Công ty lắp máy & xây dựng số 10

Xem 1-16 trên 16 kết quả Công ty lắp máy & xây dựng số 10
 • Xây dựng cơ bản là một ngành kinh tế, kỹ thuật tổng hợp có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Là ngành sản xuất vật chất trang bị tài sản cố định, năng lực sản xuất cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm qua cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước, hoạt động xây dựng cơ bản không ngừng phát triển, khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế.

  pdf97p hotmoingay1 03-01-2013 88 30   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế với xu hướng hội nhập và phát triển, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ chúng ta thường thấy đối với mỗi thị trường ngành hàng đều có những tiềm năng để phát triển và mở rộng. Xuất phát từ yêu cầu, tăng cường khai thác khách hàng tiềm năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo lập khả năng che phủ thị trường.

  pdf49p tiencuong 07-07-2009 561 305   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của công ty lắp máy và xây dựng số 10"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p demtichlieu 15-07-2010 236 117   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo tình hình sản xuất tại công ty lắp máy và xây dựng số 10', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p chopchop1122 19-03-2013 78 29   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế với xu hướng hội nhập và phát triển, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ chúng ta thường thấy đối với mỗi thị trường ngành hàng đều có những tiềm năng để phát triển và mở rộng. Xuất phát từ yêu cầu, tăng cường khai thác khách hàng tiềm năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo lập khả năng che phủ thị trường.

  pdf40p phuonghoangnho 22-04-2010 186 65   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế với xu hướng hội nhập và phát triển, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ chúng ta thường thấy đối với mỗi thị trường ngành hàng đều có những tiềm năng để phát triển và mở rộng.

  pdf49p tengteng8 04-12-2011 84 37   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty lắp máy và xây dựng số 10" nghiên cứu nhằm giúp xác lập khái niệm, trình bày chi tiết các đặc trưng của loại hình kinh doanh chuyên ngành xây lắp, trong cấu trúc mạng và thiết lập hệ thống tiền đề cơ sở lý luận của loại hình kinh doanh này nhằm khẳng định vai trò vị thế của công ty đối với toàn ngành trong điều kiện kinh doanh hiện nay ở Việt Nam.

  pdf49p khongxinhkhngodep 12-07-2014 105 39   Download

 • Công ty Lắp máy và xây dựng số 10, tiến thân là xí nghiệp liên hiệp máy số 10 thuộc liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy được thành lập năm 1983 công ty đã được thành lập theo quyết định số 004/BXD TCLD ngày 12/01/1996 lên giao dịch quốc tế là: “MACHINERY ERECTION AND CONTRCTLOC COMPANY N10” viết tắt RCC. Đây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) hoặch toán độc lập và có đủ tư cách pháp nhân....

  pdf47p hotmoingay1 03-01-2013 35 13   Download

 • Quá trình hình thành và phát triển của CTCPĐMMT trải qua 3 giai đoạn: *Giai đoạn thứ nhất (1969-1993) Công ty có tên là Nhà máy xây lắp Hà Sơn Bình thành lập ngày 10 tháng 01 năm 1969 theo quyết định số 245 QĐ/UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Nhà máy ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đồng bộ trong công tác thiết kế, xây dựng, lắp điện hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. ở giai đoạn này nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế kế hoạch hoá,...

  pdf21p chopchop1122 19-03-2013 62 19   Download

 • Lời nói đầu Trong bối cảnh nền kinh tế với xu hướng hội nhập và phát triển, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ chúng ta thường thấy đối với mỗi thị trường ngành hàng đều có những tiềm năng để phát triển và mở rộng. Xuất phát từ yêu cầu, tăng cường khai thác khách hàng tiềm năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo lập khả năng che phủ thị trường.

  pdf23p cnkbmt2 16-10-2011 45 5   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế với xu hướng hội nhập và phát triển, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ chúng ta thường thấy đối với mỗi thị trường ngành hàng đều có những tiềm năng để phát triển và mở rộng.

  pdf45p antigone89 13-02-2012 68 23   Download

 • trí và các chế độ khác đối với người lao động. Theo dõi thống kê nhân sự, theo quy định và yêu cầu của các cơ quan quản lý cấp trên. Quản lý và bổ xung hồ sơ cán bộ, CNV cho Công ty hàng năm theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, trung hạn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, kỹ thuật nghiệp vụ và công tác quản lý đối với CB, CNV. Thống kê và lập báo cáo theo dõi tiền lương và thu nhập của CB, CNV....

  pdf22p cnkbmt2 16-10-2011 51 8   Download

 • Công ty cổ phần Lilama 10 tiền thân là Xí nghiệp liên hiệp Lắp máy số 1 Hà Nội, thành lập tháng 12/1960 thuộc công ty lắp máy, ngày 25/1/1983 chuyển thành xí nghiệp liên hiệp lắp máy 10 theo Quyết định số 101/BXD-TCCB thuộc liên hiệp các xí nghiệp lắp máy (nay là Tổng công ty lắp máy Việt Nam). Công ty được đổi tên thành Công ty lắp máy và xây dựng số 10 theo Quyết định số 05/BXD-TCLD ngày 2/1/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  doc27p heonamhuong 06-10-2012 101 48   Download

 • 2.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty. Tổng số công nhân viên của công ty là 35 trong đó nhân viên quản lý là 10 gồm có Giám đốc, Phó giám đốc, Giám đốc và phó giám đốc điều hành tại các đơn vị thành viên, kế toán trưởng, các trưởng phòng. 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Kinh Đô. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là xây dựng và cho thuê văn phòng cấp trung bình. Từ khi thành lập đến nay, công ty luôn hoạt động...

  pdf8p ttcao4 25-08-2011 58 25   Download

 • Lưới điện truyền tải Việt Nam bắt đầu được xây dựng từ những năm 1960. Sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển, đến nay lưới điện truyền tải đã lớn mạnh với hàng vạn km đường dây và hàng trăm trạm biến áp.

  pdf13p and_12 08-08-2013 39 10   Download

 • Hiện nay dự án xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm cả nước và các khu vực kinh tế phát triển, đã hoàn thành ở một số tỉnh và dự kiến đến năm 2015 hoàn thành. Tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích sử dụng mà yêu cầu sử dụng các bản đồ nền, bản đồ địa hình ở các dãy tỷ lệ(mức độ chi tiết) khác nhau. Cơ sở dữ liệu địa hình tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm toàn quốc là dữ liệu cơ sở để thành lập các bản đồ...

  pdf2p banhbeovodung 20-06-2013 37 8   Download

Đồng bộ tài khoản