đổi được với nhau thông qua môi trường mạng.

  pdf26p and_12 08-08-2013 46 14   Download

 • Bài thuyết trình môn Công nghệ Web đề tài Tìm hiểu mô hình chuẩn hóa W3C và ứng dụng xây dựng webservice là tài liệu về hệ thống tiêu chí đánh giá website. Phần 1 tài liệu sẽ trình bày những tìm hiểu chung về hệ thống tiêu chí đánh giá web. Sang phần 2 Ứng dụng sẽ đưa ra: Demo cơ cấu hoạt động của webservice thông qua chuẩn SOAP và WSDL bằng XML Spy 2013, Demo ứng dụng xem thời tiết qua WAMP.

  pdf16p saga07 09-04-2014 52 11   Download

 • Hiện nay, nhân loại đang đứng trên kỷ nguyên của công nghệ thông tin. Sự phát triển hết sức mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã đem đến cho con người những thành tựu đáng kinh ngạc đặc biệt là internet.

  pdf0p kemoc5 18-06-2011 95 36   Download

 • Việc hướng dẫn du lịch ngày nay hết sức đa dạng, chúng ta có thể được hướng dẫn thông qua internet, hướng dẫn viên, sách báo…Nhưng tất cả các cách trên đều có một hạn chế đó là tính độc lập, như internet thì chúng ta luôn phải cần một chiếc máy tính kết nối mạng, còn hướng dẫn viên thì ta luôn phải đi theo sát họ…Vì vậy việc hướng dẫn du lịch qua mobile là một giải pháp tốt.

  pdf46p chieu_mua 27-08-2012 87 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các bước sử dụng webservice', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p taoxanh1 02-11-2011 53 14   Download

 • Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết cài đặt và triển khai một ứng dụng web trên nền .NET. Thiết kế trang Web và cài đặt một ứng dụng Web hoàn chỉnh bằng HTML,CSS, ASP.NET. Triển khai và khai thác ứng dụng webservice trên Internet

  pdf55p impossible_1 14-11-2013 45 13   Download

 • 1.7.18.3. Thao tỏc với web service trong Android Cỏch gọi hàm từ webservice dotNet trong Android như sau: Input: cỏc tham số kiểu String Output: giỏ trị kiểu String public static Result addUser(int from, String username, String display_name)throws Exception { String SOAP_ACTION = "http://tempuri.org/AddUsername"; String METHOD_NAME = "AddUsername"; String NAMESPACE = "http://tempuri.org/"; String URL = "http://10.0.2.2:1217/Service1.asmx?op=AddUsername"; SoapObject request = new ...

  pdf11p kimku10 09-09-2011 40 11   Download

 • Tham khảo sách 'đề tài: xây dựng portal chứng khoán', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nguoidanden 03-07-2013 22 5   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu và ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ để xây dựng hệ thống quản lý cung cấp dịch vụ truyền hình IP tại Viễn thông Đà Nẵng. Mục đích của đề tài chú trọng nghiên cứu cơ sở lý thuyết kiến trúc hướng dịch vụ để qua đó ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý cung cấp dịch vụ truyền hình IP tại Viễn thông Đà Nẵng.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 16 4   Download

Đồng bộ tài khoản