intTypePromotion=1
ADSENSE

Cú pháp quan hệ

Xem 1-20 trên 2741 kết quả Cú pháp quan hệ
 • Bài giảng Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ - TS. Nguyễn Hữu Xuyên có nội dung trình bày khái quát quản lý nhà nước về KH&CN; Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về KH&CN; Chính sách và hệ thống cơ quan QLNN về KH&CN; Hoàn thiện quản lý nhà nước về KH&CN;.., Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf44p huuxuyenbk 23-05-2022 14 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Luật nước và Luật tục" tiếp tục trình bày những nét khái quát về vai trò và giá trị của luật pháp và luật tục trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf56p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Nhận thức sâu sắc về quá trình chuyển đổi số trong giáo dục hiện đại gắn với thực tiễn đào tạo tại các địa phương là vấn đề đặc biệt quan trọng, cần phải đưa ra bàn thảo để có những định hướng, giải pháp cụ thể. Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, đối chiếu sử liệu từ nguồn thư tịch cổ của Việt Nam để làm rõ những nội dung về giáo dục Nho học thời Trần. Kết quả nghiên cứu mang tới những nhận thức mới về giáo dục Nho học, về mối quan hệ song hành giữa sự phát triển của Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam thế kỉ XIII-XIV cũng như những nỗ lực của vương triều Trần trong quá trình xây dựng và củng cố thể chế chính trị quân chủ tập trung thống nhất.

  pdf11p viindranooyi 07-05-2022 55 1   Download

 • Bài viết "Nông thôn ven biển Phú Yên - Vấn đề, tiềm năng và giải pháp" trình bày một số vấn đề cũng như hướng giải pháp một cách sơ lược để biến khu vực nông thôn ven biển Phú Yên thành động lực phát triển nhanh và bền vững cho tỉnh. Để phát triển nhanh và bền vững thì quan trọng nhất là cần tập hợp được trí tuệ từ khắp nơi trong mọi lĩnh vực và tích hợp những trí tuệ đó thành một hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 05-05-2022 4 1   Download

 • Nghiên cứu mức độ dày cứng da và mối liên quan giữa mức độ dày cứng da với chất lượng cuộc sống của người bệnh xơ cứng bì (XCB). Đối tượng và phương pháp: 60 bệnh nhân XCB được chẩn đoán và điều trị tại khoa Khám bệnh bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân được đánh giá mức độ dày da bằng điểm Rodnan da sửa đổi và đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) bằng công cụ SF-36.

  pdf4p viginnirometty 28-04-2022 2 0   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh lupus ban đỏ hệ thống (LBĐHT) tại khoa Khám bệnh bệnh viện Bạch Mai năm 2021 và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang. 91 bệnh nhân LBĐHT được đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) bằng công cụ Lupus-PRO. Khảo sát mối liên quan giữa điểm CLCS với một số yếu tố.

  pdf4p viginnirometty 28-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết xem xét các giải pháp khác nhau khi hình thành môi trường sống trong vùng mặt nước các nước châu Âu. Cơ sở kinh nghiệm tổ chức nhà ở của châu Âu và thế giới cần được quan tâm khi nghiên cứu vấn đề phát triển nhà ở thay thế tại các vùng mặt nước ở đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf8p vistephenhawking 26-04-2022 1 0   Download

 • Bài viết đề xuất giải pháp phát hiện dáng đi bất thường ở người dựa trên việc xây dựng một mô hình dáng đi bình thường. Cụ thể, mô hình này được tạo ra dựa trên mối quan hệ về vị trí của một tập các khớp xương và sự biến đổi của các thông số này theo thời gian. Kết quả thực nghiệm trên 5 đối tượng với hai kiểu dáng đi bất thường cho thấy giải pháp đề xuất mang lại kết quả hứa hẹn trong việc giải quyết bài toán đặt ra.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Bài báo đề xuất phương pháp cải tiến cách xác định trọng số cảm xúc của các từ và cụm từ tiếng Việt dựa trên mối quan hệ ngữ nghĩa và các yếu tố đặc trưng của tiếng Việt trong một miền dữ liệu cụ thể là chủ đề đánh giá xe ô tô. Bài báo có đánh giá kết quả của phương pháp đề xuất bằng thử nghiệm phân loại ý kiến đánh giá xe ô tô trên các trang báo mạng tiếng Việt với phương pháp học máy Support Vector Machine, và đối sánh kết quả với phương pháp học sâu – Deep learning – không dựa vào từ điển cảm xúc.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng nước mặt, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm và hiện trạng hệ thống quan trắc cảnh báo ô nhiễm nước sông Hồng đoạn chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai, từ đó làm căn cứ tin cậy cho việc khoanh vùng nhạy cảm, vùng ô nhiễm và đề xuất được các giải pháp hiệu quả trong quản lý môi trường.

  pdf92p badbuddy10 21-04-2022 4 0   Download

 • Sử dụng lý thuyết hệ thống trong nghiên cứu quản lý di sản văn hóa, luận án đi sâu khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của hai hệ tiểu hệ thống quản lý vĩ mô và vi mô trong quản lý di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh Quảng Trị để đề xuất một số giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf279p linyanjun_2408 21-04-2022 11 3   Download

 • Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa, phát triển bổ sung những căn cứ lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của NHTM trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Qua tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh phân tích kết quả năng lực cạnh tranh Vietcombank hiện nay và phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, cơ hội và thách thức , mục tiêu của Vietcombank, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank nhằm đạt định hướng và mục tiêu kinh doanh đề ra trong hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf189p linyanjun_2408 21-04-2022 15 2   Download

 • Trong tiến trình phát triển của lịch sử, nước Anh có một vị thế nhất định trên trường quốc tế. Một trong những thành tựu quan trọng mà cư dân Anh quốc cống hiến cho nền chính trị nhân loại là cơ quan Nghị viện. Bài viết được thực hiện với phương pháp nghiên cứu lịch sử và logic nhằm khái quát được sự ra đời, phát triển và vai trò của Nghị viện với lịch sử Anh giai đoạn thế kỉ XIII - XVII.

  pdf7p viedison 13-04-2022 8 0   Download

 • Bài toán tìm kiếm ảnh đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong bài viết này, một phương pháp tìm kiếm ảnh dựa vào Ontology OBIR (Ontology-based Image Retrieval) được đề xuất nhằm xác định ngữ nghĩa cấp cao của hình ảnh. Ontology bán tự động được đề xuất xây dựng làm cơ sở tri thức cho tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa, đồng thời câu truy vấn SPARQL được tự động tạo ra từ văn bản đầu vào hoặc từ lớp ngữ nghĩa của ảnh đầu vào, được xác định thông qua công cụ tìm kiếm học máy dựa trên đồ thị cụm láng giềng, để tìm kiếm trên Ontology này.

  pdf11p viplato 05-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm giải quyết có hiệu quả các tình huống phát sinh liên quan đến trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng, 20 ngày cộng dồn trong một năm mà có lý do chính đáng nhằm bảo đảm hài hòa quyền lợi cho các bên trong quan hệ lao động.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 1 0   Download

 • Đình chỉ thi hành án dân sự (THADS) là một thủ tục được quy định trong Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Luật THADS) mà Cơ quan thi hành án dân sự (Cơ quan THADS) áp dụng để kết thúc việc thi hành án, hay nói khác là chấm dứt quan hệ pháp luật thi hành án dân sự. phạm vi bài viết này chúng tôi phân tích những bất cập, vướng mắc, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về căn cứ đình chỉ thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 1 0   Download

 • Nhận thức và điều chỉnh một cách có ý thức mối quan hệ giữa các chức năng cơ bản của tố tụng hình sự phù hợp với điều kiện lịch sử, truyền thống văn hóa, pháp lý và lợi ích của Nhà nước trong đấu tranh chống tội phạm ở mỗi quốc gia trong quá trình phát triển lịch sử của mình chính là cách thức hình thành mô hình tố tụng hình sự ở quốc gia đó. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ sự tồn tại của các chức năng này trong từng mô hình tố tụng hình sự cụ thể.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về quá trình chuyển biến này cũng như chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của hệ thống pháp luật CNMT tại Việt Nam. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị chung về quan điểm pháp luật đối với vấn đề cai nghiện ma túy và các khuyến nghị cụ thể để bổ sung cho Dự thảo Luật phòng, chống ma túy sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 3 0   Download

 • Thông qua việc tìm hiểu các bản Hiến pháp có quy định về BTNN, pháp luật quốc tế về chế định BTNN, các văn bản Luật về BTNN tại một số quốc gia và đạo luật riêng về TNBTCNN ở Việt Nam, cụ thể là Luật TNBTCNN 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mục đích của học viên là đưa ra được một cái nhìn toàn diện, có tính hệ thống và khoa học về các vấn đề pháp lý, thực tiễn liên quan đến quyền con người trong pháp luật về TNBTCNN tại Việt Nam.

  pdf115p badbuddy09 29-03-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cú pháp quan hệ
p_strCode=cuphapquanhe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2