intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng Service Proxy để kiểm chứng ràng buộc thời gian trong Web Service Composition

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
62
lượt xem
5
download

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng Service Proxy để kiểm chứng ràng buộc thời gian trong Web Service Composition

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của khóa luận đưa ra một cái nhìn tổng quát về công nghệ Web Service, phân tích và tìm hiểu các thành phần chuẩn được sử dụng trong công nghệ Web Service, đi vào nghiên cứu kiến trúc về Web Service.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng Service Proxy để kiểm chứng ràng buộc thời gian trong Web Service Composition

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyễn Đức Trung<br /> <br /> XÂY DỰNG SERVICE PROXY ĐỂ KIỂM CHỨNG RÀNG BUỘC<br /> THỜI GIAN TRONG WEB SERVICE COMPOSITION<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> <br /> Ngành : Công Nghệ Thông Tin<br /> <br /> HÀ NỘI, 2009<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyễn Đức Trung<br /> <br /> XÂY DỰNG SERVICE PROXY ĐỂ KIỂM CHỨNG RÀNG BUỘC<br /> THỜI GIAN TRONG WEB SERVICE COMPOSITION<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> <br /> Ngành : Công Nghệ Thông Tin<br /> Cán bộ hướng dẫn: TS. Trương Ninh Thuận<br /> <br /> HÀ NỘI, 2009<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến TS. Trương Ninh Thuận, người thầy đã cho<br /> em định hướng, tận tình chỉ bảo em những ý kiến quý báu về công nghệ Web Service, các<br /> kiến thức về chất lượng dịch vụ Web. Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều và đi cùng em trong<br /> suốt thời gian thực hiện khoá luận. Thầy chỉ cho em cách tiếp cận, nghiên cứu một công<br /> nghệ mới, cách tìm ra những giải pháp cho vấn đề mắc phải.<br /> Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô và các bạn đã giúp đỡ em trong những<br /> năm học qua. Em xin cảm ơn Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin,<br /> Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho<br /> em trong suốt quá trình học tập và làm khoá luận này.<br /> Đề tài “Xây dựng Service Proxy để kiểm chứng ràng buộc thời gian trong Web<br /> Service Composition ” là một đề tài khá mới mẻ, lại được hoàn thành trong quỹ thời gian<br /> hạn hẹp nên khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Em mong nhận được những góp ý chân<br /> thành từ thầy cô giáo và các bạn để đề tài có thể được mở rộng và nghiên cứu kỹ hơn, đưa<br /> vào trong thực tiễn ngành công nghệ thông tin hiện nay.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009<br /> Sinh viên:<br /> Nguyễn Đức Trung<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM TẮT KHOÁ LUẬN<br /> <br /> Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường Internet, các ứng dụng<br /> triển khai trên nền Web ngày càng được phát triển rộng rãi và phong phú. Đồng thời đi<br /> cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường là nhu cầu áp dụng công nghệ<br /> thông tin vào trong các quy trình thương mại ngày càng trở nên phổ biến và là điểm mấu<br /> chốt để các tổ chức doanh nghiệp giải quyết công việc của mình. Sự ra đời của Web<br /> Service được coi là một công nghệ mang đến cuộc cách mạng trong cách thức hoạt động<br /> của các dịch vụ B2B – Business to Bussiness và B2C – Bussiness to Customer. Giá trị cơ<br /> bản của dịch vụ Web dựa trên việc cung cấp các phương thức theo chuẩn trong việc truy<br /> cập đối với hệ thống đóng gói và kế thừa. Các phần mềm được viết bởi những ngôn ngữ<br /> lập trình khác nhau và chạy trên các nền tảng khác nhau có thể sử dụng Web Service để<br /> chuyển đổi dữ liệu thông qua mạng Internet.<br /> Nội dung của khóa luận đưa ra một cái nhìn tổng quát về công nghệ Web Service,<br /> phân tích và tìm hiểu các thành phần chuẩn được sử dụng trong công nghệ Web Service,<br /> đi vào nghiên cứu kiến trúc về Web Service. Từ những kiến thức thu được về công nghệ<br /> Web Service, khóa luận đi đến một hướng tiếp cận mới đó là tìm hiểu về chất lượng các<br /> dịch vụ Web – QoS cho Web Service dựa trên mô hình tích hợp Web Service với các<br /> Web Service Composition. Từ các kiến thức về chất lượng các dịch vụ Web, khóa luận sẽ<br /> tìm hiểu về một khía cạnh chất lượng dịch vụ Web đó là kiểm chứng ràng buộc thời gian<br /> đáp ứng của các Web Service Composition và mô hình hóa các ràng buộc thời gian trên<br /> biểu đồ UML Timing Diagram.<br /> Để minh họa cho việc kiểm chứng ràng buộc thời gian đáp ứng của các Web<br /> Service Composition, chúng tôi đã tiến hành xây dựng một ứng dụng nhỏ là Web Service<br /> Travel-Agent và tiến hành đo lường thời gian đáp ứng của các Service Composition hợp<br /> thành lên Web Service Travel-Agent đó.<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1<br /> 1.1. Bối cảnh ................................................................................................................1<br /> 1.2. Mục tiêu khóa luận ...............................................................................................2<br /> 1.3. Cấu trúc khóa luận................................................................................................3<br /> CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ WEB SERVICE .................................................................5<br /> 2.1. Kiến trúc hướng dịch vụ SOA ...............................................................................5<br /> 2.1.1. Khái niệm kiến trúc hướng dịch vụ SOA........................................................5<br /> 2.1.2. Nguyên tắc thiết kế của SOA ..........................................................................6<br /> 2.2. Công nghệ Web Service.........................................................................................7<br /> 2.2.1. Tổng quan về Web Service..............................................................................7<br /> 2.2.2. Kiến trúc Web Service.....................................................................................9<br /> 2.2.3. Các công nghệ của Web Service ...................................................................13<br /> CHƯƠNG 3: QoS CHO WEB SERVICE ......................................................................24<br /> 3.1. Chất lượng dịch vụ Web Service – QoS cho Web Service ...................................24<br /> 3.2. Các yêu cầu về chất lượng dịch vụ cho Web Service...........................................25<br /> 3.3. QoS cho các dịch vụ Web ....................................................................................27<br /> 3.4. Điều chỉnh và thiết lập ràng buộc QoS ...............................................................27<br /> 3.5. Hiệu ứng thắt cổ chai trong quá trình thực thi của Web Service........................28<br /> 3.6. Đánh giá hiệu năng giao thức SOAP..................................................................29<br /> 3.7. Phương pháp tiếp cận để cung cấp chất lượng dịch vụ cho Web Service ...........30<br /> CHƯƠNG 4: BIỂU ĐỒ TIMING DIAGRAM...............................................................32<br /> 4.1. Giới thiệu UML ...................................................................................................32<br /> 4.2. Tổng quan về biểu đồ Timing Diagram...............................................................33<br /> 4.3. Mục đích của biểu đồ Timing Diagram...............................................................34<br /> 4.4. Các kí hiệu của biểu đồ Timing Diagram ...........................................................34<br /> 4.5. Các thành phần của biểu đồ Timing Diagram ....................................................36<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2